Zásahy

Zásahy

Zásahy za rok 2013

 

č.z

Popis

1

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval tesne po polnoci dňa 1.1.2013 - presnejšie poskytnutie prvej pomoci pri zranení ruky - spôsobených zábavnou trhavinou (tržné poškodenia palcov a dlane). Následne toto zranenie bolo odstúpené posádke Rýchlej zdravotnej pomoci Falc Turzovka. Použité prostriedky lekárnička (1+2).

Čas činnosti od 00,08 hod. do 00,30 hod.

2

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval ďalej tesne po polnoci dňa 1.1.2013 - presnejšie poskytnutie prvej pomoci pri zranení ruky - spôsobených zábavnou trhavinou (tržné poškodenia palcov a dlane). Následne toto zranenie bolo odstúpené posádke Rýchlej zdravotnej pomoci Falc Turzovka. Čas činnosti od 00,30 hod. do 01,10 hod.
Použité prostriedky DHZ Nissan Navara (1+4) a lekárnička.

3

Technický zásah / skrížené vozidlo

Dňa 5.1.2013 o 13,32 hod bolo nahlásené občanmi uviaznuté osobné motorové vozidlo bez zranenie na ceste na pútnické miesto Živčáková. Na miesto zásahu vyrazili DHZ/OHZ Korňa (Nissan Navara 1+4, štvorkolka 1+1). Počas jazdy na miesto boli použité aj snežné reťaze, po príchode na miesto, bolo prieskumom zistené, že OMV Renault je v strede kopca zľadovatenej vozovky, vozidlo sme zabezpečili upínacími pásmi. Ďalej na vozovku bol nasypaný štrk a vozidlo bolo bezpečne bez poškodenia spustené na zjazdnú vozovku.

Čas činnosti od 13,35 hod. do 14,50 hod.

4

Technický zásah / vozidlo mimo cesty

Dňa 6.1.2013 o 13,04 hod. bol vykonaný výjazd v našej obci Korňa k dopravnej nehode OMV na ceste smer Živčáková. Po príjazde sme podsypali štrk pod vozidlo a na zľadovatelú vozovku a následne vozidlo bez poškodenia plynule presunuli - až na zjazdnú cestu. Zásahu sa zúčastnili 6 členovia OHZ/DHZ Korňa (Nissan Navara + štvorkolka), HaZZ HS Turzovka (MB Vario 1+2). Čas činnosti od 13,04 hod. do 14,30 hod.

5

Technický zásah / uviaznuté vozidlo

Dňa 19.1.2013 osobne ohlásili členky DHZ Korňa uviazdnuté vozidlo tvoriace prekážku na ceste do Zátoky, nakoľko v ten čas boli vykonávali členovia DHZ / OHZ hospodárske práce v hasičskej zbrojnici, bezodkladne vykonali výjazd s technikou Nissan Navara (1+3) so snežnými reťazami, následne bolo osobné motorové vozidlo Suzuki vytiahnuté bez poškodenia.

Čas činnosti od 14,50 hod. do 15,15 hod.

6.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 29.1.2013 nás občan obce Korňa požiadal o zavolanie Rýchlej lekárskej pomoci k manželke, následne sme žiadosť o pomoc oznámili na tiesňovú linku 155, následne sme prieskumom zistili, že v RD je majiteľka exit - už cca 3 hod., čo potvrdil aj zasahujúci lekár RLP, zasahovali 2 členovia OHZ/DHZ Korňa.

7.

Technická pomoc

Dňa 2.2.2013 sa naši 5 OHZ/DHZ Korňa členovia zúčastnili na zabezpečení závodov na snežných skútroch SNOW KROOS v obci Klokočov, počas akcie spolupracovali s políciou, záchrannou službou, starostom obce a usporiadateľmi.

8.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 09.02. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh tohto turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 21 poranení ( prevažne drobné tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Na turnaj sa zúčastnili mládežníci zo štyroch krajín. Domáce Slovensko zastupovali FK Čadca a MŠK Žilina, Poliakov reprezentoval Ruch Chorzów, Čechov Slávia Praha a Sigma Olomouc, Kecskeméty LC zastupoval našich južných susedov.

Zúčastnených 5 členov OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Peter Tomašík, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Gabika Ďurkáčová

9.

