Zásahy

Zásahy

Zásahy za rok 2015

Hlásenie zásahov za rok 2015 k 24.12.2015

 

č.z

Popis, zásah, poznámky

1.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Na základe výzvy cez OS HaZZ a Polície vykonala výjazd hasičská jednotka DHZO Korňa (Nissan Navara a 5 členov) k výpomoci polícii SR k vyhľadávaniu nezvestnej osoby v obci Radoľa / chata Ostré. Následne sme sa tel. skontaktovali s príslušníkom polície p. Anton Odrobiňák oddelenie vyhľadávania a dohodli miesto a podrobnosti o prehľadávaní členitého terénu v oblasti Ostré. Ďalej sme spoločne s príslušníkmi HaZZ pokračovali v činnosti / cca o 16,30 hod. bolo nájdené telo nezvestej osoby: Marek Kopel, 20 rokov, bytom Kys.N Mesto - exitus bez známok

života / v obci Snežnica. Následne privolaná lekárka obhliadla telo a polícia zdokumentovala miesto.

Zásahu sa zúčastnili Rastislav Fatura, Andrej Nehera, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Gabriela Ďurkáčová

Výjazd: 11,25 hod. (použitý sms zvolávací systém)

Ukončenie 17,30 hod.

2.

Povodňové práce

Dňa 10.1.2015 sme na základe žiadosti občana obce Korňa sme vyrazili v obci Korňa /časť Vyšná pri starej škole k prečisteniu priepustu popod miestnu komunikáciu z dôvodu silného dažďa a topenie sa snehu. Vzhľadom na vykonávanú brigádnickú činnosť a pohotovosť sme bez meškania vyrazili s vozidlo TA Nissan 1+2. Po prečistení sa jednotka vrátila na základňu. So situáciou bol oboznámený aj starosta obce, ktorý monitoroval stav vodných tokov.

 

Zásahu sa zúčastnili 3 členovia DHZ obce Korňa.

Výjazd: 16,37 hod. (použitý sms zvolávací systém, ohlásené na OS HaZZ)

Ukončenie 17,37 hod.

3.

Technický zásah / znesenie tela EXITUS

Dňa 31.1.2015 vykonali 5 členovia DHZ obce Korňa na žiadosť ZZS a občanov so súhlasom starostu obce k zneseniu tela v obci Korňa / časť Zátoky s technikou Nissan Navara, MB Sprinter a transportné nosidlá SHEEL. Po obhliadke políciou bolo telo vo vaku na transportných nosidlách zvezené do RD.

 

Ohlásenie: 15:47 hod.                 Výjazd: 15:55 hod.                 Ukončenie: 16:25 hod.

4.

Technický zásah / vytiahnutie vozidla

Dňa 31.1.2015 počas jazdy na základňu z výjazdu č.3 boli členovia DHZ obce Korňa požiadaný o vytiahnutie OMV. Následne bez poškodenia pomocou navijáku Nissan bolo vozidlo vytiahnuté a jednotka sa vrátila na základňu.

 

Ohlásenie: 16:26 hod.                 Výjazd: 16:26 hod.                   Ukončenie: 16:45 hod.

5.

Technický zásah / vytiahnutie vozidla

Dňa 1.2.2015 boli naši dvaja členovia / Vyrobík .P, Škorčík J. s vlastným vozidlom / požiadaný občanom Korne M.H o pomoc pri vytiahnutí OMV Škoda Octavia v obci Korňa / Nižná Korňa pri Kriváni.

Výjazd: 16:00 hod.                                                                         Ukončenie: 16:29 hod.

6.

Dopravná nehoda

1.2.2015 Na základe hlásenia zástupcu starostu obce Korňa, o 11.01 hod. vykonali dvaja členovia prieskum miesta nehody v obci Korňa, časť Nižná Korňa. Následne na miesto DN dorazila jednotka HaZZ HS Turzovka, po konzultácii so starostom obce bol vyhlásený výjazd DHZ obce Korňa (Nissan Navara, MB Sprinter + 5 členov DHZ Korňa) – v tom čase už bol vyrozumený veliteľ DHZ s operačného strediska OR HaZZ Čadca o výpomoc. Pri DN nedošlo k zraneniam cestujúcich ani vodiča. Cestujúci /prevažne deti/ boli evakuovaný cez bočné okno vodiča a transportované osobnými motorovými vozidlami a vozidlami DHZ obce Korňa do Penziónu.

                     

Výjazd : 11,01 hod. (dva členovia DHZ Korňa, bez techniky + vyhlásenie pohotovosti)

Čas : 11,19 hod. (žiadosť od OS OR HaZZ Čadca o výpomoc)

Ukončenie : 12,30 hod.

7.

Dopravná nehoda

Na základe hlásenia občanov, veliteľ DHZO kontaktoval OS OR HaZZ Čadca – info o udalosti, následne so súhlasom starostu obce vykonala jednotka DHZO Korňa 1+3 Nissan Navara k dopravnej nehode OMV v obci Korňa/časť Nižná Korňa. Činnosť- súčinnosť s HaZZ a odstránení vraku vozidla.

Výjazd : 15,50 hod.

Ukončenie : 17,00 hod. vodič: P N  zranený odvezený ZZS, vozidlo Peugeot Combi

8.

Dopravná nehoda

9.2.2015 / Na základe hlásenia občanov a člena DHZ p. Jaroša, veliteľ DHZO kontaktoval OS OR HaZZ Čadca – info o udalosti, následne so súhlasom starostu obce vykonala jednotka DHZO Korňa 1+4 Nissan Navara k dopravnej nehode OMV v obci Korňa/U Drogerie. Činnosť- súčinnosť s vodičom a obecným traktorom pri vytiahnutí vozidla VOLVO.

Výjazd : 12:38 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie : 13:01 hod.

9.

Technický zásah / transport pacienta

9.2.2015 / Na základe prosby o pomoc pri transporte p. J.P od sanitného vozidla domov v obci Korňa, časť Kišelice vykonali so súhlasom starostu obce výjazd 4 členovia DHZ obce Korňa s TA Nissan Navara + snežné reťaze, kde umiestnili na ložnú časť transportné nosidlá SHEEL a na transportnej doske preložili pacientku zo sanitného vozidla a následne transportovali domov.

Výjazd : 15:15 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie : 16:45 hod.

10.

Požiar / rekreačnej drevenice

14.2.2015 / Na základe hlásenia OS HaZZ Čadca a hlásenia občanov vykonala has .jednotka DHZ obce Korňa výjazd k požiaru drevenice. Technika Nissan Navara a CAS 32 T148 1+9 členov. Činnosť: hasiace práce za pomoci ADP, rozoberanie konštrukcií, zabezpečovanie dopravy vody, zabezpečovanie čerpacieho stanoviska, plnenie CAS. Zásah bol náročný nakoľko bola vonkajšia teplota  – 11 °C, rozliata voda pri čerpacom stanovisku mrzla na vozovke a vznikal ľad, starosta obce zabezpečil bager a posyp vozovky. Ďalej uviaznuté vozidlo CAS Tatra 7 bolo vytiahnuté za pomoci traktora s navijakom – ďakujeme susedovi za pomoc. Na zásahu sa zúčastnili hasičské jednotky OR HaZZ Čadca – HS Turzovka a HS Čadca, DHZ obce Korňa.

Výjazd: 02:44 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie: 9:54 hod.

Predbežná škoda: 20 000 €, uchránené hodnoty 20 000 €

Ďalšie prestriedanie: 4 členovia DHZ obce Korňa a novej zmeny OR HaZZ.

11.

Technický zásah

8.3.2015 / Na základe žiadosti starostu obce Korňa sme vykonali TZ k skríženým vozidlám na miestnej komunikácii smer Živčáková. Následne bolo zistené, že povedľa cesty sú poodstavované osobné mot. vozidlá – brániace prechodu nákladných vozidiel. Bol upozornený kostolník, aby oboznámil pútnikov – vodičov OMV o preparkovaní vozidiel. Ďalej bola obmedzená premávka na miestnej komunikácii a bola posypaná v najkritickejších úsekoch štrkom.

Technika: Nissan Navara (1+3), MB Sprinter (1+1)

Výjazd: 13:07 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie: 14:10 hod.

12.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 15.3.2015 / Pri vykonávaní protipožiarnej asistenčnej hliadky členovia DHZ Korňa poskytli prvú pomoc zraneným účastníkom futbalového turnaja vo futbalovej aréne (mladí futbalilisti – odreniny, popáleniny)

Zúčastnení: Mário Paľuch a Katarína Dubačová  (použitá lekárnička a chrbticová doska)

13.

Požiar / previerkové cvičenie k lesnému požiaru

Dňa 9.4.2015 vykonali členovia zásahovej jednotky DHZO Korňa previerku dodržania času výjazdu, ustrojenosti a kontrolu alkoholu v krvi na základe ohlásenia OD OR HaZZ v Čadci –kontrolu vykonal riaditeľ OR HaZZ Čadca a vedúci OPT OR HaZZ Čadca.  

Čas ohlásenia: 11,53 hod. čas poplachu: 11,54 hod.

O 12,01 hod. (o 7 min.) vykonaný výjazd pred HZ s technikou CAS 32 T148 a Nissan Navara 7 členov: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Patrik Vyrobík, Miroslav Smažák, Radoslav Nehera, Monika Dubačová, Martin Stanik 

Do časového limitu 10 min. sa dostavili ďalší traja členovia: M. Tkačik, Milan Škulavík, Marek Škulavík, ďalej v zálohe pre tyl na hasičskej zbrojnici ponechaný L. Fatura

 

14.

Dopravná nehoda

Dňa 13.6.2015 o 14,27 hod. sme pri jazde z okresnej súťaže v Čadci spozorovali dopravnú nehodu OMV a motocykla v obci Raková. Veliteľ DHZo Korňa oznámil vzniknutú udalosť na tiesňovú linku 150, následne sme miesto označili kužeľmi, obhliadli účastníkov DN – žiadne zranené osoby, odpojili autobatériu a zastavili únik benzínu na motocykle. Po príchode hasičskej jednotky OR HaZZ Čadca im bolo odovzdané miesto zásahu a my sme pokračovali na svoju základňu.

15.

Technický zásah / prečistenie kanála po búrkach

Dňa 13.6.2015 o 16,24 hod. na žiadosť starostu obce sme vykonali výjazd k prečisteniu kanála po búrkach v obci Korňa časť U Žilov s technikou CAS 32 T148 a Nissan Navara 1+6. Po prečistení kanála a umytí miestnej komunikácie sme sa vrátili na základňu.

DHZo Korňa / Výjazd 16,24 hod. / ukončenie výjazdu 18,30 hod.

16.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 9.6.2015 sme boli požiadaný políciou o výpomoc pri hľadaní maloletej osoby v meste Čadca, o 10,24 hod. bol vykonaný výjazd DHZo Korňa Nissan Navara (1+3) do Čadce, no počas jazdy o 11,04 hod. bolo pátranie ukončené – nakoľko sa dievča medzitým našlo.

Zúčastnení členovia: Miroslav Smažák, Milan Škulavík, Martin Rudinský, Katarína Hrošová

17.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 13.6.2015 na žiadosť polície a následného ohlásenia na KOS / vykonala výjazd hasičská jednotka DHZo Korňa (Nissan Navara 1+3) výjazd k vyhľadávaniu nezvestnej osoby do obce Radôstka. Ďalej na mieste sa riadili pokynmi polície a prehľadávali ťažko dostupný terén. Na mieste zasahovali aj DHZo Radôstka 6, Lutiše 8, Martin Priekova 4, Námestovo 3, ORS 9 a 5 štvorkoliek, Psovodi záchranári 2, Horská Služba Dolný Kubín 5.

