Zásahy

Zásahy

Zásahy za rok 2008

Pretláčanie kanálov po povodniach

Po letných povodniach 2008 hasiči z DHZ Korňa pomáhali pri pretláčaní kánálov v obci, pri tejto činnosti si aj preskúšali viaceré možnosti využitia CAS 32 T 148 s kombináciou plávajúceho čerpadla. 

 

 

 

Hľadanie nezvestnej osoby

 

 

MB Sprinter DHZ Korňa 1+5

MBVario HaZZ HS Turzovka 1+2

 

 

WVGolf Polícia Čadca 1+1

 

 

WV Golf Polícia Čadca 1+1+ sl.pes

 

 

 

Po prevzatí správy od oper. dôstojníka Polície, bol prevedený výjazd z vozidlom MB Sprinter v počte 1+5. Jednalo sa o vyhľadávanie nezvestného občana obce Korňa,ktorý je nezvestný. Členovia DHZ Korňa s príslušníkmi HaZZ HS Turzovka a Políciou sa rozdelili na skupiny a hľadali v celej dlžke koryta rieky Korňanka až po Turzovku časť Predmier. Jednotlivé splavy boli prehrabané hákmi a čakanmi. Po prezretí koryta rieky a priľahlých lesíkov,rybníkov z negatývnim výsledkom bolo po dohode s políciou pátranie ukončené.

 

 

Horúce chvíle pod Živčákovou

DHZ Korňa spolupracuje aj z profesionálnymi hasičmi HaZZ Čadca pri požiaroch, nehodách, povodniach a iných špeciálnych zásahoch. Posledný zásah DHZ Korňa a HaZZ Čadca (HS Turzovka) bol 13. februára 2008 po 20 hod., kde hasiči zachraňovali vodiča P.K (z Košíc), ktorý podcenil cestu na pútnické miesto Živčáková a zošmykol sa nad priepasť, kde vozidlu a vodičovi hrozilo zrútenie. Vodič mal šťastie, že spolupráca polície, HaZZ a DHZ bola rýchla a účinná. Na otázku šťastného vodiča OCTAVIE, čo to bude stáť ??? - záchranári odpovedali s úsmevom: „Pán boh zaplať." Veď platí motto „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc".

Zásahy za rok 2005

č.1/05 Tz-Záchrana nevládnej osoby v miestnej osade Lietava.Zúčastnení:8 členov DHZ Korňa,4 príslušníci HaZZ Čadca,2+doktor RZP Čadca. Použitá technika-ARO 461,3 ručné svietidlá,zásahové odevy.

č.2/05 Tz-Vytiahnutie prevráteného vozidla na miestnej komunikácii.Zúčastnení:3 členovia DHZ Korňa.Technika:CAS 32 T 148 + tažné lano,zásahový odev.

č.3/05 Pož.-Požiar komína.Zúčastnení:3 členovia DHZ Korňa.Technika:3 PG6,zésahový odev,rukavice.

č.4/05 Zap.-Záplavy v Korni č.3.Zúčastnení:3 členovia DHZ Korňa.Technika A31+PS 12,zásahový odev,čižmy.

č.5/05 Pož.-Požiar porastu v časti Predmier-Rybare,kataster masta Turzovky.Zúčastnení:HaZZ Čadca 2,DHZ Korňa 5,DHZ Klokočov 4. Technika:2 CAS 32 T148,A 31,lopaty,zásahové odevy.

č.6/05
Previerkové cvičenie,

Objekt: Mestský úrad Turzovka Dátum: 6. 8. 2005
Druh techniky: CAS 32 T148 Hasičské družstvo: 3 + 1
Stav pri príjazde jednotky: Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ Čadca HS Turzovka, DHZ Turzovka a DHZ Podvysoká. Jednotka DHZ Turzovka uskutočňovala prieskum objektu a záchranu osôb s použitím DT. Príslušníci HaZZ pripravovali prístup na strechu objektu pomocou AR 30 IFA.
Mená zasahujúcich členov: Štefan Janešík, Miroslav Učník, Martin Staník, Martin Tkáčik
Evakuácia osôb – spôsob a miesto: jedna osoba vynesená s použitím nosidiel, ďalšia zachránená pomocou výškovej techniky z priestoru strechy.
Ďalšie zúčastnené hasičské jednotky a iné zložky: OR HaZZ Čadca HS Turzovka – AR 30 Ifa 1+1, DHZ Turzovka – CAS K 25 LIAZ 1+5, AS 32 T148 1+3, DHZ Klokočov – CAS 32 T148 1+2, DHZ Podvysoká – CAS 16 PV3S 1+3, Záchranná lekárska služba Turzovka