Technický zásah / poskytnutie pomoci

Dňa 2.3.2013 v doobedňajších hodinách sme transportovali nemobilnú osobu do jej rodinného domu v časti Vyšná Korňa – nakoľko ju doviezli rodinní príslušníci z NsP Čadca. Ťažko dostupnú zasneženú miestnu komunikáciu rozoral obecný traktor a následne sme ju terénnym vozidlom Nissan Navara DHZ Korňa + snežné reťaze vyviezli k rodinnému domu, kde sme ju pomocou transportných nosidiel transportovali dovnútra. Zásahu sa zúčastnili traja členovia DHZ/OHZ Korňa. (Andrej Nehera, Marek Škulavík, Rastislav Fatura)

10.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 2.3. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh tohto turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 5 poranení ( prevažne drobné tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 4 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Michal Tremboš, Dávid Dubač, Rastislav Fatura

11.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 9.03. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 2 poranenia (tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Milan Škulavík

12.

Technický zásah / uviaznuté vozidlo

Dňa 10.03.2013 sme boli požiadaný občanom obce pri pomoci uviaznutého vozidla v katastri obce Korňa časť U Chylov, zásah vykonali 6 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s vozidlom Nissan Navara vybavenými snežnými reťazami, uviaznuté vozidlo bolo vyslobodené bez poškodenia. Zúčastnení členovia OHZ/DHZ Korňa: Andrej Nehera, Tomáš Smreček, Michal Tremboš, Marek a Milan Škulavík, Štefan Janešík

13.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 10.03. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 7 poranení ( 1 úraz palca na nohe a tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Dávid Dubač,

14.

Technický zásah / transport nadrozmerného pacienta

Dňa 19.3.2013 o 8,10 hod. po prevzatí správy od OD OR HaZZ Čadca ‑ vykonal výjazd Dobrovoľný hasičský zbor /OHZ Korňa v našej obci k výpomoci RZP a HaZZ. Po príchode na miesto bolo prieskumom zistené, že nadrozmerná pacientka je v opatere RZP, následne bola pacientka transportovaná pomocou transportných nosidiel do vozidla RZP, ktorá ju previezla do NsP Čadca. Transport sťažovali úzke chodby z 2.NP rodinného domu.

Zúčastnení 4 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Mário Paluch, Michal Tremboš, Miroslav Smažák + vozidlo Nissan Navara

15.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 22.3.2013 sme boli požiadaný cez OS OD OR HaZZ Čadca k transportu nadrozmerného pacienta v obci Korňa č.627, Zúčastnení 7 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Milan Škulavík, Andrej Nehera, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Jaroslav Chylík, Rastislav Fatura + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

16.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 27.3.2013 o 8,20 hod. sme boli požiadaný občanmi obce Korňa k transportu nadrozmerného pacienta na vyšetrenie v obci Korňa č.627, Zúčastnení 6 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Marek Škulavík, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Peter Tomašik, Dávid Dubač + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

17.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 27.3.2013 o 11,55 hod. sme boli požiadaný občanmi obce Korňa k transportu nadrozmerného pacienta z vyšetrenia v obci Korňa č.627, Zúčastnení 7 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Marek Škulavík, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Peter Tomašik, Dávid Dubač, Mário Paľuch + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

18.

Technický zásah / kalamita – sneh

Dňa 1.4.2013 od 18,27 hod. sme zmierňovali následky snehovej kalamity, zúčastnilo sa 5 členov OHZ/DHZ Korňa: Tomáš Smreček, Michal Tremboš, Marek Škulavík, Milan Škulavík, Rastislav Fatura

19.

Technický zásah / čerpanie záplavovej vody

Dňa 13.4.2013 o 20,10 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa požiadaný o pomoc pri vyčerpaní vody v zaplavenej pivnici rodinného domu v obci Korňa, časť Vyšná Korňa, voda bola odčerpávaná elektrickým kalovým čerpadlom + 2 členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ukončenie zásahu o 23,20 hod.

20.

Technický zásah / čerpanie záplavovej vody

Následne na druhý deň 14.4.2013 o 7,30 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa opätovne požiadaný o pomoc pri vyčerpaní vody v zaplavenej pivnici rodinného domu v obci Korňa, časť Vyšná Korňa, voda bola následne odčerpávaná elektrickým kalovým čerpadlom + 2 členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ukončenie zásahu o 11,00 hod.

21.

Technický zásah / povodňové práce

Dňa 12.5.2013 o 9,20 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa požiadaný o pomoc pri likvidácii následkov povodne. Udalosť ohlásil obyvateľ obce Korňa. Záplavová voda zatopila pivničné priestory RD (časť Vyšná Korňa), voda bola odčerpaná kalovým čerpadlo a následne vysokotlakým čerpadlom bol prečistený odvodný kanál s pivníc RD. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov zásahovej jednotky OHZ/DHZ Korňa s vozidlom Nissan Navara.

22.

Zásah / Taktické cvičenie v Korni

V dňoch 25 a 26.5.2013 sa konalo taktické cvičenie pre DHZ/OHZ Korňa, Klokočov, Zákopčie Tarabov, Nesluša, Kysucký Lieskovec, Rudina, Turzovka, Snežnica, Nesluša, Ochodnica, Dolný Vadičov a Staškov v rámci základnej prípravy členov obecných hasičských zborov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v spolupráci s OR HaZZ Čadca a Odbornou školou DPO Martin.

Cvičenie bolo zamerané najmä na koordináciu a zjednotenie postupu pri požiaroch lesných porastoch, čerpanie a dopĺňanie vody, dopravu vody na veľké vzdialenosti, likvidácia požiaru za pomoci CAS 32 T 148, CAS Iveco Daily, PS 12, plávajúcich čerpadiel s vodou a následne aj s použitím ťažkej po prípade strednej peny. Čerpanie vody s veľkým prevýšením a znečistenej vody. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. Použitie vecných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé obecné hasičské zbory vo výbave.

Akcie sa zúčastnilo cvičenia 57 dobrovoľných obecných hasičov.

23.

Zásah / Taktické cvičenie

Členovia zásahovej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru Korňa sa zúčastnili medzinárodného cvičenia FTX 2013, ktoré sa konalo v obci Plaveč od 30.5 do 1.6.2013(okres Stará Ľubovňa). V rámci nadviazanej spolupráce s Asociáciou Samaritánov SR sme vykonali výjazd na toto súčinnostné cvičenie na východe Slovenska. Cvičenie bolo rozdelené na štyri dni a okrem DHZ Korňa sa ho zúčastnili aj Samaritáni zo Slovenska a Rakúska, príslušníci HaZZ, Polícia, Kynologická záchranná brigáda Bratislava, odbor CO a prednosta obvodného úradu Stará Ľubovňa a starosta obce Plaveč.

Zúčastnení 7 členovia: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Dávid Dubač, Tomáš Smreček, Peter Tomašik

24.

Zvolanie do pohotovosti na zbrojnicu / povodňové práce pre BA

V pondelok 3.6.2013 o 17.46 hod sme boli oslovený našou spolupracujúcou organizáciu ASSR MUDr. Marcelom Sedlačkom so žiadosťou - akú techniku poskytneme v prípade potreby pre územia poskytnuté záplavami. Následne ešte v ten deň od 18.09 hod. je súhlas starostu obce Korňa a vedenia DHZ Korňa v prípade potreby na výpomoc pre oblasti postihnuté záplavami, čo bolo nahlásené aj na DPO SR BA, KR HaZZ, OR HaZZ, NOS ZS OHZ SR.

Boli vyčlenené kalové čerpadlá, hadice, elektrocentrála, plávajúce čerpadlo a poľná kuchyňa. Zúčastnení 7 členovia: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Dávid Dubač, Monika Dubačová, Pavol Papik

25.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 8.6.2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh detského turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 4 poranenia detí (tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Monika Dubačová, Marek Škulavík

26.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 16.7.2013 o 18,55 hod. bol vykonaný výjazd vozidlom Nissan Navara 1+4 k likvidácii bodavého hmyzu v obci Korňa, časť U Žilov, spoločne s jednotkou HaZZ bolo hniezdo bodavého hmyzu zlikvidované.

27.

Technický zásah / znášanie tela EXIT

Dňa 19.7.2013 o 16,45 hod. bol vykonaný výjazd na pokyn starostu v obci Korňa do osadu U Šulca k pomoci zneseniu tela nebohého p.Pozlátku, výjazd vykonali 7 členovia OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara a Lada Niva, ďalej na ťažko dostupné miesto sme vyviezli terénnym vozidlom Lada Niva lekára LSPP a ďalej sme telo nebohého zviezli k vozidlu pohrebnej služby.

28.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Pri záchrane 15 ročnej dievčiny zasahoval vrtuľník a dobrovoľní hasiči z Korne

V piatok 2.8.2013 popoludní sme dostali hlásenie od našej členky Dobrovoľného hasičského zboru J.Ďurkáčovej, ktorá sa spoločne so svojimi kamarátkami vybrala na zber lesných plodov a túru na kopec Živčáková (katastrálne územie na rozmedzí obce Korňa a mesta Turzovka). Presnejšie, že jej pätnásťročnú kamarátku poštípal neznámy hmyz. Následne túto udalosť nahlásili aj na tiesňovú linku 155, oni na miesto vyslali posádku Žilinskej Vrtuľníkovej Záchrannej zdravotnej služby.

V čase o 12,25 hod. na miesto vyrazili aj piati členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s terénnym vozidlom Nissan Navara, vyzbrojenými transportnými nosidlami. Lokalizácia miesta zásahu bola zhoršená, no po priamom telefonickom rozhovore s kamarátkami postihnutej sa podarilo miesto zásahu nájsť, v tom čase nad miestom zásahu krúžil vrtuľník záchrannej zdravotnej služby s ktorého sa zlanil doktor a stabilizoval pacientku, následne sa za pomoci členov DHZ Korňa preniesli pacientku na miesto odkiaľ bola pacientka a lekár vyzdvihnutí vrtuľníkom VZZS a transportovaná do zdravotníckeho zariadenia.

Po úspešnom zásahu poďakoval otec zasahujúcim záchranárom a hasičom. Po jeho otázke k nám „že čo som dlžný“ sme s úsmevom a dobrým pocitom odpovedali „nie je zač“ nakoľko sa riadime mottom dobrovoľného hasičstva BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC.

29.

Technický zásah / čerpanie znečistenej vody zo studne

Dňa 2.9.2013 o 17,58 hod. sme vykonali výjazd v obci Korňa U Jančíkov k čerpaní znečistenej studni po lokálnej prietrži. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara. Pomocou kalového čerpadla, elektrocentrály a vysokotlakého čerpadla bola studňa vyčistená a vodovod sfunkčnený.

30.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 3.9.2013 o 18.57 hod. sme vykonali výjazd k výpomoci RZP zneseniu pacienta, po príjazde do udanej osady sme vozidlá odstavili a ďalej sme spoločne s príslušníkmi HaZZ vyzbrojenými transportnými nosidlami pokračovali pešo k rodinnému domu postihnutého (cca 450 m). Po príchode do RD 217 sme prieskumom zistili, že už na mieste je posádka RZP, ktorá stabilizovala pacienta. Následne sme pacienta (Jozef Nekoranec, bytom Korňa 217, nar 26.2.1955) preložili na transportné nosidlá a odniesli k vozidlu RZP, ktoré ho transportovalo do NsP Čadca.

Zasahovali: RZP Falc, OHZ Korňa (Nissan Navara 1+3), HaZZ HS Turzovka (AHZS MB Vario 1+3)

31.

Technický zásah /transport pacienta

Dňa 5.9.2013 Dobrovoľný hasičský zbor zasahoval pri transporte a naložení pacienta v obci Korňa (časť U Malikov), zásahu sa zúčastnil aj HaZZ HS Turzovka a OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara 1+4.

32.

Zásah / Taktické cvičenie

Dňa 7.9.2013 (čas výjazdu 7,00 hod) sme sa zúčastnili hasičského cvičenie zameraného na lesné požiare a poskytnutie predlekárskej pomoci. V katastri obce Radôstka bol likvidovaný simulovaný požiar lesného porastu, doprava vody bola zabezpečené kyvadlovo a následne hadicovým vedením so zapojenými čerpadlami za sebou. OHZ/DHZ Korňa sa zúčastnila s technikou Lada Niva, Nissan Navara s čerpadlami (1+8), čas ukončenia 20,00 hod.

33.

Požiar drevenice / výpomoc do obce Makov

Dňa 18.10.2013 o 22.24 hod. vyrazila OHZ/DHZ Korňa (CAS 32 T148 1+2, Nissan 1+4 ) na výpomoc k požiari dreveného rodinného domu do obce Makov, časť Kršlisko. Zásah komplikoval ťažko zjazdný a premočený terén – no naša CAS 32 T148 to zvládla, ďalej na mieste zasahoval HaZZ HS Turzovka + HS Čadca, OHZ Makov, OHZ Vysoká nad Kysucou, OHZ Turzovka a HZB Žilina. Samotná likvidácia požiaru trvala až do skorých ranných hodín, z horiasej drevenice stihol vyskočiť jeden majiteľ – no bohužiaľ jeho brat a družka to nestihli a stali saobeťami tohto požiaru.

Škoda bola vyčíslená na 22 000€, uchránené hodnoty 20 000 €. K zraneniu hasičov a k poškodeniu hasičskej techniky nedošlo.

 

Požiar

Dňa 1.11.2013 Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval v spolupráci s HaZZ HS Turzovka pri ohlásenom požiari na cintoríne v Korni. Pred príchodom hasičských jednotiek začínajúci požiar na hroboch uhasili dvaja duchaprítomný chalani s použitím do vedier a vody zo studne. Následne miesto požiaru bolo obhliadnuté a hasičské jednotky sa vrátili na základňu.

