Výcvik v ohňovom polygóne FIREDRAGON v Korni

Výcvik v ohňovom polygóne FIREDRAGON v Korni

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa prijal pozvanie a aktívne sa zúčastnil školenia a technickej podpory vo výcvikovom ohňovom polygóne, ktorý zaparkoval v našej obci Korňa.

Vybratých 6 členov Dobrovoľného hasičského zboru Korňa spoločne s ďalšími hasičmi zo Slovenska, ktorí najskôr absolvovali teoretickú časť a poučenie ohľadom BOZP, následne sa zdokonalili pri práci s kombinovanou prúdnicou a jej možnosťami použitia, následne vstupovali po dvojiciach do výcvikového polygónu pod dohľadom inštruktora a bezpečnostnej obsluhy zariadenia. Tento spomínaný výcvik bol náročný, ale aj veľmi poučný a praktický i vzácny nakoľko tento ohňový trenažér koluje cez celú Európu pri výcviku hasičov, či už profesionálnych, závodných a dobrovoľných. V praktických modelových situáciách si vyskúšali hasenie kuchyne, schodiska a vnútorných miestností bytu.

Medzi našimi členmi bola aj jedna členka ženského pohlavia a zaslúži si náš obdiv. Chceme úprimne poďakovať usporiadateľom Firesystem s.r.o., inštruktorom + obsluhe Fire Dragon Drager a obci Korňa za možnosť absolvovať tento prakticko-náučný výcvik.

Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa