Zásah č.82/2021

Zásah č.82/2021

Počas roku 2021 máme prudký nárast výjazdov. Spomemiem napríklad aj tohto týždňovú silnú búrku, ktorá aj v našej obci napáchala škody (neprejazdné komunikácie, poškodené rozvody el. energie, poškodené verejné osvetlenia, rozhlas a iné). Pár minút po tejto búrke nám boli hlásené udalosti, kde aj v tomto zlom počasí a pokročilej nočnej hodine naši členovia prišli do zbrojnice, 

vybavili sa osobnými ochrannými prostriedkami, motorovými pílami a vyrazili do terénu. Nasledujúci deň, už od rána prebrali štafetu vybraní zamestnanci obecného úradu, ktorí sú aj členmi DHZ Korňa a pokračovali v odstraňovaní následkov po búrke. Ďakujeme za obetavosť.