O nás

Činnosť DHZ Korňa

 

 • Záchranné a hasiace práce, pomoc pri živelných pohromách v obci Korňa, na vyžiadanie aj pre iné obce
 • Transport pacientov z ťažko dostupných miest
 • Poskytovanie prvej pomoci v rámci FIRST RESPONDENT
 • Záchranné práce a služby pomocou lezeckej techniky
 • Vykonávanie protipožiarnej asisitenčnej hliadky
 • Brigádnícka činnosť na oprave a úprave techniky a zbrojnice
 • Poriadanie Hasičských súťaží v obci
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
 • Výchova a práca z mládežou, preventívno-výchovná činnosť
 • Hasičské krúžky pre deti a mládež
 • Spoluorganizovanie osláv v obci
 • Dezinfekcia a likvidácia následkov pandémie COVID 19
 • Výpomoc Polícii pri rizikových zápasoch, vyhľadávaní nezvestných osôb a tylové zabezpečenie 
 • Spolupráca s Kysuckou Nemocnicou pri dezinfekcii, testovaní a tylové zabezpečenie mobilnej očkovacej jednotky
 • Pomoc pri celoplošných testovaniach antigénovými testami - celoplošný skríning SR
 • Spolupráca so zložkami IZS
 • Spolupráca s organizáciami na úseku ochrany pred požiarmi
 • Spolupráca s organizáciami na úseku záchrany a ochrany zdravia

 

Zloženie výboru DHZ Korňa   (schválený 9.2.2020 na VČS v Korni)

 

Predseda – Miroslav Smažák

Veliteľ, podpredseda – Rastislav Fatura, DiS.

Hospodár – Ladislav Fatura

Tajomník – Mgr. Monika Dubačová

Preventivár – Dávid Hroš

Brigádnický referent – Milan Škulavík

Člen – Mgr. Katarína Hrošová Šuriková

 

 Naša technika:

Prostriedky strojnej služby

 

I. r.

Spolu

 

a

1

DA-12 Avia

1

 

Iné DA 2

2

DA Ford tranzi

CAS 10 – Iveco  (r.v. 2009-2012)

3

 

CAS 15 – Iveco  (r.v. od 2015)

4

1

CAS 25 – Š 706 RTHP

5

 

CAS K25 – L 101.860

6

 

CAS 32 – T 138/148

7

1

CAS 32 – T 815

8

 

Iné CAS 2

9

1x V3S Lesny

Iné CAS 2

10

 

KHA

11

 

PHA

12

 

PLHA

13

 

PRHA

14

 

AP-20

15

 

AP-27

16

 

Iné AP 2

17

 

AR-30

18

 

Iné AR 2

19

 

Sanitný automobil

20

1

Iné hasičské automobily 2

21

TA Nissan Navara

Iné hasičské automobily 2

22

VA Lada Niva

Automobil na prepravu

osôb

kat. M1

23

 

kat. M2

24

 

kat. M3

25

 

 

Pomocný automobil

kat. N1

26

Štvorkolka

kat. N2

27

 

kat. N3

28

 

 

 

P

R

Í

V

E

S

 

PPS 8

29

 

PPS 12

30

 

PPS 15

31

 

PPS 2  s menovitým prietokom nad 1500 l.min-1

32

 

Iná prívesná striekačka 2

33

 

Povodňovej záchrannej služby

34

Čln, prot.vozík

Nákladný kat. O1

35

 

Nákladný kat. O2

36

 

Iný príves 2

37

dvojnápravový

Iný príves 2

38

 

Iné vozidlá 2

39

 

Iné vozidlá 2

40

 

P

R

E

N

O

S      S

N     T

Á     R

         I

        E

        K

        A

        Č

        K

        A

PS 2 s menovitým prietokom
do 750  l.min-1

41

 

PS 8

42

1

PS 12

43

2

PS 15

44

1x Tohatsu

PS 2 s menovitým prietokom nad 1500  l.min-1  do  2000 l.min-1

45

 

PS 2 s menovitým prietokom
nad 2000  l.min-1

46

 

Plávajúce čerpadlo

prietok do 400 l.min-1 pri 0,2 MPa

47

 

Plávajúce čerpadlo

prietok nad 400 l.min-1 pri 0,2 MPa

48

2

Kalové čerpadlo

49

3

Iná technika 2

(agregáty)

elektrocentrála

reťazová píla benzínová

pretlakový ventilátor

agregát na ľahkú penu

čerpadlo na čerpanie NL

odsávač dymu

vodné čerpadlo

 

 

 

50

2

2

1

 

 

 

 

           

 

5.

modul

 

                     Prostriedky protiplynovej služby

 

 

I. r.

Typ 2

Spolu 3

 

a

1

2

Kompletný autonómny DP na stlačený vzduch s otvoreným okruhom podtlakový

1

------

------

Kompletný autonómny DP na stlačený vzduch s otvoreným okruhom pretlakový

2

AUER

3

Náhradné fľaše vzduchové

3

AUER

3

Meracia skrinka

4

------

------

Kompresor

5

------

------

Ochranné odevy proti tepelnému žiareniu

6

------

------

Ochranné odevy  protichemické neplynotesné

7

------

------

Ochranné odevy  protichemické plynotesné

8

------

------

Iné ochranné odevy

9

DEVA,ZAHAS,VDP

19

Analyzátor plynov a pár - senzorový

10

 

 

6.

modul

 

                      Prostriedky spojovacej služby

 

I. r.

Typ 2

Spolu 3

 

a

1

2

 

Rádiostanica

základňová

1

------------------

------------------

vozidlová

2

Motorola

A HQT

3

prenosná

3

Motorola

 

6