DHZo Korňa / Výjazd 9,05 hod. / ukončenie výjazdu 14,20 hod.

Zúčastnení členovia: Patrik Vyrobík, Peter Tomašik, Dávid Dubač, Ivan Todorov

18.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 23.6.2015 občania obce hlásili o výpomoc pre posádku RZP pri transporte pacienta B.S, následne sme vykonali výjazd s Nissan Navara 1+2 v obci Korňa U Bohači. Ďalej na miesto dorazil aj HaZZ HS Turzovka. Po naložení pacienta sa jednotka vrátila na základňu.

Ohlásenie 6,25 hod, výjazd 6,30 hod., na mieste 6,35 hod., ukončenie výjazdu 6,50 hod.

Nissan Navara 6km, 2 l nafty

19.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 27.6.2015 na základe výzvy Polície a ORS sme vykonali výjazd do obce Divina k vyhľadávaniu nezvezvestnej osoby M.G. Počas pátracieho dňa sa osoba nenašla.

DHZ Korňa 1, Horská Služba Malá Fatra 7, Psovodi Záchranári Žilina SR 6, DHZ Rudina 5, ORS 1+ štvorkolka, Klub psovodov záchranárov Žilina 4+3 pes, DHZ Lutiše 8, KZB Martin 2+2 pes, KZB Trenčín 4+pes, KZB Žilina Varín 2+2 pes

Výjazd o 9,00 hod. / Ukončenie o 13,30 hod. / vozidlo vlastné I.T

20.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 29.6.2015 na základe výzvy Polície a ORS sme vykonali výjazd do obce Oravská Lesná k vyhľadávanie nezvestnej osoby. Žiaľ vo večerných hodinách sa osoba našla bez známok života.

Zúčastnené zložky: DHZ Korňa 1, Orava Rescue System 24+štvorkolky, Horská Služba Malá Fatra 12, DHZ Námestovo 14, Psovodi Záchranári Žilina SR 7, KZB Žilina Varín 2, KZB Trenčín3, KZB Košice 3, PZ SR a obyvatelia obce Or. Lesná

Výjazd o 11,00 hod. / Ukončenie o 18,00 hod. / vozidlo vlastné I.T

21.

Požiar lesného porastu

Dňa 7.7.2015 sme boli vyslaný k požiaru lesa do obce Klokočov za Sudoparkom / technika Nissan Navara s vysokotlakým čerpadlo (1+4). Počas zásahu sme vypomáhali pri diaľkovej doprave vody –hadicovým spôsobom a likvidácie lesného požiaru za pomoci D prúdov.

Výjazd o 17.16 hod. / Ukončenie o 20.35 hod.

22.

Technický zásah / transport pacienta

 

23.

Požiar / obchodného strediska KIK

Dňa 30.7.2015 o 02,03 hod. bol DHZo Korňa požiadaný OS KOS Žilina o výpomoc pri požiari obchodného strediska KIK v meste Turzovka. Na mieste sme zasahovali podľa pokynov VZ (dopĺňanie vody, rozoberanie, odstránenie dverí) spoločne s HaZZ HS Turzovka, HS Čadca a DHZo Turzovka.

Ohlásenie 02,03 hod, výjazd 02,12 hod., na mieste 02,23 hod., ukončenie výjazdu 04,59 hod.

Technika CAS 32 T148 17km, 46,5 l nafty, 4 členovia DHZo Korňa

24.

Požiar / garáže s osobným mot. vozidlom

Dňa 2.8.2015 sme dostali informáciu o požiari garáži s osobným mot. vozidlom pri RD v časti Predmier – mesto Turzovka, po dohovore s OD KOS bol vykonaný výjazd DHZo Korňa k tejto udalosti CAS 32 T 148 1+3. Na mieste DHZo Korňa zasahovala 1xC prúdom s použitím ADP, ďalej spoločne s HaZZ HS Turzovka a DHZo Turzovka.

Ohlásenie 15,43 hod., poplach 15,43 hod., výjazd 15,45 hod., na mieste 15,51 hod., odchod na základňu 16,37 hod., ukončenie výjazdu 17,10 hod.

V pohotovosti ostali ďalší 4 členovia DHZo Korňa.

25.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 12.8.2015 sme sa zúčastnili na hľadaní 50-ročnej Evy Píchalovej z Bobrovca na Liptove, spoločne s ostatnými záchrannými zložkami. Pátranie zatiaľ neúspešné.

Výjazd 1 člen o 9,00 hod. / Ukončenie o 17,00 hod. / vozidlo vlastné Land Rover

26.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 14.8.2015 sme boli požiadaný chatárkou obce Korňa / p.Jandovou / o pomoc pri zneškodnení hniezda sršňov – nakoľko ju ohrozovali. DHZo Korňa vykonala výjazd vozidlom Nissan Navara (1+3) vystrojený ochranným oblekom, ktoré boli následne zneškodnené. Počas zásahu koordonácia s KOS Žilina.

Ohlásenie 18,11 hod., poplach hod., výjazd hod., na mieste hod., odchod na základňu hod., ukončenie výjazdu 19,06 hod.

27.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 16.8.2015 sme boli požiadaný občanmi obce /časť U Sučikov/ o pomoc pri zneškodnení hniezda sršňov – nakoľko ich ohrozovali. DHZo Korňa vykonala výjazd vozidlom MB Sprinter (1+4) vystrojený ochranným oblekom, ktoré boli následne zneškodnené. Počas zásahu koordonácia s KOS Žilina.

Ohlásenie 19,36 hod., poplach 19,37 hod., výjazd 19,44 hod., na mieste 19,52 hod., odchod na základňu 21,05 hod., ukončenie výjazdu 21,16 hod.

28.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 19.8.2015 sme boli požiadaný občanmi obce /p. Kotkovou č.90/ o pomoc pri zneškodnení hniezda sršňov – nakoľko ich ohrozovali. DHZo Korňa vykonala výjazd vozidlom Nissan Navara (1+3) vystrojený ochranným oblekom, ktoré boli následne zneškodnené. Počas zásahu koordonácia s KOS Žilina.

Ohlásenie 19,35 hod., poplach 19,36 hod., výjazd 19,44 hod., na mieste 19,47 hod., odchod na základňu 20,10 hod., ukončenie výjazdu 20,16 hod.

29.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 25.8.2015 sme boli požiadaný p. Sadlekovou k výpomoci transportu pacientky v obci Korňa, zásahu sa zúčastnili 3 členovia DHZ Korňa s Nissan Navara.

Výjazd o 12,54 hod. / Ukončenie o 13,53 hod.

30.

Požiar školy / taktické cvičenie

Dňa 4.9.2015

31.

Technický zásah / súčinnostné cvičenie

Dňa 4.9.2015 sa 4 členovia DHZo Korňa zúčastnili na súčinnostnom cvičení spoločne s DHZ Orava pri vyhľadávaní a poskytovaní privej pomoci, transportu a orientácii v teréne v okolí Oravskej priehrady.

Výjazd o 14,00 hod. / Ukončenie 5.89.2015 o 00,05 hod. / technika MB Sprinter

32.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 5.9.2015 sa 2 členovia zúčastnili odchytu bodavého hmyzu v obci Korňa, za pomoci ochranného obleku a chem. prostriedkov postupne zlikvidovali hniezdo.

Výjazd o 10,00 hod. / Ukončenie o 12,00 hod. / technika súkromné OMV

33.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 12.9.2015 sa 4 členovia zúčastnili odchytu bodavého hmyzu na budove obecného úradu Korňa, za pomoci ochranného obleku a chem. prostriedkov postupne zlikvidovali hniezdo.

Výjazd o 7,15 hod. / Ukončenie o 8,15 hod. / technika MB Sprinter

34.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 12.9.2015 sa 4 členovia zúčastnili odchytu bodavého hmyzu na budove Materskej škôlky Korňa, za pomoci rebríka, ochranného obleku a chem. prostriedkov postupne zlikvidovali hniezdo.

Výjazd o 8,16 hod. / Ukončenie o 9,35 hod. / technika MB Sprinter

35.

Technický zásah / súčinnostné cvičenie

Dňa 12.9.2015 sa 6 členovia DHZo Korňa zúčastnili na súčinnostnom cvičení spoločne s ASSR pri stavaní stanov, tylových priestorov, umiestnenia záložných zdrojov, prípravu jedla a iné potrebné činnosti k vykonaní úspešného zásahu tylového zabezpečenia.

Výjazd o 9,45 hod. / Ukončenie 13.9.2015 o 14,00 hod. / technika 2 x súkromné OMV

36.

Technický zásah / spadnutý strom

Dňa 17.9.2015 sme vykonali výjazd (Nissan Navara 1+3) k spadnutému stromu v obci Korňa / Šľahorka spolu s AHZS, rebríkom METZ 39 – technikou a príslušníkmi HaZZ. Po samotnom rozostavení rebríka bolo zistené, že rebrík má malý bočný dosah a nieje možné vykonať s neho bezpečný zásah a samotné zrezanie cca 250 ročnej lipy. Po ohraničení nebezpečného miesta páskou a zbalení výstroje sme sa vrátili na základňu.

37.

Technický zásah / spadnutý strom

Dňa 17.9.2015 sme vykonali opakovaný výjazd (Nissan Navara 1+3) a dvoma súkromnými traktormi s obsluhou a pilčíkmi.

38.

púť

39.

Púť ošetrovanie

40.

Púť dovoz vody

41.

Cvičenie / spolupráca

Dňa 3.11.2015 sa členovia DHZ Korňa zúčastnili ako pozorovatelia na medzinárodnom cvičení v obci Hrčava (CZ) na základe pozvania miestnej samosprávy. Naša činnosť spočívala v prevoze štvorkolky a postavenia stanu pre zranených. Zúčastnené zložky na cvičení: HZS ČR, OSP Polsko, HaZZ Čadca, SČK, SDH, Pre Kysuce, Polícia ČR, MILATA, obec Hrčava.

42.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 17.11.2015 o 11:25 hod. sme boli požiadaný OD KOS Žilina k výpomoci transportu pacienta v obci Korňa Nižná U Malikov.

Zásahu sa zúčastnili 3 členovia DHZ Korňa s Nissan Navara a následne 2 členovia s Lada Niva. Ďalej sme spolupracovali s HaZZ a posádkou RZP.

Výjazd o 12,29 hod. / Ukončenie o 13,18 hod.                                      

43.

Cvičenie / VC HaZZ Lešť

Na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 5/2015 o vykonávaní výcviku členov Dobrovoľných hasičských zborov obcí vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť sa zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa zaradeného v roku 2015 v skupine A. V piatok 20.11.2015 o 4,00 hod. vyrazili 6 členovia a CAS 15 Iveco Daily zo svojej hasičskej zbrojnice smer výcvikové centrum HaZZ Lešť. Počas svojho dvojdňového výcviku za účasti inštruktorov HaZZ si vyskúšali zásahy likvidácie požiarov rodinných domov, bytových domov, tunelov, motorových vozidiel a evakuáciu osôb.

Návrat na svoju základňu 21.11.2015 o 20,00 hod.

Technika: CAS 15 Iveco Daily + 6 osôb

(M.Tkačik, P.Vyrobík, P.Tomašik, I.Todorov, M.Rudinský, I. Todorov)

44.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 21.11.2015 sme boli požiadaný o výpomoc pri pátraní po nezvestnej osobe ne Orave, presnejšie od Trstenej smer Brezovica. Na miesto vyrazili aj 9 členovia DHZ Korňa s MB Sprinter.

