Zásahy

Zásahy

Náš zdravotnícky hasičský tím testuje antigénovými testami

Náš zdravotnícky hasičský tím testuje antigénovými testami

Naši členovia, už od samotného začiatku pomáhajú pri zmierňovaní následkov pandémie COVID 19. Následne prišla výzva od p. starostky z našej obce Korňa, ďalej Základnej školy v Korni od riaditeľky ZŠ na antigénové testovanie. Táto výzva u nás bola prijatá pozitívne u našich členov, ktorí sú zdravotníci a profíci vo svojom fachu, tým myslím MUDr. Mišku, či profesionálnych hasičských zdravotníkov Bc. Filipa, Bc. Jána., ktorí patria medzi naj. v zdravotnej záchrannej službe.

Výpomoc polícii pri rizikovom zápase v Žiline

Výpomoc polícii pri rizikovom zápase v Žiline

Na základe žiadosti Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, sme zabezpečili asistenciu pri rizikovom zápase na futbalovom štadióne v meste Žilina.

 

8 členov Dobrovoľného hasičského zboru a DA FORD Tranzit + AED, kyslík, transportná technika, lekárničky

 

Naši členovia pomáhajú pri celoplošnom testovaní AG testami na COVID 19

Naši členovia pomáhajú pri celoplošnom testovaní AG testami na COVID 19

Naši členovia DHZ Korňa pomáhali pri všetkých kolách celoplošného testovania na ochorenie COVID 19. Naša MUDr. Miška, zdravotnícky záchranár Bc. Filip, zdravotná sestra Mgr. Katka a ďalší administratívny pracovníci - členovia DHZ Korňa s pani starostkou obce Ing

Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

 

 

 

Počet

 

 

 

Požiare

 

8

Technické zásahy (bez r. 3 až 11)

 

41

Dopravné nehody

 

9

Povodne

 

4

Ekologické zásahy

 

0

Práca na vode

 

0

Živelné pohromy

 

1

Plané poplachy

 

0

Cvičenia

 

1

Zdravotné zásahy

 

8

Iné udalosti

 

3

Spolu

 

75

X