Zúčastnený za DHZ Korňa (Nissan Navara + R.Fatura, A.Nehera, T.Smreček, G.Ďurkáčová, P.Tomašik, D.Dubač, G.Staniková)

Zásahy za rok 2011

Zásahová činnosť za rok 2011

 

V roku 2011 Dobrovoľný hasičský zbor Korňa vykonal spolu 13 zásahov z toho k :

 

Ø  7 požiarom

Ø  2 dopravným nehodám

Ø  1 znášaniu pacientov

Ø  2 predlekárskej zdravotníckej pomoci

Ø  1 povodňové práce

 

Pri týchto udalostiach sa zachránilo 5 osôb a 6 osôb malo drobné zranenia, k zraneniu zasahujúcich hasičov nedošlo.

 

Celkové škody na majetku boli 3 660 € a uchránené 132 500 €.

 

Výcvik a odborná príprava

 

V roku 2011 Dobrovoľný hasičský zbor Korňa vykonal 6 odborných školení s lektormi a družobnou organizáciou SDH Staré Hamry a okolitými DHZ, ďalej výcvik používateľov ADP v Strednej Škole PO Žilina v rámci Mikroprojektu Korňa-Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“

Zásahy za rok 2012

č.z

Popis

1

Zásah v ťažko dostupnom teréne v obci Korňa – zachránené 16 ročné dievča

Dňa 16.2.2012 po 13 hodine zavolalo na tiesňovú linku vysílené 16 ročné dievča, ktoré po ceste zo školy domov – už nevládalo a uviazlo vo vyše metrovom snehu v obci Korňa, časť U Stani. Na miesto vyrazili profesionálni hasiči OR HaZZ Čadca (traja+vozidlo AHZS MB Vario) a dobrovoľní hasiči DHZ Korňa (piati+ Nissan Navara). Presnejšie miesto zásahu hasičom upresnil starosta obce p.Kontrík, vzhľadom na napadanú vysokú nádielku snehu hasiči vyzbrojený dekami a transportnými nosidlami pokračovali pešo. Dievča bolo nájdené pri vedomí no vystrašené a uzimené, bola uložená do transportných nosidiel, zabalené a transportované k hasičskému vozidlu Nissan Navara, ktorým ho priviezli do dediny a odovzdali rýchlej záchrannej službe. Tá ho stabilizovala a transportovala do NsP Čadca. Vďaka spolupráci profesionálnych a dobrovoľných hasičov bol zachránený ďalší mladý život.

2

Zásah - znášanie pacienta k vozidlu RZP

Dňa 17.2.2012 pred 18, hod. spolu s profesionálnymi hasičmi HS Turzovka bol povolaný aj Dobrovoľný hasičský zbor Korňa k výpomoci rýchlej záchrannej službe v katastri obce Korňa, časť U Chylov. Pacient po stabilizácii bol pomocou terénneho vozidla (Nissan Navara DHZ Korňa) transportovaný k hlavnej ceste, kde bol preložený do sanitného vozidla a transportovaný do NsP Čadca. Zásahu sa zúčastnili 5 členovia DHZ Korňa, 3 príslušníci HaZZ a 2 pracovníci RZP.

3

Zásah - zapadnuté odhŕňacie vozidlo

V noci zo 17 na 18.2.2012 bola do našej obce privolaná pomoc zo záchrannej brigády Žilina pre odstránenie snežnej kalamity z neprístupných cestných komunikácií z dôvodu mimoriadnej situácie snežnej kalamity vyvolanej nepretržitými snehovými zrážkami.
Na pomoc prišla technika Tatra 815 vybavená pluhom a posypovým materiálom. Pri úpravách ciest vozidlo z nezistených dôvodov v časti Komaniková zišlo z vozovky a ostalo zakliesnené v priekope. Po neúspešnom pokuse o vyslobodenie obecným traktorom musela prísť narad ťažká vyslobodzovacia technika a to špeciálny hasičský žeriav LIEBHERR LTM 1055 taktiež zo záchrannej brigády. Žeriav po uchopení vozidla za zadnú časť vozidla Tatra zo začiatku mal problémy so zakliesneným vozidlom ale napriek tomu sa mu nakoniec vozidlo podarilo dostať späť na vozovku a tak sa mohlo vozidlo vrátiť späť do činnosti.
Pri tomto zásahu pomoc poskytli: Jozef Kontrík starosta obce + traktor, Mário Paľuch člen DHZ, Pavol Papik člen DHZ

4

Zásah - zasypané vchodové dvere rodinného domu

Dňa 18.2.2012 sa ráno zmobilizovali 10 členovia DHZ Korňa vyzbrojenými lopatami, lanami. Následne vyrazili na žiadosť p.Marty Sučikovej odhádzať sneh od vstupných dverí rodinného domu v obci Korňa, časť U Sučikov. Po odhádzaní snehu u dverí sme odhádzali aj od zasypaného okna. Potom sme pokračovali na ďalší zásah.

