Vyťažený rok dobrovoľných hasičov z Korne 2021

Vyťažený rok dobrovoľných hasičov z Korne 2021

Tento rok 2021 je pre náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa náročný a to znamená vysoké vyťaženie našich členov, ktorí bez nároku na mzdu pomáhajú pri rôznych typoch zásahov. V tomto roku, už máme vyše 100 zásahov.

Spomeniem napríklad výpomoc pri dezinfekcii Kysuckej nemocnice v Čadci. Presnejšie sa jedná o hĺbkú dezinfekiu priestorov, kľučiek, chodieb, verejných priestorov a iných miestností. V skupinách sa členovia striedajú, nakoľko pomáhame už od začiatku epidémie COVID 19. Ďalej najmä počas výkendov  na základe spoločnej spolupráce vypomáhame pri očkovaní proti COVID 19 v Kysuckej Nemocnici v Čadci, ich úlohou je informovať prichádzajúcich občanov o spôsobe očkovania, pomoc pri vypísaní dotazníkov, usmernenie vstupu a dodržiavanie rozostupov. Ďalej sme boli úspešní v podaní žiadosti na Žilinský samosprávny kraj v oblasti podpory Podpora podmienok pre ochranu verejného zdravia pod názvom „Materiálovo-technické zabezpečenie na ochranu verejného zdravia Korňa“ - úprimne ďakujeme a z tohto projektu nakúpime materiál (osobné ochranné prostriedky) a zariadenia na dezinfekciu (rozprašovače,Ionizéry), ktoré bbudú použíté pri dezinfekcii verejných priestorov v obci Korňa, Kysuckej Nemocnice a v organizáciách požiadajúcich o pomoc. Na záver chcem v mene celého DHZ Korňa poďakovať našim aktívnym členov za ochotu obetovať svoj čas a verím, že pomoc ktorú vykonávajú bez nároku na odmenu sa im počas ich života vráti a to napr. v dobrom pocite „pomoci-poďakovania“  - veď tento svet sa netočí pre peniaze a majetky, ako by si niektorí mohli mylne myslieť. Ešte raz ďakujeme...a v našich radoch ťa radi privítame.