Na akcii sa zúčastnilo skoro dvesto dobrovoľných hasičov zo šestnástich dobrovoľných hasičských zborov z Oravy, Kysúc a Žiliny v spolupráci s vyše 100 dobrovoľníkmi z radov občanov a ostatných profesionálnych a dobrovoľných záchranných zložiek vrátane Policajného zboru SR, horskej záchrannej služby, kynológovia a ORS, vďaka čomu pátralo okolo 400 ľudí v náročnom teréne a podmienkach.

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Rado Nehera, Ing. Dušan Macašek, Maťo Bzdilík, Mário Paľuch, Anna Gajdošová, Jozef Ježik, Jakub Škorčík, Kucharik, Pavol Papik

Výjazd o 5,00 hod. / Ukončenie o 16,00 hod.

45.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 21.11.2015 dvaja členovia DHZ Korňa sa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili 7 zranených malých futbalistov a jedného dospelého (drobné poranenia, popáleniny)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Katarína Hrošová, Milada Blažeková + lekárnička DHZ

46.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 22.11.2015 dvaja členovia DHZ Korňa sa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili 1 zraneného malého futbalistu (drobné poranenie)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Katarína Hrošová, Milada Blažeková + lekárnička DHZ

47.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 25.11.2015 sme boli požiadaný p. Sadlekovou k výpomoci transportu pacientky v obci Korňa, zásahu sa zúčastnili 2 členovia DHZ Korňa s Nissan Navara.

Výjazd o 19,08 hod. / Ukončenie o 20,08 hod.

48.

Požiar / požiar kotolne

Dňa 26.11.2015 členovia DHZo Korňa vykonali výjazd k hlásenému požiaru kotolne RD č.521 v obci Korňa v spolupráci s HaZZ HS Turzovka. No napokon prieskumom bolo zistené, že kotolňa bola zadymená no k požiaru nedošlo. Výjazd bol vykonaný technikou TA Nissan Navara,

Výjazd o 20.21 hod. / Ukončenie o 21.15 hod.

49.

Požiar / drevenice RD č. 66

Dňa 29.11.2015 sme boli požiadaný OS KOS Žilina o výpomoc pri požiari v ťažko dostupnom teréne v susednej obci Klokočov časť Ježikovci.  Výjazd bol vykonaný technikou TA Nissan Navara, CAS 16 PV3S a 8 členov DHZo Korňa. Pri zásahu použité snežné reťaze na vozidlách a ADP. Spolupráca s HaZZ, DHZO Klokočov, RZP, energetické závody.

Výjazd o 00,23 hod. / Ukončenie o 5,23 hod.

50.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 5.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  5 zranených malých futbalistov (drobné poranenia, popáleniny)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Katarína Hrošová, Milada Blažeková + lekárnička DHZ

51.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 6.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  6 zranených malých futbalistov (drobné poranenia, popáleniny)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Peter Tomašik, Gabika Ďurkáčová + lekárnička DHZ

52.

Technický zásah / odstránenie stromu

Dňa 7.12.2015 traja členovia DHZo Korňa na žiadosť starostu obce vykonali výjazd k výpomoci odstránenia ohrozujúcej vetvy nad RD v časti Korňa Šľahorka. Za pomoci HaZZ odstránená ohrozujúca vetva a za pomoci pilčíka s traktorom následné odstránenie celého stromu.

Technika DHZ: TA Nissan Navara, spolupráca s HaZZ, zamestnanci OU a pilčík s traktorom

Výjazd o 11,10 hod. / Ukončenie o 14,28 hod.

53.

Technický zásah / dopravná nehoda

Dňa 10.12.2015 o 14,38 hod. vykonala výjazd DHZo Korňa k dopravnej nehode 1x OMV v obci / pri odbočke do Žilov. Na mieste DN spolupráca s HaZZ, Políciou. Uniknuté prevádzkové kvapaliny pozametané, vozovka očistená.

Technika DHZ: TA Nissan Navara a 4 členovia DHZo Korňa

Výjazd o 14,38 hod. / Ukončenie o 16,17 hod.

54.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 12.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  5 zranených malých futbalistov (drobné poranenia, popáleniny, ošetrenie chladivým sprejom)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Peter Tomašik, Gabika Ďurkáčová + lekárnička DHZ

55.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 13.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  1 mladého futbalistu Filip Skorčik. Zranenie dolnej končatiny. Použitý bol chladivý sprej.

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Peter Tomašik, Gabika Ďurkáčová + lekárnička DHZ

56.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 14.12.2015 sme boli požiadaný Políciou o výpomoc pri pátraní po nezvestnom mužovi do obce Nesluša. Následne o 18,26 hod. 5 členov DHZo Korňa vykonalo výjazd s technikou Nissan Navara a druhá skupina 3 členovia DHZo Korňa o 19,45 hod. s technikou Lada Niva. Muž bol nájdený bez vážnejších zranení, na akcii sa ďalej zúčastnili aj DHZ Kysuce, DHZ Nesluša , DHZ Ochodnica, DHZ Kysucký Lieskovec, DHZ Námestovo, DHZ Martin - Priekopa, KZB Žilina Varín, KZB Trenčín, Horská Služba Malá Fatra, ORS, Polícia SR a zišli sa aj občania obce Nesluša v počte 32 a starostka obce Nesluša, ďalej na miesto smerovali aj členovia OZ Pre Kysuce so štvorkolkami.

 

DHZo Korňa - ukončenie zásahu o 21,39 hod.

57.

Technický zásah / vytiahnutie vozidla správcu cestnej komunikácie

Dňa 17.12.2015 o 20,20 hod. vykonal výjazd DHZo Korňa k vyslobodeniu uviazdnutého cestárskeho vozidla v časti obce Nižná Korňa, spolupráca s HaZZ, občanmi.

Použitá technika DHZo Korňa: CAS 32 T148, CAS 15 Iveco Daily a 5 členov
Ukončenie o 21,32 hod.

58.

Cvičenie / príprava teplého nápoja pre väčší počet osôb

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa o zabezpečení teplého nápoja pre väčší počet osôb - v rámci cvičenia. Na Štedrý deň 24.12.2015 o 20,30 hod. začali s prípravou a následne o 22,30 hod. uvarený punč previezli pred kostol v Korni, kde ho postupne rozdali 240 účastníkom polnočnej svätej omše.

Začiatok činnosti 20,30 hod. / ukončenie činnosti 24,00 hod.

Technika: Nissan Navara, CAS 15 IVECO Daily

 

Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZO Korňa

 

Zásahy za rok 2013

 

č.z

Popis

1

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval tesne po polnoci dňa 1.1.2013 - presnejšie poskytnutie prvej pomoci pri zranení ruky - spôsobených zábavnou trhavinou (tržné poškodenia palcov a dlane). Následne toto zranenie bolo odstúpené posádke Rýchlej zdravotnej pomoci Falc Turzovka. Použité prostriedky lekárnička (1+2).

Čas činnosti od 00,08 hod. do 00,30 hod.

2

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval ďalej tesne po polnoci dňa 1.1.2013 - presnejšie poskytnutie prvej pomoci pri zranení ruky - spôsobených zábavnou trhavinou (tržné poškodenia palcov a dlane). Následne toto zranenie bolo odstúpené posádke Rýchlej zdravotnej pomoci Falc Turzovka. Čas činnosti od 00,30 hod. do 01,10 hod.
Použité prostriedky DHZ Nissan Navara (1+4) a lekárnička.

3

Technický zásah / skrížené vozidlo

Dňa 5.1.2013 o 13,32 hod bolo nahlásené občanmi uviaznuté osobné motorové vozidlo bez zranenie na ceste na pútnické miesto Živčáková. Na miesto zásahu vyrazili DHZ/OHZ Korňa (Nissan Navara 1+4, štvorkolka 1+1). Počas jazdy na miesto boli použité aj snežné reťaze, po príchode na miesto, bolo prieskumom zistené, že OMV Renault je v strede kopca zľadovatenej vozovky, vozidlo sme zabezpečili upínacími pásmi. Ďalej na vozovku bol nasypaný štrk a vozidlo bolo bezpečne bez poškodenia spustené na zjazdnú vozovku.

Čas činnosti od 13,35 hod. do 14,50 hod.

4

Technický zásah / vozidlo mimo cesty

Dňa 6.1.2013 o 13,04 hod. bol vykonaný výjazd v našej obci Korňa k dopravnej nehode OMV na ceste smer Živčáková. Po príjazde sme podsypali štrk pod vozidlo a na zľadovatelú vozovku a následne vozidlo bez poškodenia plynule presunuli - až na zjazdnú cestu. Zásahu sa zúčastnili 6 členovia OHZ/DHZ Korňa (Nissan Navara + štvorkolka), HaZZ HS Turzovka (MB Vario 1+2). Čas činnosti od 13,04 hod. do 14,30 hod.

5

Technický zásah / uviaznuté vozidlo

Dňa 19.1.2013 osobne ohlásili členky DHZ Korňa uviazdnuté vozidlo tvoriace prekážku na ceste do Zátoky, nakoľko v ten čas boli vykonávali členovia DHZ / OHZ hospodárske práce v hasičskej zbrojnici, bezodkladne vykonali výjazd s technikou Nissan Navara (1+3) so snežnými reťazami, následne bolo osobné motorové vozidlo Suzuki vytiahnuté bez poškodenia.

Čas činnosti od 14,50 hod. do 15,15 hod.

6.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 29.1.2013 nás občan obce Korňa požiadal o zavolanie Rýchlej lekárskej pomoci k manželke, následne sme žiadosť o pomoc oznámili na tiesňovú linku 155, následne sme prieskumom zistili, že v RD je majiteľka exit - už cca 3 hod., čo potvrdil aj zasahujúci lekár RLP, zasahovali 2 členovia OHZ/DHZ Korňa.

7.

Technická pomoc

Dňa 2.2.2013 sa naši 5 OHZ/DHZ Korňa členovia zúčastnili na zabezpečení závodov na snežných skútroch SNOW KROOS v obci Klokočov, počas akcie spolupracovali s políciou, záchrannou službou, starostom obce a usporiadateľmi.

8.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 09.02. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh tohto turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 21 poranení ( prevažne drobné tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Na turnaj sa zúčastnili mládežníci zo štyroch krajín. Domáce Slovensko zastupovali FK Čadca a MŠK Žilina, Poliakov reprezentoval Ruch Chorzów, Čechov Slávia Praha a Sigma Olomouc, Kecskeméty LC zastupoval našich južných susedov.

Zúčastnených 5 členov OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Peter Tomašík, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Gabika Ďurkáčová

9.

Technický zásah / poskytnutie pomoci

Dňa 2.3.2013 v doobedňajších hodinách sme transportovali nemobilnú osobu do jej rodinného domu v časti Vyšná Korňa – nakoľko ju doviezli rodinní príslušníci z NsP Čadca. Ťažko dostupnú zasneženú miestnu komunikáciu rozoral obecný traktor a následne sme ju terénnym vozidlom Nissan Navara DHZ Korňa + snežné reťaze vyviezli k rodinnému domu, kde sme ju pomocou transportných nosidiel transportovali dovnútra. Zásahu sa zúčastnili traja členovia DHZ/OHZ Korňa. (Andrej Nehera, Marek Škulavík, Rastislav Fatura)

10.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 2.3. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh tohto turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 5 poranení ( prevažne drobné tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 4 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Michal Tremboš, Dávid Dubač, Rastislav Fatura

11.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 9.03. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 2 poranenia (tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Milan Škulavík

12.