5

Zásah - zhadzovanie snehu areál DHZ

Vzhľadom na vysokú vrstvu snehu sme 18.2.2012 zhadzovali sneh zo striech aj v našom športovom areále, zúčastnených 10 členov DHZ Korňa.

6

Zásah - pomoc pri zhadzovaní snehu Futbalová aréna

Dňa 18.2.2012 sa 10 členov DHZ Korňa bez nároku na odmenu zúčastnilo odhadzovania snehu na Futbalovej aréne v obci Korňa, vyzbrojený lopatami, istiacimi a ochrannými pomôckami sa po preškolení BOZP presunulo na strechu, kde spravili kus dobre vykonanej práce, v mene výboru DHZ ďakujeme.

7

Zásah - znášanie pacienta U Muchov

Dňa 22.2.2012 o 21,55 hod. sme boli požiadaný o pomoc pri znesení pacienta v našej obci, časť U Muchov. Prostredníctvom sms zvolania, dohody so starostom obce p.Kontríkom na transport bola použitá snežná lavína s vodičom obce. Následne na miesto boli prevezená aj posádka RZP, príslušníci HaZZ a členovia DHZ. Po stabilizácii bol pacient transportovaný do sanitného vozidla.

8

Zásah - výpomoc RZP a HaZZ

Dňa 23.2.2012 o 00,15 sme boli požiadaný o výpomoc RZP a HaZZ v našej obci, časť Zátoka, kde príslušníci Polície našli podchladeného muža so psom. Trvalé bydlisko muža bolo Vysoká nad Kysucou, zásahu sa okrem DHZ Korňa zúčastnila aj RZP, HaZZ HS Turzovka a Polícia. Podchladený muž bol transportovaný do NsP Čadca.

9

Zásah - povodňové práce v osade U Sučika

Dňa 25.2.2012 bolo občanmi obce nahlásené vylievanie sa miestneho toku v našej obci - časť U Sučika, kde voda z topiaceho snehu sa vylievala na cestu. Členovia istený lanom postupne vyhádzali sneh, vyrezali spadnutý strom z koryta - tým sa následne tok upravil. Zásahu sa zúčastnilo 7 členov DHZ, pri návrate na základňu sme uvoľnili sneh pri mostíku v Komanikovej U Tomašika.

10

Zásah - zvoz pacienta výpomoc RZP

Dňa 18.3.2012 členovia DHZ Korňa vykonali zásah k výpomoci RZP - zvozu pacienta v obci Korňa, časť Nižná Korňa. Pri zásahu použili terénne vozidlo Nissan, na ktoré nasunuli reťaze a postupovali k rodinnému domu pacienta.
Zásahu sa zúčastnila posádka RZP Turzovka, HaZZ HS Turzovka a naši členovia A.Nehera, P.Vyrobík, M.Tremboš, M.Paľuch, Fatura, M.Gregor, Janešík. Pri zvolaní bol použitý SMS system hasiči. Výbor DHZ Korňa ďakuje za pomoc.

11.zásah - výpomoc v meste Turzovka lesný požiar

Dňa 30.4.2012 bol náš DHZ požiadaný o výpomoc pri lesnom požiari v katastri mesta Turzovka, časť Vyšný koniec. Nakoľko naši členovia v ten čas sa nachádzali v hasičskej zbrojnici výjazd bol vykonaný bez meškania s technikou Nissan Navara 1+4 a CAS 32 T148 1+2.
V čase príjazdu na miesto zásahu boli už na mieste HS Turzovka AHZS MB Vario 1+1, DHZ Turzovka Nissan Navara 1+3 a CAS K 25 Liaz 1+7. Požiar sme pomohli lokalizovať za pomoci C“ prúdov a genfovakov, ďalej bolo zriadená hadicová doprava vody pomocou plávajúcich čerpadiel.

12. Zásah pomoc pri hľadaní nezvestenej osoby

V spolupráci s políciou OO PZ Turzovka sme hľadali 19.5.2012 nezvestného občana Š.K obce Korne. Zásahu sa zúčastnili dvaja členovia DHZ a dvaja príslušníci polície.

