Zásahy

Zásahy

Zásahy za rok 2006

č. 1/06
Druh udalosti: Tech. zásah - spadnutý strom
Dátum: 4.1.2006 čas: 13.20
Objekt: rodinný dom + miestna komunikácia

Výjazd: 13.25

Použitá technika: ARO 461 1+2

Stav pri príjazde jednotky: Strom, ktorý spadol pod náporom snehu, zasiahol rodinný dom, pričom ho poškodil a znemožnil prejazd cez miestnu komunikáciu

Činnosť pri zásahu: postupné odstraňovanie stromu s použitím motorovej píly a sprejazdenie komunikácie

Mená zasahujúcich členov: Rastislav Fatura, Ján Chromik, Štefan Janešík
Ďalšie zasahujúce jednotky: OR HaZZ Čadca / HS Turzovka - MB Vario 1+1

Ukončenie zásahu: 15.15
X