Prevoz pacienta z Nemeckého Mníchova na Slovensko

Prevoz pacienta z Nemeckého Mníchova na Slovensko

V pondelok 12.9.2022 sme boli požiadaný o pomoc pri transporte pacienta z Nemecké Mníchova na Slovensko.

Táto výzva bola jasná, veľká vzdialenosť a najmä zranenia pacienta, ktorý bol už po liečbe v hlavnej nemocnici v Mníchove a bol mu odporučený transport na Slovensko. Najskôr prebehla kontrola vozidla a príprava prostriedkov na transport a následne, už o 6:00 hod. dvaja naši členovia (dipl. záchranár + vodič) vyrazili na ďalekú cestu. Cesta cez Rakúsko do Nemecka prebehla bez problémov, následne prebratie pacienta a smer Slovensko. Následne v nočných hodinách odovzdaný do Kysuckej nemocnice v Čadci. Naši členovia to zvládli bez zaváhania a patrí im veľké poďakovanie.