Technický zásah / uviaznuté vozidlo

Dňa 10.03.2013 sme boli požiadaný občanom obce pri pomoci uviaznutého vozidla v katastri obce Korňa časť U Chylov, zásah vykonali 6 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s vozidlom Nissan Navara vybavenými snežnými reťazami, uviaznuté vozidlo bolo vyslobodené bez poškodenia. Zúčastnení členovia OHZ/DHZ Korňa: Andrej Nehera, Tomáš Smreček, Michal Tremboš, Marek a Milan Škulavík, Štefan Janešík

13.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 10.03. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 7 poranení ( 1 úraz palca na nohe a tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Dávid Dubač,

14.

Technický zásah / transport nadrozmerného pacienta

Dňa 19.3.2013 o 8,10 hod. po prevzatí správy od OD OR HaZZ Čadca ‑ vykonal výjazd Dobrovoľný hasičský zbor /OHZ Korňa v našej obci k výpomoci RZP a HaZZ. Po príchode na miesto bolo prieskumom zistené, že nadrozmerná pacientka je v opatere RZP, následne bola pacientka transportovaná pomocou transportných nosidiel do vozidla RZP, ktorá ju previezla do NsP Čadca. Transport sťažovali úzke chodby z 2.NP rodinného domu.

Zúčastnení 4 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Mário Paluch, Michal Tremboš, Miroslav Smažák + vozidlo Nissan Navara

15.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 22.3.2013 sme boli požiadaný cez OS OD OR HaZZ Čadca k transportu nadrozmerného pacienta v obci Korňa č.627, Zúčastnení 7 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Milan Škulavík, Andrej Nehera, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Jaroslav Chylík, Rastislav Fatura + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

16.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 27.3.2013 o 8,20 hod. sme boli požiadaný občanmi obce Korňa k transportu nadrozmerného pacienta na vyšetrenie v obci Korňa č.627, Zúčastnení 6 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Marek Škulavík, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Peter Tomašik, Dávid Dubač + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

17.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 27.3.2013 o 11,55 hod. sme boli požiadaný občanmi obce Korňa k transportu nadrozmerného pacienta z vyšetrenia v obci Korňa č.627, Zúčastnení 7 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Marek Škulavík, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Peter Tomašik, Dávid Dubač, Mário Paľuch + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

18.

Technický zásah / kalamita – sneh

Dňa 1.4.2013 od 18,27 hod. sme zmierňovali následky snehovej kalamity, zúčastnilo sa 5 členov OHZ/DHZ Korňa: Tomáš Smreček, Michal Tremboš, Marek Škulavík, Milan Škulavík, Rastislav Fatura

19.

Technický zásah / čerpanie záplavovej vody

Dňa 13.4.2013 o 20,10 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa požiadaný o pomoc pri vyčerpaní vody v zaplavenej pivnici rodinného domu v obci Korňa, časť Vyšná Korňa, voda bola odčerpávaná elektrickým kalovým čerpadlom + 2 členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ukončenie zásahu o 23,20 hod.

20.

Technický zásah / čerpanie záplavovej vody

Následne na druhý deň 14.4.2013 o 7,30 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa opätovne požiadaný o pomoc pri vyčerpaní vody v zaplavenej pivnici rodinného domu v obci Korňa, časť Vyšná Korňa, voda bola následne odčerpávaná elektrickým kalovým čerpadlom + 2 členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ukončenie zásahu o 11,00 hod.

21.

Technický zásah / povodňové práce

Dňa 12.5.2013 o 9,20 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa požiadaný o pomoc pri likvidácii následkov povodne. Udalosť ohlásil obyvateľ obce Korňa. Záplavová voda zatopila pivničné priestory RD (časť Vyšná Korňa), voda bola odčerpaná kalovým čerpadlo a následne vysokotlakým čerpadlom bol prečistený odvodný kanál s pivníc RD. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov zásahovej jednotky OHZ/DHZ Korňa s vozidlom Nissan Navara.

22.

Zásah / Taktické cvičenie v Korni

V dňoch 25 a 26.5.2013 sa konalo taktické cvičenie pre DHZ/OHZ Korňa, Klokočov, Zákopčie Tarabov, Nesluša, Kysucký Lieskovec, Rudina, Turzovka, Snežnica, Nesluša, Ochodnica, Dolný Vadičov a Staškov v rámci základnej prípravy členov obecných hasičských zborov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v spolupráci s OR HaZZ Čadca a Odbornou školou DPO Martin.

Cvičenie bolo zamerané najmä na koordináciu a zjednotenie postupu pri požiaroch lesných porastoch, čerpanie a dopĺňanie vody, dopravu vody na veľké vzdialenosti, likvidácia požiaru za pomoci CAS 32 T 148, CAS Iveco Daily, PS 12, plávajúcich čerpadiel s vodou a následne aj s použitím ťažkej po prípade strednej peny. Čerpanie vody s veľkým prevýšením a znečistenej vody. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. Použitie vecných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé obecné hasičské zbory vo výbave.

Akcie sa zúčastnilo cvičenia 57 dobrovoľných obecných hasičov.

23.

Zásah / Taktické cvičenie

Členovia zásahovej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru Korňa sa zúčastnili medzinárodného cvičenia FTX 2013, ktoré sa konalo v obci Plaveč od 30.5 do 1.6.2013(okres Stará Ľubovňa). V rámci nadviazanej spolupráce s Asociáciou Samaritánov SR sme vykonali výjazd na toto súčinnostné cvičenie na východe Slovenska. Cvičenie bolo rozdelené na štyri dni a okrem DHZ Korňa sa ho zúčastnili aj Samaritáni zo Slovenska a Rakúska, príslušníci HaZZ, Polícia, Kynologická záchranná brigáda Bratislava, odbor CO a prednosta obvodného úradu Stará Ľubovňa a starosta obce Plaveč.

Zúčastnení 7 členovia: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Dávid Dubač, Tomáš Smreček, Peter Tomašik

24.

Zvolanie do pohotovosti na zbrojnicu / povodňové práce pre BA

V pondelok 3.6.2013 o 17.46 hod sme boli oslovený našou spolupracujúcou organizáciu ASSR MUDr. Marcelom Sedlačkom so žiadosťou - akú techniku poskytneme v prípade potreby pre územia poskytnuté záplavami. Následne ešte v ten deň od 18.09 hod. je súhlas starostu obce Korňa a vedenia DHZ Korňa v prípade potreby na výpomoc pre oblasti postihnuté záplavami, čo bolo nahlásené aj na DPO SR BA, KR HaZZ, OR HaZZ, NOS ZS OHZ SR.

Boli vyčlenené kalové čerpadlá, hadice, elektrocentrála, plávajúce čerpadlo a poľná kuchyňa. Zúčastnení 7 členovia: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Dávid Dubač, Monika Dubačová, Pavol Papik

25.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 8.6.2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh detského turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 4 poranenia detí (tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Monika Dubačová, Marek Škulavík

26.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 16.7.2013 o 18,55 hod. bol vykonaný výjazd vozidlom Nissan Navara 1+4 k likvidácii bodavého hmyzu v obci Korňa, časť U Žilov, spoločne s jednotkou HaZZ bolo hniezdo bodavého hmyzu zlikvidované.

27.

Technický zásah / znášanie tela EXIT

Dňa 19.7.2013 o 16,45 hod. bol vykonaný výjazd na pokyn starostu v obci Korňa do osadu U Šulca k pomoci zneseniu tela nebohého p.Pozlátku, výjazd vykonali 7 členovia OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara a Lada Niva, ďalej na ťažko dostupné miesto sme vyviezli terénnym vozidlom Lada Niva lekára LSPP a ďalej sme telo nebohého zviezli k vozidlu pohrebnej služby.

28.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Pri záchrane 15 ročnej dievčiny zasahoval vrtuľník a dobrovoľní hasiči z Korne

V piatok 2.8.2013 popoludní sme dostali hlásenie od našej členky Dobrovoľného hasičského zboru J.Ďurkáčovej, ktorá sa spoločne so svojimi kamarátkami vybrala na zber lesných plodov a túru na kopec Živčáková (katastrálne územie na rozmedzí obce Korňa a mesta Turzovka). Presnejšie, že jej pätnásťročnú kamarátku poštípal neznámy hmyz. Následne túto udalosť nahlásili aj na tiesňovú linku 155, oni na miesto vyslali posádku Žilinskej Vrtuľníkovej Záchrannej zdravotnej služby.

V čase o 12,25 hod. na miesto vyrazili aj piati členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s terénnym vozidlom Nissan Navara, vyzbrojenými transportnými nosidlami. Lokalizácia miesta zásahu bola zhoršená, no po priamom telefonickom rozhovore s kamarátkami postihnutej sa podarilo miesto zásahu nájsť, v tom čase nad miestom zásahu krúžil vrtuľník záchrannej zdravotnej služby s ktorého sa zlanil doktor a stabilizoval pacientku, následne sa za pomoci členov DHZ Korňa preniesli pacientku na miesto odkiaľ bola pacientka a lekár vyzdvihnutí vrtuľníkom VZZS a transportovaná do zdravotníckeho zariadenia.

Po úspešnom zásahu poďakoval otec zasahujúcim záchranárom a hasičom. Po jeho otázke k nám „že čo som dlžný“ sme s úsmevom a dobrým pocitom odpovedali „nie je zač“ nakoľko sa riadime mottom dobrovoľného hasičstva BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC.

29.

Technický zásah / čerpanie znečistenej vody zo studne

Dňa 2.9.2013 o 17,58 hod. sme vykonali výjazd v obci Korňa U Jančíkov k čerpaní znečistenej studni po lokálnej prietrži. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara. Pomocou kalového čerpadla, elektrocentrály a vysokotlakého čerpadla bola studňa vyčistená a vodovod sfunkčnený.

30.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 3.9.2013 o 18.57 hod. sme vykonali výjazd k výpomoci RZP zneseniu pacienta, po príjazde do udanej osady sme vozidlá odstavili a ďalej sme spoločne s príslušníkmi HaZZ vyzbrojenými transportnými nosidlami pokračovali pešo k rodinnému domu postihnutého (cca 450 m). Po príchode do RD 217 sme prieskumom zistili, že už na mieste je posádka RZP, ktorá stabilizovala pacienta. Následne sme pacienta (Jozef Nekoranec, bytom Korňa 217, nar 26.2.1955) preložili na transportné nosidlá a odniesli k vozidlu RZP, ktoré ho transportovalo do NsP Čadca.

Zasahovali: RZP Falc, OHZ Korňa (Nissan Navara 1+3), HaZZ HS Turzovka (AHZS MB Vario 1+3)

31.

Technický zásah /transport pacienta

Dňa 5.9.2013 Dobrovoľný hasičský zbor zasahoval pri transporte a naložení pacienta v obci Korňa (časť U Malikov), zásahu sa zúčastnil aj HaZZ HS Turzovka a OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara 1+4.

32.

Zásah / Taktické cvičenie

Dňa 7.9.2013 (čas výjazdu 7,00 hod) sme sa zúčastnili hasičského cvičenie zameraného na lesné požiare a poskytnutie predlekárskej pomoci. V katastri obce Radôstka bol likvidovaný simulovaný požiar lesného porastu, doprava vody bola zabezpečené kyvadlovo a následne hadicovým vedením so zapojenými čerpadlami za sebou. OHZ/DHZ Korňa sa zúčastnila s technikou Lada Niva, Nissan Navara s čerpadlami (1+8), čas ukončenia 20,00 hod.

33.

Požiar drevenice / výpomoc do obce Makov

Dňa 18.10.2013 o 22.24 hod. vyrazila OHZ/DHZ Korňa (CAS 32 T148 1+2, Nissan 1+4 ) na výpomoc k požiari dreveného rodinného domu do obce Makov, časť Kršlisko. Zásah komplikoval ťažko zjazdný a premočený terén – no naša CAS 32 T148 to zvládla, ďalej na mieste zasahoval HaZZ HS Turzovka + HS Čadca, OHZ Makov, OHZ Vysoká nad Kysucou, OHZ Turzovka a HZB Žilina. Samotná likvidácia požiaru trvala až do skorých ranných hodín, z horiasej drevenice stihol vyskočiť jeden majiteľ – no bohužiaľ jeho brat a družka to nestihli a stali saobeťami tohto požiaru.

