Hasiči radia

Čo by ste mali vedieť:

 

Telefónne číslo na veliteľa DHZ /DHZO Korňa 0905 691 967

čísla tiesňových liniek

 • 150 hasiči
 • 155 rýchla zdravotná pomoc
 • 158 polícia
 • 112 integrovaný záchranný systém

Telefónne čísla na DHZ Korňa v rubrike kontakt.

Pri volaní na tiesňovú linku postupujte nasledovne:

 • Vaše meno a číslo telefónu odkiaľ voláte /na prípadné overenie hovoru, na získanie ďalších doplňujúcich informácií/
 • Čo sa stalo /podľa druhu prípadu sa na miesto vysiela určitá technika, príp. sa prípad oznamuje ostatným záchranným a bezpečnostným zložkám - RZP, polícia/
 • Miesto udalosti /potrebujeme vedieť kde je naša pomoc potrebná, prípadne ďalšie dôležité informácie o dojazde - neprejazdná ulica, .../
 • Odpovedajte na kladené otázky, zložte slúchadlo ako druhý

Všetky volania na tiesňové linky sú bezplatné. Volania sú nahrávané, pri volaní sa zobrazuje číslo telefónu, z ktorého sa volá.

 

Načo sú hasiči ?

Hasiči majú zákonnú povinnosť zachraňovať osoby, zvieratá a majetok pri požiaroch, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach /mimoriadna udalosť je každý prípad, pri ktorom je ohrozený život, zdravie osoby, zvieraťa, alebo je ohrozený majetok/.

Hasiči vykonávajú zásahy najmä pri týchto udalostiach :

 • požiare
 • dopravné nehody
 • udalosti s nebezpečnými látkami
 • výbuchy
 • povodne
 • závaly
 • zrútené budovy
 • zrútené konštrukcie, stromy
 • nebezpečný hmyz ohrozujúci osoby
 • iné núdzové situácie

 

Čo robiť keď ... ?

 

Horí vo vašom dome a máte zadymené schodište?

 1. Zachovajte chladnú hlavu, nepanikárte
 2. Ak to situácia /nie sú zadymené únikové cesty/ a vaše dispozície /ste zdravý, .../ umožňujú, pokúste sa požiar zahasiť /hadicou z hydrantu, vedrom vody, hasiacim prístrojom, pozor na ohrozenie el. prúdom/
 3. Ak to situácia neumožňuje nechoďte na chodbu, neotvárajte dvere /dym je jedovatý, horúci, má nízky obsah kyslíka, stačí pár nádychov a .../
 4. Nenastupujte do výťahu / výťah vás pred dymom neochráni, pri požiari môže dôjsť k výpadku el. prúdu a ostanete uväznený, výťah vás môže zaviesť na miesto väčšieho ohrozenia/
 5. Volajte hasičov, telefónne číslo 150
 6. Utesnite netesnosti okolo vstupných dverí do bytu mokrou handrou /spomalíte tým prenikanie dymu z chodby do bytu/
 7. Ak hustota dymu v byte stúpa, choďte do najvzdialenejšej miestnosti s oknom /alebo na balkón/ a zatvorte za sebou všetky dvere /vytvoríte tým ďalšie „spomaľovače šírenia dymu“/
 8. Čakajte na pomoc /pokiaľ nebude zlikvidované ohrozenie - dym - sami sa do bezpečia nedostanete/
 9. Upozornite na seba - volajte z okna, hádžte malé predmety /ak chcete, aby sa k vám pomoc dostala rýchlejšie dajte o sebe vedieť, ak hasiči vedia kde ste dostanú sa k vám oveľa rýchlejšie/. Nemajte strach, hasiči preverujú prítomnosť osôb vo všetkých ohrozených priestoroch.
 10. Riaďte sa pokynmi hasičov

 

Ak horí elektrické zariadenie - televízor, práčka, chladnička, ...

 1. Vytiahnite prívodnú šnúru zo zástrčky
 2. Po vytiahnutí zo zástrčky môžete použiť na hasenie vodu

 

Ak horí fritéza ...

