Zásahy

Zásahy

Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

 

 

 

Počet

 

 

 

Požiare

 

8

Technické zásahy (bez r. 3 až 11)

 

41

Dopravné nehody

 

9

Povodne

 

4

Ekologické zásahy

 

0

Práca na vode

 

0

Živelné pohromy

 

1

Plané poplachy

 

0

Cvičenia

 

1

Zdravotné zásahy

 

8

Iné udalosti

 

3

Spolu

 

75

Výzva prijatá a úloha splnená - prevoz malého pacienta

Výzva prijatá a úloha splnená - prevoz malého pacienta

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa obdržal prosbu od starostu kysuckej obce a rodičov, či by sme boli ochotní vykonať prevoz malého Dominika (vek 5 rokov) do Mníchového Hradišťa CZ. Malý Dominik si na výlete na Slovensku zlomil nohu, ošetrenie a pár dní strávil v Kysuckej Nemocnici v Čadci. Po konzultácii s rodičmi a odsúhlasení, že chlapec bude transportovaný po ležiačky v opatere mamy (prítomnosť lekára, ani záchranára nebola potrebná, no v prípade potreby by sme vedeli poskytnúť zdravotníckeho záchranára) sme v piatok o 13:00 hod. naložili, zafixovali do vakuového matraca a spoločne vyrazili na cestu do chlapcovho domova. Cesta bola dlhá a teplo bolo tiež unavujúce, no klimatizácia fungovala skvele, malý pacient mal svoje pohodlie a spoločne s mamou si viac ako 370 km užili bez komplikácii. Po dorazení do cieľa vo večerných hodinách sme ešte chlapca pomohli preniesť do rodinného domu a po krátkej prestávke sme vyrazili späť na Slovensko. Na očiach malého Dominika a jeho mamy bola vydieť radosť, že sú doma. Ďakujeme rodičom a drobcovi za dôveru. Nikto z nás dobrovoľných hasičov to nerobí pre peniaze, robí to pre ten pocit pomoci a že ešte aj teraz na tomto ulietanom svete sa nájdu dobrí ľudia. Veď možno aj my budeme niekedy potrebovať pomoc v zahraničí ....

Dobrovoľní hasiči z Korne pomáhajú  dezinfikovať priestory v Kysuckej Nemocnici Čadca

Dobrovoľní hasiči z Korne pomáhajú dezinfikovať priestory v Kysuckej Nemocnici Čadca

Od začiatku pandémie COVD 19, členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa vyrazili na výpomoc do NsP Čadca, presnejšie išlo o vykonávanie dezinfekcie priestorov nemocnice. Na tejto akcii sa zúčastnili 4 naši členovia, ktorí za pomoci tlakových rozprašovačov vo vnútorných priestoroch a motorového čističa na vonkajších priestorov postupne vykonali dekontamináciu podľa pokynov vedúcej epidemiologičky. Na základe žiadosti riaditeľa NsP Čadca Ing. Martina Šenfelda sme ponúkli našich členov a vybavenie, no dezinfekčný roztok dodala NsP Čadca.

Počas našej práce sme sa stretli len s pozitívnym ohlasom lekárov, personálu i samotných pacientov. Táto činnosť je trošku iná ako naša bežná činnosť, no vzhľadom k vzniknutej situácii sme pružný a dokážeme sa prispôsobiť, veď možno aj my, či naši blízki budú potrebovať pomoc v tomto zariadení.

Ďakujeme Všetkým našim členom za venovaný čas a službu v prospech zdravia nás všetkých .

Akreditovaný kurz prvej pomoci v Korni

V priebehu mesiaca február 2020 sa v obci Korňa konal akreditovaný kurz prvej pomoci. Jednalo sa pilotný projekt do ktorého sa zapojili učitelia materskej školy, učitelia základnej školy, určení zamestnanci obecného úradu a novo prijatí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.
X