 

13. Zásah dopravná nehoda osobného motorového vozidla, ktorá bola bez zranení 17.6.2012. Zúčastnených 5 členov DHZ Korňa, vozidlo Nissan Navara, zabezpečenie a označenia miesta nehody, vytiahnutie a zabezpečenie vozidla

14. Zásah dopravná nehoda motocyklistu

Členka DHZ Korňa p. Faturová Mária poskytla prvú pomoc zranenému motocyklistovi v areáli TJ , následne mu p. Hurík František zavolal na linku 112 a na miesto sa dostavili záchranné zložky, DHZ Korňa 4 členovia, HaZZ Turzovka 1+2, RZP Turzovka, Policia

15. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc

16. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc Čadca

17. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc Jasenica

18. Zásah lesný požiar Turzovka Živčáková 19.82012

19. Technický zásah Korňa Skotňa

20. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc Kamenná Poruba

21. Požiar lesného porastu – U Chylov

Dňa 22.9.2012 o 13,00 hod. bol spozorovaný požiar lesného porastu v časti U Chylov (členmi DHZ Korňa pri kondičných jazdách v teréne). Na miesto vyrazil DHZ Korňa s terénnym vozidlom Lada Niva + 5 členov. Po príjazde na miesto bolo zistené, že sa jedná o spaľovanie haluziny, miesto bolo zabezpečené proti rozšíreniu do okolitého porastu, osoby boli poučené, zásah ukončený o 14,10 hod.

22. Otváranie rodinného domu – Nižná Korňa

Dňa 25.9.2012 o 14,45 hod. sa naši dvaja členovia (Lada Niva) zúčastnili technického zásahu spolu s HaZZ (HS Turzovka) pri otváraní RD, po príjazde na miesto zásahu bol RD otvorený – následne v RD bolo nájdené jej telo (exitus), na miesto súčasne dorazila aj RZP a polícia, zásah ukončený o 18,10 hod.

23. Hľadanie nezvestnej osoby

Dňa 1.10.2012 o 00,05 hod. nám bola nahlásená nezvestná osoba, po overení správy bol vykonaný výjazd s Nissan Navara + Lada Niva, 6 členov DHZ Korňa a dvaja občania obce následne prehľadali vytypované miesta a lesné komunikácie. V čase o 02,02 hod. nezvestná osoba sa dostavila do miesta trvalého bydliska – po overení bol zásah ukončený.

24. Požiar drevenice v Klokočove, Rybáre

Dňa 2.10.2012 o 01,10 hod - bol cez OD OR HaZZ Čadca požiadaný DHZ Korňa o výpomoc pri požiari drevenice, výjazd bol vykonaný s technikou CAS 32 T148 a Nissan Navara (6 členov). Členovia DHZ Korňa vykonávali hasiace práce, prieskum terénu a dopravy vody na požiarovisko, spolupráca s HaZZ (HS Turzovka, HS Čadca), DHZ Klokočov. Ukončenie zásahu ráno o 6,20 hod.

25. Dňa 22.10.2012 bol nahlásený požiar skládky odpadu

v obci Korňa. Na miesto zásahu vyrazili príslušníci HaZZ HS Turzovka (AHZS MB Vario 1+2) a členovia OHZ Korňa (Nissan Navara 1+2). Požiar bol lokalizovaný jednoduchými hasiacimi prostriedkami a 1x vysokotlakým prúdom.
Spolupráca s políciou a občanmi.
Zasahujúci členovia: Miroslav Smažák, Mário Paľuch, Učník Jozef st., Martin Staník

26. Technický zásah 21.11.2012

Na žiadosť starostu obce p. Kontríka sme pomohli zniesť telo nebohého p.Ľuboša Sabelu z 2NP rodinného domu do pohrebného vozidla a následne preložiť v Turzovke, pri zásahu sa zúčastnilo 9 členov OHZ / DHZ Korňa, transportné nosidlá, chirurgické rukavice, lezecké lano, technika MB Sprinter, Nissan Navara

 

27

Požiar Drevenice Klokočov

Dňa 2.12.2012 (čas 04,18 hod.) sme boli požiadaný o výpomoc pri likvidácii požiaru v obci Klokočov, časť Vrch predmier. Zásahu sa zúčastnilo 9 členov OHZ Korňa s technikou Nissan Navara, Lada Niva, zabezpečovali sme najmä s našimi čerpadlami dopĺňanie CAS a ostatný členovia likvidovali požiar na požiarovisku. Ukončenie zásahu o 8,20 hod., ďalej na mieste zasahovali aj HS Turzovka 1+3, HS Čadca 1+2, OHZ Klokočov 1+6, OHZ Turzovka 1+8, HZB Žilina 1+2. Spolu zasahovalo 35 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

28

Taktické cvičenie v Korni

Dňa 2.12.2012 o 9,00 hod. sa konalo taktické cvičenie pre OHZ Korňa, OHZ Makov, OHZ Klokočov, OHZ Zákopčie Tarabov, OHZ Olešná, OHZ Nesluša, OHZ Radôstka, OHZ Snežnica, OHZ Dunajov, OHZ Oščadnica a OHZ Krásno nad Kysucou v rámci základnej prípravy členov obecných hasičských zborov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Cvičenie bolo zamerané najmä na koordináciu a zjednotenie postupu pri požiaroch v rodinných a bytových domoch, čerpanie a dopĺňanie vody, dopravu vody na veľké vzdialenosti, likvidácia požiaru za pomoci CAS 32 T 148, CAS Iveco Daily, PS 12 a prenosných hasiacich prístrojov. Čerpanie vody s veľkým prevýšením a znečistenej vody. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. Použitie vecných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé obecné hasičské zbory vo výbave. Na záver bola vytvorená aj protipovodňová bariéra na ochranu pred povodňami.