Škoda bola vyčíslená na 22 000€, uchránené hodnoty 20 000 €. K zraneniu hasičov a k poškodeniu hasičskej techniky nedošlo.

 

Požiar

Dňa 1.11.2013 Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval v spolupráci s HaZZ HS Turzovka pri ohlásenom požiari na cintoríne v Korni. Pred príchodom hasičských jednotiek začínajúci požiar na hroboch uhasili dvaja duchaprítomný chalani s použitím do vedier a vody zo studne. Následne miesto požiaru bolo obhliadnuté a hasičské jednotky sa vrátili na základňu.

Zúčastnený za DHZ Korňa (Nissan Navara + R.Fatura, A.Nehera, T.Smreček, G.Ďurkáčová, P.Tomašik, D.Dubač, G.Staniková)

Zásahy za rok 2014


č.z

Popis, zásah, poznámky

1.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 14.1.2014 sme na žiadosť starostu obce p. Kontríka - vykonali výjazd k transportu pacientky, ktorá býva v ťažko dostupnej osade Zátoka. Po príjazde na miesto zásahu bolo zistené, že pani Jedináková Rozália ťažko dýcha, vykašliava krv ..., následne bolo povolaná RZP a pacientku sme zviezli vozidlom DHZ Nissan Navara k obecnému úradu, kde bola odovzdaná posádke RZP – po stabilizácii ju previezli do NsP.

Zásahu sa zúčastnili Miroslav Smažák, Michal Tremboš, Rastislav Fatura, pracovníčka OU a starosta obce.

Výjazd: 7,36 hod. (použitý sms zvolávací systém)

Ukončenie 8,56 hod.

2.

Požiar / požiar komína

Dňa 31.1.2014 sme vykonali výjazd k požiaru komína Kostola v našej obci Korňa. Na likvidáciu požiaru sme použili 4 ks prenosných hasiacich prístrojov, následne bolo s kotla vybrané tuhé palivo.

Rýchlym a účinným zásahom nedošlo k vznieteniu drevenej nosnej konštrukcie strechy a asfaldovej krytiny.

Zásahu sa zúčastnilo 10 členov DHZ Korňa a technika Nissan Navara, CAS 32 T148, MB Sprinter

Výjazd: 19,54 hod. (použitý sms zvolávací systém)

Ukončenie 23,00 hod.

3.

Požiar / monitoring po požiari

Dňa 1.2.2014 sme vykonali monitoring komína po nočnom požiari, následne boli vyčistené, prekontrolované vyberacie a čistiace otvory.

Zásahu sa zúčastnili 4 členovia DHZ Korňa a MB Sprinter

Výjazd: 9,35 hod.

Ukončenie 11,30 hod.

4.

Technický zásah / hľadanie nezvestnej osoby

Dňa 16.2.2014 od 00,48 hod. sa zúčastnili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa (9 členov) hľadanie po nezvestnom chlapcovi A.Č vo veku 11 rokov v obci Olešná spoločne s DHZ Olešná (3 členovia), DHZ Klokočov (5 členov), DHZ Turzovka (10 členov), DHZ Nesluša (5 členov), políciou, občanmi  a starostom obce Olešná.

Po prezretí okolitých lúk, pasienkov, koryta potoka a vytipovaných objektov bolo hľadanie úspešné a chlapec bol nájdený a odovzdaný posádke záchrannej služby.

Na záver úspešnej akcie poďakoval starosta obce Olešná, zástupcovia polície a DHZ za ochotu a schopnosť pri takejto nočnej vyhľadávacej akcii. 

Výjazd: 00,48 hod. (použitý sms zvolávací systém)

Ukončenie 3,50 hod.

5.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoc

Dňa 1.3.2014 protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc 14 ročnému mladému futbalistovi M.R – zlomenina pravého predkolenia, ošetrenie, fixácia, privolanie RZP, transport za pomoci chrbticovej dosky

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

6.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 1.3.2014 protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc 14 ročnému mladému futbalistovi P.B – narazené koleno a noha, použitý chladivý sprej, zábal, 

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

7.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 1.3.2014 protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc 14 ročnému mladému futbalistovi A.B – krvácanie z nosa, použitie gázy, obväzov, stabilizácia 

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

8.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 2.3.2014 o 9,55 hod. protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc mladému futbalistovi P.L – opuch zápästia, použitý chladivý sprej, zábal

Zúčastnení 3 členovia DHZ Korňa

 

9.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 2.3.2014 o 10,29 hod. protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc mladému futbalistovi F.G – zranené koleno, použitý chladivý sprej, zábal

Zúčastnení 3 členovia DHZ Korňa

10.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 2.3.2014 o 12,32 hod. protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc mladému futbalistovi J.V – narazené rebrá, použitý chladivý sprej, octanová masť

Zúčastnení 3 členovia DHZ Korňa

11.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 2.3.2014 o 12,46 hod. protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc mladému futbalistovi CH.P – zranené koleno, použitý chladivý sprej, octanová masť

Zúčastnení 3 členovia DHZ Korňa

12.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 2.3.2014 o 14,30 hod. protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc mladému futbalistovi D.B – zranené koleno, použitý chladivý sprej, octanová masť

Zúčastnení 3 členovia DHZ Korňa

13.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 2.3.2014 o 15,11 hod. protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc mladému futbalistovi M.H – zranené koleno + popálené, použitý chladivý sprej, octanová masť, krém na popáleniny

Zúčastnení 3 členovia DHZ Korňa

14.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 2.3.2014 o 15,19 hod. protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc mladému futbalistovi J.K – zranený kotník, použitý chladivý sprej, octanová masť, zábal Zúčastnení 3 členovia DHZ Korňa

15.

Technický zásah / odstránenie spadnutého stromu

Dňa 21.3.2014 o 16,15 hod. dvaja členovia DHZ Korňa zasahovali pri odstránení spadnutého stromu v časti Nižná Korňa, za pomoci motorovej píly bola prekážka odstránená.

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

Ukončenie zásahu 16,45 hod.

16.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej A.J z obce Skalité

Dňa 27.3.2014 o 9,00 hod. sa začala rozsiahla pátracia akcia na Kysuciach v obci Skalité. Členovia a technika Dobrovoľných hasičských zborov obcí Skalité (Jeep+13), Korňa + ASSR (13+štvorkolka), Olešná (1), Staškov (5), Radôstka (3), Martin (10), Vysoká nad Kysucou (5), Svrčinovec (3), Zákopčie Tarabov (2), Turzovka (4+štvorkkolka), Raková (3), Čierne pri Čadci (5), Podvysoká (3), Námestovo (3), Nesluša (6), členovia Orava Rescue system (7+3xštvorkolka), Psovodi Záchranári Žilina (2+pes), Psovodi K 7 (5+2xpes), Psovodi K-9 UNIT (5+4xpes+štvorkolka), členovia Horskej služby Malá Fatra (9+pes), príslušníci Polície (11+3xpes) a občania (7) prehľadávali podľa pokynov aj ťažko dostupné miesta. Spolu  pri tejto akcii sa zúčastnilo 125 ľudí, 11 psov a 6 štvorkoliek – no aj napriek obrovskému úsiliu nezvestnú 49 ročnú pani A.J nenašli. Ako ďalší krok bude Polícia preverovať pohyb nezvestnej v susednom Poľsku.

Za ochotu pomôcť ďakuje veliteľ DHZ Skalité p.Anton Laš ml, za Políciu p. Anton Odrobiňák, za Orava Rescue system p. Igor Janckulík  a okrskový veliteľ DHZ okresu Čadca p. Rastislav Fatura

Technika: MB Sprinter + štvokolka + 13 členov DHZO Korňa

17.

Cvičenie – trojdňové FTX máj 2014

V dňoch 14,15 a 16.4.2014 sa zúčastnili 3 členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Korňa, členovia ASSR a Rakúski Samaritáni na trojdňovom cvičení v obci Plaveč na Východnom Slovensku. Cvičenie bolo starostlivo pripravené a rozdelené do jednotlivých častí počas troch dní:

Ø  Zásah pri dopravnej nehode

Ø  Pátranie po nezvestných osobách

Ø  Vyslobodzovanie zo sutín po výbuchu

Ø  Transport ranených z hradu Plaveč

Zúčastnení: DHZO Korňa (Milan Škulavík, Miroslav Škorčík, Marek Škulavík), ASSR, ASBO, HaZZ

18.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe D.B Oravské Veselé

Dňa 21.4.2014 sa členovia Dobrovoľný hasičských zborov obcí Korňa (9), Makov (6), Olešná (3), Klokočov (1), Staškov (5), Skalité (7), Klubina (8), Nesluša (4), Námestovo (13), Oravské Veselé (8) a mesta Čadce (2) spoločne s Orava Rescue (19), Psovodi záchranári Žilina SR (8), CRC Slovakia (5), Dobrovoľnou Horskou Službou Malá Fatra (11), Dobrovoľnou Horskou Službou Orava (9), psovodi Žilina (2), Polícia SR a občania sa zúčastnili spoločnej pátracej akcie v obci Oravské Veselé. Napriek šibačkám a oblievačkám viac ako 150 dobrovoľníkov obetovalo svoj voľný čas a od 10.00 hod. v ťažko dostupnom priechodnom teréne hľadali 51 ročného muža D.B obyvateľa obce Oravské Veselé. Po úvodnom rozdelení pod vedením p. Igora Janckulíka boli skupinám rozdelené úseky. Ďalej pri hľadaní pomáhalo aj 10 záchranárskych psov a posádky na štvorkolkách. Aj napriek obrovskej snahe v tento deň nezvestný nebol nájdený. Na záver dňa bolo úprimne poďakované všetkým dobrovoľníkom  za ochotu pomôcť pri záchrane ľudského života.

Výjazd 8,00 hod., návrat na základňu 18,00 hod.

Technika: MB Sprinter + 9 členov DHZO Korňa (Rastislav Fatura, Tomáš Smreček, Andrej Nehera, Monika Dubačová, Milan Škulavík, Dávid Dubač, Marek Škulavík, Peter Tomašik, Gabika Ďurkáčová)

19.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe D.B Oravské Veselé

Dňa 27.4.2014 sa členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Korňa (5), Nesluša (3+motocykel), Oščadnica (3), Oravské Veselé (3), Rudina (5), Martin-Priakopa (18+3 psy), Mútne (13), Námestovo (5), Orava Rescue System (20), Horskou Službou Malá Fatra (11), Horskou Službou Orava (5), Rescue Banská Bystrica (8+5 psov), CRC Slovakia (2+2 psy), K-7 (10+4 psy), K-9 UNIT (4+2 psy) a občanmi obce sa spoločne zúčastnili na pokračovaní v pátraní po nezvestnom 51.ročnom mužovi D.B. z obce Oravské Veselé.

Výjazd 8,00 hod., návrat na základňu 17,00 hod.

