Výpomoc v Kysuckej Nemocnici v Čadci 11.3.2024

Výpomoc v Kysuckej Nemocnici v Čadci 11.3.2024

Na základe žiadosti a našej spolupráce s Kysuckou Nemocnicou s poliklinikou v Čadci sa naši 6 členovia zúčastnili

výpomoci pri technickom zásahu v nemocnici. SaP: CAS 15 Iveco Daily (1+5)