Aj napriek chladnému počasiu sa zúčastnilo cvičenia 42 dobrovoľných obecných hasičov.

29

Výpomoc RZP a HaZZ

Dňa 19.12.2012 v čase o 23.37 hod sme boli požiadaný OD OR HaZZ v Čadci o výpomoc pri transporte pacienta v obci Korňa, časť U Stani. Na miesto vyrazila RZP Falk Turzovka, HaZZ HS Turzovka (MB Vario 1+2) a Dobrovoľný hasičský zbor Korňa s terénnym vozidlom Nissan (1+2).
Počas jazdy k zásahu sme na terénne vozidlo nasadili reťaze na prednú nápravu, nakoľko terén bol ťažko dostupný (mokrý sneh a blatisté podložie). Po príjazde na miesto zásahu posádka RZP stabilizovala pacientku a následne bola spoločne transportovaná pomocou terénneho vozidla k vozidlu RZP, ktoré ju previezlo do NsP Čadca.
Zúčastnený členovia DHZ Korňa: Andrej Nehera, Mário Paľuch, Rastislav Fatura

30

Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc

Dňa 29.12.2012 sme boli požiadaný o asistenciu pri futbalovom turnaji v športovej hale v Korni. Akcie sa zúčastnilo spolu 11 členov DHZ / OHZ Korňa, vystrojených veľkou lekárničkou, chrbticovou doskou, ručnými hasiacimi prístrojmi a vozidlom Nissan Navara.

Spolu sme ošetrili 3 účastníkov futbalového turnaja a 1 člena realizačného týmu, privolanie posádky RZP nebolo nutné - vzhľadom na veľkosť a spôsob poranenia. Ďalej náš Dobrovoľný hasičský zbor poskytol stany a stoly na tylové zabezpečenie akcie. Činnosť od 7,20 hod do 19,20 hod.

Zásahy za rok 2010

Druh udalosti: povodňové práce Evidenčné číslo udalosti: 12/2010

Objekt, priestor: Korňa Dátum: 24.12.2010

 

 

Druh udalosti: povodňové práce Evidenčné číslo udalosti: 11/2010

Objekt, priestor: Korňa Dátum: 23.12.2010

 

 

Druh udalosti: požiar komína Evidenčné číslo udalosti: 10/2010

Objekt, priestor: RD v Korni Dátum: 23.12. 2010

 

 

Druh udalosti: požiar komína Evidenčné číslo udalosti: 9/2010

Objekt, priestor: RD v Korni Dátum: 18.11. 2010

 

 

Druh udalosti: TZ - výpomoc RZP + HaZZ Evidenčné číslo udalosti: 8/2010

Objekt, priestor: nedostupný terén časť Živčáková Dátum: 17.10. 2010

 


 

Druh udalosti: povodeň Evidenčné číslo udalosti: 7/2010

Objekt, priestor: Korňa Dátum: 1.9.2010

 

Druh udalosti: požiar Evidenčné číslo udalosti: 6/2010

Objekt, priestor: lesný porast Dátum: 21.8.2010


 

Druh udalosti: dohasenie požiar rodinného domu Evidenčné číslo udalosti: 5/2010

Objekt, priestor: Korňa Dátum: 19.8. 2010

 

 

Druh udalosti: požiar rodinného domu U Škornika Evidenčné číslo udalosti: 4/2010

Objekt, priestor: Korňa Dátum: 17.8. 2010

 

 

Druh udalosti: výp. polícii pri hľadaní nezvestnej osoby E.č udalosti: 3/2010

Objekt, priestor: Korňa Vyšná Dátum: 22. 7. 2010

 

 

Druh udalosti: Taktické cvičenie Evidenčné číslo udalosti: 2/2010

Objekt, priestor: Klokočov pri hasičárni Dátum: 23. 5. 2010

 

 

Druh udalosti: TZ - výpomoc RZP + HaZZ Evidenčné číslo udalosti: 1/2010

Objekt, priestor: nedostupný terén časť Vlčia Jama Klokočov Dátum: 20. 2. 2010

X