Technika: MB Sprinter + 5 členov DHZO Korňa

(Milan Škulavík, Michal Tremboš, Patrik Vyrobík, Anna Gajdošová, Mário Paľuch)

20.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe Ľ.K v obci Raková

Dňa 2.5.2014 po nahlásení operačným strediskom OR HaZZ Čadca na žiadosť polície Čadca p.Odrobiňák vykonala hasičská jednotka DHZO Korňa (Nissan Navara, MB Sprinter 1+10) výjazd do obce Raková. Počas jazdy bolo miestno stretnutia upresnené pred obecným úradom v obci Raková. Po príjazde na dohodnute miesto kde boli sústredené hasičské jednotky sme čakali na vedúceho oddelenia vyhľadávania p.Odrobiňáka. Medzitým nám bolo oznámené, že p.Ľudmila Kubová, nar 17.7.1929,bytom Žilina Bajzova 33 bola nájdená na rozhraní obce Raková a mesta Čadce Milošovej. Následne sme sa vrátili na svoju základňu.

Výjazd 19,08 hod., návrat na základňu 20,15 hod.

Technika: Nissan Navara, MB Sprinter + 11 členov DHZO Korňa

(R.Fatura, A.Nehera,M.Tremboš,Milan Škulavík,MarekŠkulavík, D.Dubač,T.Smreček, M.Kremeň, M.Smažak, M.Skorčik, P.Tomašik)

21.

Požiar / požiar hospodárskej budovy

Dňa 11.5.2014 po nahlásení OS OR HaZZ Čadca sme vykonali výjazd k požiaru hospodárskej budovy v obci Korňa, časť U Cipľa. Po príjazde bolo prieskumom zistené, že už na mieste zasahuje HaZZ HS Turzovka a dvaja členovia DHZO Korňa, 1 x C prúd bol použitý na likvidáciu požiaru. Požiar spozorovala majiteľka a sused p.Pavol Voštinák (Dobrovoľný hasič DHZO Korňa), ktorý ho začal hasiť vedrami s vodou do príchodu hasičskej jednotky.

 

Výjazd 11,37 hod., návrat na základňu 12,00 hod.

Technika: Nissan Navara, CAS 32 Tatra 148 + 11 členov DHZO Korňa

(R.Fatura, A.Nehera, M.Paluch, Milan Škulavík, Marek Škulavík, D.Dubač, R.Nehera, Pavol Voštinák, Peter Voštinák , M.Smažak, M.Skorčik,)

22.

Živelná pohroma / výpomoc záplavy Východné Slovensko

Dňa 15.5.2014 o 17,05 hod. sme na žiadosť Asociácie Samaritánov SR (DHZ špeciál) vykonali výjazd na výpomoc pre Východné Slovensko s technikou DHZO Korňa MB Sprinter + poľná kuchyňa s príslušenstvom + 4 členovia DHZO Korňa (T.Smreček, D.Dubač, G.Ďurkáčová, M.Škulavík) do mesta Svidník. Počas jazdy vykonali zásah viď. č.23/2014 odstránenie stromu s komunikácie.

Príchod Svidníka 21,50 hod. a následné ubytovanie na hasičskej stanici HS Svidník,

o 00,45 hod. vykladanie stanov a časť modulu tylového zabezpečenia dovezených zo Starej Ľubovne,

o 01,20 hod. čas na os.hygienu, strava

16.5.2014

10,45 hod. presun jednotky do obce Hniezdne k pripojeniu k modulu tylového zabezpečenia ASSR

12,39 hod. príchod do obce Hniezdne, rozdelenie úloh a ďalšie kroky

12,46 hod. presun do mesta Kežmarok spolu s ASSR

14,00 hod. príchod do mesta Kežmarok a tylové zabezpečenie pre všetky zasahujúce zložky pri povodňových prácach

20,05 hod. ukončenie činnosti (zbalenie, príprava na návrat)

21,10 hod. odchod na svoju základňu do Korne

17.5.2014

01,05 hod. príchod na svoju základňu Korňa, ukončenie výjazdu

23.

Živelná pohroma / spadnuté stromy

Dňa 15.5.2014 počas našej cesty na zásah k výpomoci tylovému modulu ASSR sme v obci Veľké Rovné odstraňovali popadané stromy (od 17,20 hod. – 17,40 hod.) za pomoci motorovej píly a 4 členov DHZO Korňa, nakoľko bola cesta cez tento horský prechod neprejazdná. Následne po sprejazdnení cesty sme pokračovali na zásah viď.č 22.

24.

Živelná pohroma / poškodenie strechy

Dňa 15.5.2014 19,31 hod. sme vykonali výjazd v obci Korňa k poškodenej streche na športovom areále, kde vplyvom silného vetra došlo k postupnému odtrhávaniu asfaltovej krytiny – za pomoci rebríka a náradia sme strechu zabezpečili proti ďalšiemu poškodeniu.

Ukončenie výjazdu 20,31 hod.

Technika: TA Nissan Navara, DA Ford + 7 členov DHZO Korňa

25.

Požiar / požiar hospodárskej budovy

Dňa 21.6.2014 o 22,30 hod. sme vykonali výjazd (na základe ohlásenia občanov) v obci Korňa časť u Dubači k požiaru RD s technikou Nissan Navara, CAS 32 T148 + 9 členov DHZO Korňa a HaZZ HS Turzovka CAS 32 T148 (1+2). Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o neohlásené pálenie vatry.

Ukončenie výjazdu 23,00 hod.

26

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 29.6.2014 pri zabezpečovaní osláv 20.výročia Kostola - bola o 10,35 hod. poskytnutá prvá pomoc pri nevoľnosti, dehydrovanej maloletej osoby (K.D, 11r.)

3 členovia DHZO Korňa s technikou Nissan Navara, MB Sprinter

+ ostatní členovia zabezpečovali neprerušovaný chod MTZ od 8,00 hod do 15,00 hod.

27

Technický zásah / EXIT

Dňa 6.7.2014 o 16,01 hod. členovia DHZO Korňa a príslušníci HaZZ HS Turzovka, Polície, ZZS spoločne zasahovali pri zvesení tela (F.K) v obci Korňa, na miestne prítomný aj starosta obce.

Technika: TA Nissan Navara + 5 členov DHZO Korňa /R,Fatura, A.Nehera, R.Nehera, D.Dubač, A.Gajdošová

Ukončenie výjazdu 17,00 hod.

28

Technický zásah / vytiahnutie vozidla

Dňa 21.7.2014 o 11,00 hod. vykonali členovia DHZO Korňa výjazd k uviaznutému vozidlu v obci Korňa, časť Živčáková – následne ho pomocou navijaku vyslobodili

Technika: TA Nissan Navara + /M.Smažák, R.Nehera

Ukončenie výjazdu 12,00 hod.

29

Požiar / osobného mot.vozidla

Dňa 25.7.2014 o 12,35 hod. vykonali členovia DHZO Korňa výjazd k požiaru osobného mot. Vozidla v obci Korňa spoločne s HaZZ HS Turzovka AHZS MB Vario (1+2)

Technika: TA Nissan Navara + /M.Smažák, R.Nehera, R.Fatura, M.Škulavík a starosta obce

Ukončenie výjazdu 13,15 hod.

30

Živelná pohroma / Povodne

Dňa 31.7.2014 o 17,35 hod. vykonali členovia DHZO Korňa výjazd k lokálnym povodniam v centre obce Korňa, kde vykonávali nevyhnutné práce na odvrátení škôd, ďalej pracovníci obce a starosta pomocou bagra a traktora upravovali prietok vody s ohrozeného územia.

Technika: TA Nissan Navara + /M.Smažák, R.Nehera, R.Fatura, R.Nehera, Milan Škulavík, Marek Škulavík, P.Dubač

Ukončenie výjazdu 20,24 hod.

31

Cvičenie / požiar osobného mot.vozidla

Dňa 1.8.2014 o 18,00 hod. vykonali členovia DHZO Korňa previerkové cvičenie – požiar OMV pred obecným úradom za pomoci CAS s použitím ADP.

Technika: CAS 32 T148 + /R.Nehera, R.Fatura, Milan Škulavík, Peter Tomašik, Dávid Dubač, Patrik Vyrobík, Gabriela Ďurkáčová, Katarína Dubačová

 

Ukončenie výjazdu 20,30 hod.

32

Technický zásah / odchyt hada

Dňa 2.8.2014 o 18.56 hod. sme na žiadosť p. Litvíkovej vykonali výjazd v obci Korňa, časť Zátoka. Presnejšie šlo o odchyt hada v rodinnom dome.

Ukončenie výjazdu 19.20 hod.

Technika: TA Nissan Navara + 8 členov DHZO Korňa /M.Smažák, A.Nehera, R.Nehera, Milan Škulavík, Marek Škulavík, R.Nehera, D.Dubač, P.Tomašik

33

Požiar / Drevenice

Dňa 10.8.2014 o 03,40 hod. vykonali 7 členovia DHZO Korňa výjazd k požiaru drevenice v obci Vysoká nad Kysucou, časť Horný Kelčov spoločne s HaZZ HS Turzovka a HS Čadca, DHZO Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov. Naša jednotka vykonávala dopravu vody a čerpanie CAS s prírodného vodného zdroja.

Technika: CAS 32 T148, TA Nissan Navara + /M.Smažák, R.Nehera, L.Fatura, Marek Škulavík, Milan Škulavík, T.Smreček, M.Tremboš,

Ukončenie výjazdu 06,00 hod.

34

Technický zásah / hľadanie nezvestnej osoby

Dňa 7.9.2014 o 07,30 hod. vykonali výjazd členovia DHZO Korňa výjazd k vyhľadávaniu nezvestnej osoby v obci Svrčinovec, po príjazde na miesto v tom istom čase bola osoba nájdená, spolupráca s Políciou, HaZZ

Technika: MB Sprinter + M.Smažák, M.Tremboš, T.Smreček, A.Nehera, D.Dubač, J.Škorčík, Milan a Marek Škulavík, G.Ďurkáčová

Ukončenie výjazdu 09,15 hod.

35

Technický zásah / hľadanie nezvestnej osoby

Dňa 13.9.2014 o 07,30 hod. vykonali výjazd členovia DHZO Korňa výjazd k vyhľadávaniu nezvestnej osoby v meste Žilina Zádubnie, následne sa postupovalo podľa pokynov Polície, spolupráca s ORS, DHZ ORS, MHZ Martin, DHZO Námestovo, psovodi, psovodi záchranári Žilina

Technika: MB Sprinter + A.Nehera, P.Vyrobík, J.Škorčík, G.Ďurkáčová, P.Tomašik

Ukončenie výjazdu 15,00 hod.

36

Živelná pohroma / Povodne

Dňa 13.9.2014 o 18,58 hod. vykonali členovia DHZO Korňa výjazd k lokálnym povodniam v obci Korňa, kde vykonávali nevyhnutné práce na odvrátení škôd, upravovali prietok vody s ohrozeného územia, prečistili kanály a odčerpávali vodu

Technika: TA Nissan Navara a OMV + /M.Smažák, A.Nehera, R.Fatura, J.Škorčík, Milan Škulavík, Marek Škulavík, G.Ďurkáčová, P.Tomašik

 

Následne sme sa presunuli do obce Vysoká nad Kysucou, kde sme odčerpávali vodu s pivníc RD, spolupráca s HaZZ, DHZO Vysoká n Kys, Horný Kelčov, Makov, Turzovka

 

Ukončenie výjazdu 21,30 hod.

37

Technický zásah / výpomoc RZP v ťažko dostupnom teréne

Dňa 15.10.2014 o 13:42 hod. vyrazila posádka RZP Falck stanica Turzovka k pacientovi H.J do obce Korňa, časť U Doričaka. Nakoľko sa jednalo o ťažko dostupný terén, na pomoc si privolali členov Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s terénnym vozidlom Nissan. Spoločne terénnym vozidlo sa dostali až do osady, kde pacienta stabilizovali a transportovali k vozidlu RZP. Vďaka všetkým zasahujúcim za efektívny zásah a zachránený ľudský život.

