Zásahy

Zásahy

Naši členovia pomáhajú pri celoplošnom testovaní AG testami na COVID 19

Naši členovia pomáhajú pri celoplošnom testovaní AG testami na COVID 19

Naši členovia DHZ Korňa pomáhali pri všetkých kolách celoplošného testovania na ochorenie COVID 19. Naša MUDr. Miška, zdravotnícky záchranár Bc. Filip, zdravotná sestra Mgr. Katka a ďalší administratívny pracovníci - členovia DHZ Korňa s pani starostkou obce Ing

Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

 

 

 

Počet

 

 

 

Požiare

 

8

Technické zásahy (bez r. 3 až 11)

 

41

Dopravné nehody

 

9

Povodne

 

4

Ekologické zásahy

 

0

Práca na vode

 

0

Živelné pohromy

 

1

Plané poplachy

 

0

Cvičenia

 

1

Zdravotné zásahy

 

8

Iné udalosti

 

3

Spolu

 

75

Výpomoc polícii pri rizikovom zápase v Žiline

Výpomoc polícii pri rizikovom zápase v Žiline

Na základe žiadosti Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, sme zabezpečili asistenciu pri rizikovom zápase na futbalovom štadióne v meste Žilina.

 

8 členov Dobrovoľného hasičského zboru a DA FORD Tranzit + AED, kyslík, transportná technika, lekárničky

 

Dobrovoľní hasiči z Korne pomáhajú  dezinfikovať priestory v Kysuckej Nemocnici Čadca

Dobrovoľní hasiči z Korne pomáhajú dezinfikovať priestory v Kysuckej Nemocnici Čadca

Od začiatku pandémie COVD 19, členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa vyrazili na výpomoc do NsP Čadca, presnejšie išlo o vykonávanie dezinfekcie priestorov nemocnice. Na tejto akcii sa zúčastnili 4 naši členovia, ktorí za pomoci tlakových rozprašovačov vo vnútorných priestoroch a motorového čističa na vonkajších priestorov postupne vykonali dekontamináciu podľa pokynov vedúcej epidemiologičky. Na základe žiadosti riaditeľa NsP Čadca Ing. Martina Šenfelda sme ponúkli našich členov a vybavenie, no dezinfekčný roztok dodala NsP Čadca.

Počas našej práce sme sa stretli len s pozitívnym ohlasom lekárov, personálu i samotných pacientov. Táto činnosť je trošku iná ako naša bežná činnosť, no vzhľadom k vzniknutej situácii sme pružný a dokážeme sa prispôsobiť, veď možno aj my, či naši blízki budú potrebovať pomoc v tomto zariadení.

Ďakujeme Všetkým našim členom za venovaný čas a službu v prospech zdravia nás všetkých .

X