 1. Zatvorte veko
 2. Vytiahnite prívodnú šnúru zo zástrčky
 3. Vyneste ju na voľné priestranstvo, veko otvorte až po ochladnutí oleja

 

Ak vám „zhorela večera“

 1. Ak je jedlo spálené, ale nehorí, zalejte nádobu vodou a vyvetrajte byt /ak je to možné, vetrajte cez okná, nie cez dvere. Zabránite tak vzniku paniky vo vašom vchode. /
 2. Keď ste to prehnali ešte viac a jedlo už horí plameňom prikryte hrniec pokrievkou, plechom, alebo to zalejte vodou /pozor horiaci olej nehaste vodou/
 3. Nehanbite sa otvoriť dvere hasičom, ušetríte im námahu a čas, nie ste prvý ani posledný komu sa to stalo

 

Ak horí auto

 1. Zastavte
 2. Zatiahnite ručnú brzdu
 3. Všetci vystúpte z auta
 4. Haste hasiacimi prístrojmi, hadicou z hydrantu. Ak horí v motorovom priestore, nestriekajte na kapotu, je to neúčinné. Nasmerujte hasiacu látku na motor zospodu.

 

Záchrana osôb zo zadymených priestorov sa prevádza nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Ak osoby nie sú bezprostredne ohrozené, odstráni sa zdroj ohrozenia - odvetrajú sa únikové cesty /prúdom vzduchu z ventilátoru/, a samotná záchrana už nie je potrebná
 2. Použitím vyvádzacích masiek. Aby sa hasiči mohli pohybovať v zadymenom prostredí používajú dýchacie prístroje, ak je predpoklad záchrany osôb majú hasiči dve masky - jednu pre seba, druhú pre vás. Nasadia vám masku na tvár a jednoducho vyvedú do bezpečia.
 3. Ak ste v okne, na balkóne ďalší spôsob vašej záchrany je pomocou výškovej techniky - hasičského rebríka, alebo plošiny. Jednoducho nastúpite do koša a ten vás zvezie ako výťah na pevnú zem.
 4. Ďalšie možnosti záchrany predstavujú rôzne evakuačné zariadenia /sklzné rukávy, rôzne kladky, lanovky,.../

 

Čo robiť pri dopravnej nehode?

 

Ak ste svedkami dopravnej nehody

 1. Volajte na jedno z telefónnych čísel 150, 155, 158,112 /stačí na jedno, jednotlivé zložky sa vzájomne informujú/
 2. Odstavte vaše auto pred miestom nehody (v smere jazdy, zapnite výstražné svetlá, aby ste včas informovali ostatných vodičov.
 3. Vypnite zapaľovanie havarovaného auta
 4. Zistite prítomnosť zranených osôb v havarovanom aute a okolí
 5. Poskytnite prvú pomoc
 6. Zaistite, aby nikto v okolí havarovaného auta nefajčil, nepracoval s otvoreným ohňom
 7. Umožnite prejazd vozidiel záchranných a bezpečnostných zložiek
 8. Riaďte sa pokynmi hasičov, zdravotníkov, policajtov

 

Prečo zasahujú hasiči pri dopravných nehodách?

 1. Pri dopravných nehodách dochádza k uväzneniu zranených osôb v havarovanom vozidle. Na zabezpečenie prístupu odbornej zdravotníckej pomoci k zranením treba „odstrániť časti vozidla z okolia zranenej osoby“ pomocou špeciálneho vyslobodzovacieho hydraulického náradia
 2. Pri nehode je riziko vzniku požiaru
 3. Vozidlo môže byť v nestabilnej polohe /na streche, na hrane mosta, .../ treba zabezpečiť jeho stabilitu
 4. Dochádza k úniku paliva, olejov a iných prevádzkových kvapalín, ktoré treba zachytiť a zlikvidovať
 5. Treba uvoľniť cestu
 6. Majú znalosti a skúsenosti z poskytovania prvej pomoci a odbornej predlekárskej pomoci
 7. Sú vybavení zvládnuť nehodu vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku

 

Hasič leží, plat mu beží ...

 

Dnes je to len prianie hasičov. V súčasnosti sú kladené na odborné znalosti a zručnosti vysoké nároky, hasiči sa denne školia, cvičia a trénujú.

Okrem toho sa venujú údržbe techniky a hasičskej zbrojnice.

V Dobrovoľnom Hasičskom Zbore Korňa všetci členovia pracujú zadarmo, bez nároku na mzdu a za to im patrí veľká vďaka a uznanie.