 

Technika DHZ Korňa: Nissan Navara 1+1

Ukončenie výjazdu 14:58 hod.

38

Cvičenie / medzinárodné cvičenie KATKOM 2014 Bratislava, Stupava

Dňa 18.10.2014 o 3:00 hod. vyrazili prihlásený členovia DHZO Korňa (MB Sprinter + vozík 1+3) na súčinnostné medzinárodné cvičenie KATKOM. Na základe spolupráce s ASSR sme vypomáhali pri zabezpečení tylového MTZ pre účastníkov cvičenia. Počas cvičenia nás navštívil aj prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident SČK doc. MUDr. Vilam Dobiáš, PhD. a vedenie zúčastnených zložiek HaZZ, OS ZZS, poskytovateľov ZZS s Rakúskych partnerov.

Príchod na základňu do Korne 18.10.2014 o 23:00 hod.

39

Cvičenie / súčinnostné cvičenie s HaZZ, ASSR FTX Október 2014

Dňa 24.10.2014 vyrazili prihlásený členovia DHZO Korňa (MB Sprinter + vozík 1+3) na súčinnostné cvičenie FTX Október 2014 do Bratislavského kraja – cvičenie zamerané najmä na vyhľadávanie osôb, vyslobodzovanie s ťažko dostupných miest (zboreniská, zavaleniny) a tylové zabezpečenie MTZ, kde sme posilnili kolektív ASSR. Cvičenie prebiehalo v priestoroch Zb HaZZ Malacky a bývalého pivovaru STEIN Bratislava počas dňa a aj v nočných hodinách. Cvičenia sa zúčastnili aj ASSR, Zb HaZZ Malacky, Žilina, Humenné, Bratislavská Kynologická záchranná Brigáda a figuranti. Počas cvičenia nás navštívil aj prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý, riaditeľ odboru hasičských jednotiek plk. Ing. Marián Dritomský a Nemecký Samaritáni ASB.

Samotné cvičenie bolo ukončené 26.10.2014.

Príchod na základňu do Korne 26.10.2014 o 16:30 hod.

40

Technický zásah / hľadanie nezvestných detí

Dňa 29.10.2014 o 18:13 hod. bol vyhlásený zásah na výpomoc Polícii pri pátraní po nezvestnej osobe v obci Staškov. Následne na miesto vyrazili SaP DHZ Korňa: Nissan Navara 1+4, MB Sprinter 1+4 a tri štvorkolky, spolu 13 členov DHZO Korňa. Koordináciu vyhľadávania nezvestných dvoch detí riadila Polícia, ďalej na miesto dorazili okolité DHZO, občania a Orava Rescue system. Naši členovia vykonávali činnosť, až do skorých ranných hodín ( 03:00 hod.).

Nezvestné deti sa našli na nasledujúci deň 30.10.2014, cca o 11:30 hod., vtedy boli už prítomné aj KCZS Gabčíkovo so špeciálnym psom a HaZZ.

41

Technický zásah / výpomoc RZP

Dňa 14.11.2014 traja členovia DHZ Korňa boli požiadaný posádkou RZP o výpomoc pri znesení nadrozmerného pacienta v obci Korňa.

Technika DHZ Korňa: Nissan Navara 1+2

Výjazd:     12,01  hod.          Ukončenie výjazdu  12,45hod.

42

Technický zásah / vytiahnutie vozidla

Dňa 1.12.2014 o 14,16 hod. vykonali členovia DHZO Korňa výjazd k uviaznutému vozidlu v obci Korňa, časť Vyšná Korňa smer Gróň. Za pomoci štrku s OU bola vozovka v kopci posypaná a následne vozidlo napravené na cestu a scúvané na zjazdnú komunikáciu.

Technika: TA Nissan Navara + /M.Smažák, R.Nehera, R.Fatura, M.Škulavík, P.Kavalek

Výjazd:      14,16 hod.          Ukončenie výjazdu  15,09  hod.

43

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 6.12.2014 protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc hráčom futbalu vo Futballaréne – zlomený prst / použitý chladivý sprej, octanová masť, dlaha

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

 

44

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 7.12.2014 protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc hráčom futbalu vo Futballaréne – zranenia palca na ruke, odreniny, popáleniny / použité obväzy, ľad, chladivý sprej

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

 

45

Cvičenie / súčinnosť s DHZ Pole

Dňa 8.12.2014 sme boli požiadaný DHZ Pole o pomoc pri uzatvorení komunikácie v obci Korňa – pri overovacích jazdách s vyslobodzovacím tankom VT 55 pod vedením p. Hambálka.

 

Technika DHZ Korňa: Nissan Navara, Lada Niva, MB Sprinter / spolu 10 členov DHZ Korňa

Výjazd:     14,00       hod.          Ukončenie výjazdu   14,30   :  hod.

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: M.Smažák, R.Fatura, L.Fatura, M.Tremboš, P.Vyrobík, M.Paľuch, R.Nehera, M.Kremeň, M.Škulavík, D.Dubač

46

Dopravná nehoda / 1 OMV

Dňa 12.12.2014 sme boli požiadaný účastníkom DN o pomoc pri DN OMV v obci Korňa, časť Zátoka, na miesto sme vyrazili 6 členovia DHZ Korňa s Nissan Navara.

Po našom príchode sa na miesto dostavil aj HaZZ HS Turzovka MB Vario 1+2.

Vozidlo bolo vytiahnuté s priekopy, následne HaZZ HS Turzovka sa presunula na iný výjazd do mesta Turzovka. Naši členovia očistili komunikáciu a vrátili sa na základňu.

DHZO Zasahovala od 17:44 do 18:30 hod.

 

47

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 13.12.2014 protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa poskytla prvú pomoc hráčom futbalu vo Futballaréne – zranenia palca na nohe, odreniny, popáleniny / použité obväzy, chladivý gel, ľad

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

 

48

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 14.12.2014 protipožiarna asistenčná hliadka zložená z členov DHZ Korňa vykonávala svoju činnosť počas športového podujatia vo Futballaréne, počas služby ošetrila drobné natiahnutia svalu a odreniny.

Zúčastnení 2 členovia DHZ Korňa

 

49

Technický zásah / očistenie znečistenej vozovky

Dňa 20.12.2014 sme boli požiadaný o očistenie miestnej komunikácie od nánosov blata, stavebnej sute. Po konzultácii so starostom obce, jednotka vykonala očistenie cesty a žľabu na miestnej komunikácii v obci Korňa, časť za Starým kostolom.

Technika DHZ Korňa: Nissan Navara, CAS 32 Tatra148 / spolu 6 členov DHZ Korňa

DHZO Zasahovala od 10:10 do 13:15 hod.

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: R.Fatura, A.Nehera, M.Paľuch, R.Nehera, M.Škulavík, T.Smeček,

50

Cvičenie / cvičenie modulu MTZ, teplý nápoj II

Akcia s názvom „ Zabezpečenie teplého nápoja pre väčší počet ľudí II “, bolo zvolaná 24.12.2014 o 21:00 hod., ako cvičný tréning obsluhy poľnej kuchyne a príslušenstva na základe spolupráce s Asociáciou Samaritánov SR a ich zaradenia do modulu MTZ. V krátkom čase sa do hasičskej zbrojnice dostavilo 14 členov DHZ Korňa, zaradených v zásahovej jednotke. Následne bola zadaná úloha a rozdelené jednotlivé funkcie. Prvá skupina vytvorila miesto a poľnú kuchyňu, druhá skupina pripravovala ingrediencie a tretia skupina zabezpečila príjazdovú cestu, výdajné miesto s rozložením stanov a stolov.

Zúčastnený za DHZ Korňa – Rastislav Fatura, Andrej Nehera, Milan Škulavík, Dávid Dubač, Marek Škulavík, Tomáš Smreček, Michal Tremboš, Peter Tomašik, Miroslav Škorčík, Juraj Škorčík, K.Škorčík, Anna Gajdošová, Gabriela Ďurkáčová, Mário Paľuch,                                             Výjazd DHZ Korňa 21,00 hod. – ukončenie zásahu DHZ Korňa 02,00 hod.Technika: MB Sprinter, poľná kuchyňa, stany, stoly     

Zásahy za rok 2012

č.z

Popis

1

Zásah v ťažko dostupnom teréne v obci Korňa – zachránené 16 ročné dievča

Dňa 16.2.2012 po 13 hodine zavolalo na tiesňovú linku vysílené 16 ročné dievča, ktoré po ceste zo školy domov – už nevládalo a uviazlo vo vyše metrovom snehu v obci Korňa, časť U Stani. Na miesto vyrazili profesionálni hasiči OR HaZZ Čadca (traja+vozidlo AHZS MB Vario) a dobrovoľní hasiči DHZ Korňa (piati+ Nissan Navara). Presnejšie miesto zásahu hasičom upresnil starosta obce p.Kontrík, vzhľadom na napadanú vysokú nádielku snehu hasiči vyzbrojený dekami a transportnými nosidlami pokračovali pešo. Dievča bolo nájdené pri vedomí no vystrašené a uzimené, bola uložená do transportných nosidiel, zabalené a transportované k hasičskému vozidlu Nissan Navara, ktorým ho priviezli do dediny a odovzdali rýchlej záchrannej službe. Tá ho stabilizovala a transportovala do NsP Čadca. Vďaka spolupráci profesionálnych a dobrovoľných hasičov bol zachránený ďalší mladý život.

2

Zásah - znášanie pacienta k vozidlu RZP

Dňa 17.2.2012 pred 18, hod. spolu s profesionálnymi hasičmi HS Turzovka bol povolaný aj Dobrovoľný hasičský zbor Korňa k výpomoci rýchlej záchrannej službe v katastri obce Korňa, časť U Chylov. Pacient po stabilizácii bol pomocou terénneho vozidla (Nissan Navara DHZ Korňa) transportovaný k hlavnej ceste, kde bol preložený do sanitného vozidla a transportovaný do NsP Čadca. Zásahu sa zúčastnili 5 členovia DHZ Korňa, 3 príslušníci HaZZ a 2 pracovníci RZP.

3

Zásah - zapadnuté odhŕňacie vozidlo

V noci zo 17 na 18.2.2012 bola do našej obce privolaná pomoc zo záchrannej brigády Žilina pre odstránenie snežnej kalamity z neprístupných cestných komunikácií z dôvodu mimoriadnej situácie snežnej kalamity vyvolanej nepretržitými snehovými zrážkami.
Na pomoc prišla technika Tatra 815 vybavená pluhom a posypovým materiálom. Pri úpravách ciest vozidlo z nezistených dôvodov v časti Komaniková zišlo z vozovky a ostalo zakliesnené v priekope. Po neúspešnom pokuse o vyslobodenie obecným traktorom musela prísť narad ťažká vyslobodzovacia technika a to špeciálny hasičský žeriav LIEBHERR LTM 1055 taktiež zo záchrannej brigády. Žeriav po uchopení vozidla za zadnú časť vozidla Tatra zo začiatku mal problémy so zakliesneným vozidlom ale napriek tomu sa mu nakoniec vozidlo podarilo dostať späť na vozovku a tak sa mohlo vozidlo vrátiť späť do činnosti.
Pri tomto zásahu pomoc poskytli: Jozef Kontrík starosta obce + traktor, Mário Paľuch člen DHZ, Pavol Papik člen DHZ

4

Zásah - zasypané vchodové dvere rodinného domu

Dňa 18.2.2012 sa ráno zmobilizovali 10 členovia DHZ Korňa vyzbrojenými lopatami, lanami. Následne vyrazili na žiadosť p.Marty Sučikovej odhádzať sneh od vstupných dverí rodinného domu v obci Korňa, časť U Sučikov. Po odhádzaní snehu u dverí sme odhádzali aj od zasypaného okna. Potom sme pokračovali na ďalší zásah.

5

Zásah - zhadzovanie snehu areál DHZ

Vzhľadom na vysokú vrstvu snehu sme 18.2.2012 zhadzovali sneh zo striech aj v našom športovom areále, zúčastnených 10 členov DHZ Korňa.

6

Zásah - pomoc pri zhadzovaní snehu Futbalová aréna

Dňa 18.2.2012 sa 10 členov DHZ Korňa bez nároku na odmenu zúčastnilo odhadzovania snehu na Futbalovej aréne v obci Korňa, vyzbrojený lopatami, istiacimi a ochrannými pomôckami sa po preškolení BOZP presunulo na strechu, kde spravili kus dobre vykonanej práce, v mene výboru DHZ ďakujeme.

7

Zásah - znášanie pacienta U Muchov

Dňa 22.2.2012 o 21,55 hod. sme boli požiadaný o pomoc pri znesení pacienta v našej obci, časť U Muchov. Prostredníctvom sms zvolania, dohody so starostom obce p.Kontríkom na transport bola použitá snežná lavína s vodičom obce. Následne na miesto boli prevezená aj posádka RZP, príslušníci HaZZ a členovia DHZ. Po stabilizácii bol pacient transportovaný do sanitného vozidla.

8

Zásah - výpomoc RZP a HaZZ

Dňa 23.2.2012 o 00,15 sme boli požiadaný o výpomoc RZP a HaZZ v našej obci, časť Zátoka, kde príslušníci Polície našli podchladeného muža so psom. Trvalé bydlisko muža bolo Vysoká nad Kysucou, zásahu sa okrem DHZ Korňa zúčastnila aj RZP, HaZZ HS Turzovka a Polícia. Podchladený muž bol transportovaný do NsP Čadca.

9

Zásah - povodňové práce v osade U Sučika

Dňa 25.2.2012 bolo občanmi obce nahlásené vylievanie sa miestneho toku v našej obci - časť U Sučika, kde voda z topiaceho snehu sa vylievala na cestu. Členovia istený lanom postupne vyhádzali sneh, vyrezali spadnutý strom z koryta - tým sa následne tok upravil. Zásahu sa zúčastnilo 7 členov DHZ, pri návrate na základňu sme uvoľnili sneh pri mostíku v Komanikovej U Tomašika.

10

Zásah - zvoz pacienta výpomoc RZP

Dňa 18.3.2012 členovia DHZ Korňa vykonali zásah k výpomoci RZP - zvozu pacienta v obci Korňa, časť Nižná Korňa. Pri zásahu použili terénne vozidlo Nissan, na ktoré nasunuli reťaze a postupovali k rodinnému domu pacienta.
Zásahu sa zúčastnila posádka RZP Turzovka, HaZZ HS Turzovka a naši členovia A.Nehera, P.Vyrobík, M.Tremboš, M.Paľuch, Fatura, M.Gregor, Janešík. Pri zvolaní bol použitý SMS system hasiči. Výbor DHZ Korňa ďakuje za pomoc.

11.zásah - výpomoc v meste Turzovka lesný požiar

Dňa 30.4.2012 bol náš DHZ požiadaný o výpomoc pri lesnom požiari v katastri mesta Turzovka, časť Vyšný koniec. Nakoľko naši členovia v ten čas sa nachádzali v hasičskej zbrojnici výjazd bol vykonaný bez meškania s technikou Nissan Navara 1+4 a CAS 32 T148 1+2.
V čase príjazdu na miesto zásahu boli už na mieste HS Turzovka AHZS MB Vario 1+1, DHZ Turzovka Nissan Navara 1+3 a CAS K 25 Liaz 1+7. Požiar sme pomohli lokalizovať za pomoci C“ prúdov a genfovakov, ďalej bolo zriadená hadicová doprava vody pomocou plávajúcich čerpadiel.

12. Zásah pomoc pri hľadaní nezvestenej osoby

V spolupráci s políciou OO PZ Turzovka sme hľadali 19.5.2012 nezvestného občana Š.K obce Korne. Zásahu sa zúčastnili dvaja členovia DHZ a dvaja príslušníci polície.

 

13. Zásah dopravná nehoda osobného motorového vozidla, ktorá bola bez zranení 17.6.2012. Zúčastnených 5 členov DHZ Korňa, vozidlo Nissan Navara, zabezpečenie a označenia miesta nehody, vytiahnutie a zabezpečenie vozidla

14. Zásah dopravná nehoda motocyklistu

Členka DHZ Korňa p. Faturová Mária poskytla prvú pomoc zranenému motocyklistovi v areáli TJ , následne mu p. Hurík František zavolal na linku 112 a na miesto sa dostavili záchranné zložky, DHZ Korňa 4 členovia, HaZZ Turzovka 1+2, RZP Turzovka, Policia

15. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc

16. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc Čadca

17. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc Jasenica

18. Zásah lesný požiar Turzovka Živčáková 19.82012

19. Technický zásah Korňa Skotňa

20. Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc Kamenná Poruba

21. Požiar lesného porastu – U Chylov

Dňa 22.9.2012 o 13,00 hod. bol spozorovaný požiar lesného porastu v časti U Chylov (členmi DHZ Korňa pri kondičných jazdách v teréne). Na miesto vyrazil DHZ Korňa s terénnym vozidlom Lada Niva + 5 členov. Po príjazde na miesto bolo zistené, že sa jedná o spaľovanie haluziny, miesto bolo zabezpečené proti rozšíreniu do okolitého porastu, osoby boli poučené, zásah ukončený o 14,10 hod.

22. Otváranie rodinného domu – Nižná Korňa

Dňa 25.9.2012 o 14,45 hod. sa naši dvaja členovia (Lada Niva) zúčastnili technického zásahu spolu s HaZZ (HS Turzovka) pri otváraní RD, po príjazde na miesto zásahu bol RD otvorený – následne v RD bolo nájdené jej telo (exitus), na miesto súčasne dorazila aj RZP a polícia, zásah ukončený o 18,10 hod.

23. Hľadanie nezvestnej osoby

Dňa 1.10.2012 o 00,05 hod. nám bola nahlásená nezvestná osoba, po overení správy bol vykonaný výjazd s Nissan Navara + Lada Niva, 6 členov DHZ Korňa a dvaja občania obce následne prehľadali vytypované miesta a lesné komunikácie. V čase o 02,02 hod. nezvestná osoba sa dostavila do miesta trvalého bydliska – po overení bol zásah ukončený.

24. Požiar drevenice v Klokočove, Rybáre

Dňa 2.10.2012 o 01,10 hod - bol cez OD OR HaZZ Čadca požiadaný DHZ Korňa o výpomoc pri požiari drevenice, výjazd bol vykonaný s technikou CAS 32 T148 a Nissan Navara (6 členov). Členovia DHZ Korňa vykonávali hasiace práce, prieskum terénu a dopravy vody na požiarovisko, spolupráca s HaZZ (HS Turzovka, HS Čadca), DHZ Klokočov. Ukončenie zásahu ráno o 6,20 hod.

25. Dňa 22.10.2012 bol nahlásený požiar skládky odpadu

v obci Korňa. Na miesto zásahu vyrazili príslušníci HaZZ HS Turzovka (AHZS MB Vario 1+2) a členovia OHZ Korňa (Nissan Navara 1+2). Požiar bol lokalizovaný jednoduchými hasiacimi prostriedkami a 1x vysokotlakým prúdom.
Spolupráca s políciou a občanmi.
Zasahujúci členovia: Miroslav Smažák, Mário Paľuch, Učník Jozef st., Martin Staník

26. Technický zásah 21.11.2012

Na žiadosť starostu obce p. Kontríka sme pomohli zniesť telo nebohého p.Ľuboša Sabelu z 2NP rodinného domu do pohrebného vozidla a následne preložiť v Turzovke, pri zásahu sa zúčastnilo 9 členov OHZ / DHZ Korňa, transportné nosidlá, chirurgické rukavice, lezecké lano, technika MB Sprinter, Nissan Navara

 

27

Požiar Drevenice Klokočov

Dňa 2.12.2012 (čas 04,18 hod.) sme boli požiadaný o výpomoc pri likvidácii požiaru v obci Klokočov, časť Vrch predmier. Zásahu sa zúčastnilo 9 členov OHZ Korňa s technikou Nissan Navara, Lada Niva, zabezpečovali sme najmä s našimi čerpadlami dopĺňanie CAS a ostatný členovia likvidovali požiar na požiarovisku. Ukončenie zásahu o 8,20 hod., ďalej na mieste zasahovali aj HS Turzovka 1+3, HS Čadca 1+2, OHZ Klokočov 1+6, OHZ Turzovka 1+8, HZB Žilina 1+2. Spolu zasahovalo 35 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

28

Taktické cvičenie v Korni

Dňa 2.12.2012 o 9,00 hod. sa konalo taktické cvičenie pre OHZ Korňa, OHZ Makov, OHZ Klokočov, OHZ Zákopčie Tarabov, OHZ Olešná, OHZ Nesluša, OHZ Radôstka, OHZ Snežnica, OHZ Dunajov, OHZ Oščadnica a OHZ Krásno nad Kysucou v rámci základnej prípravy členov obecných hasičských zborov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Cvičenie bolo zamerané najmä na koordináciu a zjednotenie postupu pri požiaroch v rodinných a bytových domoch, čerpanie a dopĺňanie vody, dopravu vody na veľké vzdialenosti, likvidácia požiaru za pomoci CAS 32 T 148, CAS Iveco Daily, PS 12 a prenosných hasiacich prístrojov. Čerpanie vody s veľkým prevýšením a znečistenej vody. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. Použitie vecných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé obecné hasičské zbory vo výbave. Na záver bola vytvorená aj protipovodňová bariéra na ochranu pred povodňami.

Aj napriek chladnému počasiu sa zúčastnilo cvičenia 42 dobrovoľných obecných hasičov.

29

Výpomoc RZP a HaZZ

Dňa 19.12.2012 v čase o 23.37 hod sme boli požiadaný OD OR HaZZ v Čadci o výpomoc pri transporte pacienta v obci Korňa, časť U Stani. Na miesto vyrazila RZP Falk Turzovka, HaZZ HS Turzovka (MB Vario 1+2) a Dobrovoľný hasičský zbor Korňa s terénnym vozidlom Nissan (1+2).
Počas jazdy k zásahu sme na terénne vozidlo nasadili reťaze na prednú nápravu, nakoľko terén bol ťažko dostupný (mokrý sneh a blatisté podložie). Po príjazde na miesto zásahu posádka RZP stabilizovala pacientku a následne bola spoločne transportovaná pomocou terénneho vozidla k vozidlu RZP, ktoré ju previezlo do NsP Čadca.
Zúčastnený členovia DHZ Korňa: Andrej Nehera, Mário Paľuch, Rastislav Fatura

30

Zdravotnícky zásah / predlekárska pomoc

Dňa 29.12.2012 sme boli požiadaný o asistenciu pri futbalovom turnaji v športovej hale v Korni. Akcie sa zúčastnilo spolu 11 členov DHZ / OHZ Korňa, vystrojených veľkou lekárničkou, chrbticovou doskou, ručnými hasiacimi prístrojmi a vozidlom Nissan Navara.

Spolu sme ošetrili 3 účastníkov futbalového turnaja a 1 člena realizačného týmu, privolanie posádky RZP nebolo nutné - vzhľadom na veľkosť a spôsob poranenia. Ďalej náš Dobrovoľný hasičský zbor poskytol stany a stoly na tylové zabezpečenie akcie. Činnosť od 7,20 hod do 19,20 hod.

X