č 7/05
Druh udalosti: Hľadanie nezvestnej osoby
Miesto / Objekt: les v Hlinenom, kataster mesta Turzovka
Dátum: 2. 9. 2005 čas ohlásenia 15.45
Druh techniky: OA ARO M 461
Hasičské družstvo: 3 + 1

Činnosť pri zásahu: Po inštruktáži od PZ SR a oboznámení sa s popisom osoby (dievča, 12 r.) boli členovia HD zaradení do pátracej skupiny spolu s príslušníkmi HaZZ HS Turzovka a členmi DHZ Turzovka a následne zahájili systematické prehľadávanie určenej oblasti – priestor kde bola nezvestná osoba naposledy videná (okolie miestneho vodného toku) a les v smere jej možného pohybu. Táto činnosť bola vykonávaná až do zastavenia pátracej akcie PZ SR pre nepriaznivé svetelné podmienky.Nezvestná osoba bola objavená okolo 22. hodiny v okolí obce Olešná.

Ukončenie – čas: 20.30
Velitel HD: Štefan Janešík
Mená zasahujúcich členov: Ivan Vyrobik, Peter Bordáč, Martin Tkáčik + R. Fatura (HaZZ)
Ďalšie zúčastnené jednotky: OR HaZZ Čadca HS Turzovka (4), Zb HaZZ Žilina (10), DHZ Turzovka (6), OR PZ SR Čadca a OO PZ SR Turzovka (9).


č.8/05
Druh udalosti: Dopravná nehoda
Objekt: Miestna komunikácia – smer Živčáková
Dátum: 31. 8. 2005
Hasičské družstvo: 3 + 1
Činnosť pri zásahu: R. Fatura bol krátko po oznámení udalosti informovaný veliteľom zásahu že je potrebný výjazd hasičskej techniky DHZ Korňa -ARO 461.
Mená zasahujúcich členov: Rastislav Fatura, Martin Staník, Martin Tkáčik, Štefan Janešík


č. 9/05
Druh udalosti: Požiar
Objekt: les – osada U Chylého Dátum: 12. 11. 2005
Ohlásenie udalosti: občan ktorý spozoroval požiar kontaktoval veliteľa DHZ pomocou mobilného telefónu.
Čas ohlásenia: 16:30
Vyhlásenie poplachu – čas: 16:30
Výjazd k udalosti – čas: 16:35
Druh techniky: CAS 32 T148 Hasičské družstvo: 4 + 1

Činnosť pri zásahu: Bol vytvorený jeden útočný C prúd od zariadenia pre rýchly zásah na CAS 32 T148, ktorým bol požiar lokalizovaný a následne zlikvidovaný. Po uhasení požiaru bol vykonaný prieskum s cieľom zistiť či sa v objekte nenachádzali osoby. Objekt bol v čase požiaru prázdny. Po odchode z miesta udalosti boli doplnené hasiace látky z pripraveného čerpacieho stanoviska pri cvičisku DHZ a technika bola uvedená do stavu pohotovosti.

Lokalizácia požiaru - čas: 16:45
Likvidácia požiaru - čas: 17:15
Použitá hasebná látka: voda

Mená zasahujúcich členov:
Hasičské družstvo – Rastislav Fatura, Jaroslav Chylík, Ivan Vyrobik, Martin Staník, Stanislav Boháč
Doplňovanie vodou – čerp. stanovisko – Ladislav Fatura

Ďalšie zasahujúce jednotky: OR HaZZ Čadca HS Turzovka – CAS 32 T148 1+1

Ukončenie zásahu – dátum a čas: 12. 11. 2005 o 18.00 hod.


č.10/05
Druh udalosti: Požiar
Objekt: Obytný dom – drevenica, Korňa – Komaníková
Dátum: 16. 11. 2005
Vyhlásenie poplachu: 21.50
Výjazd k udalosti – čas: 21.54
Príjazd k udalosti – čas: 21.59
Druh techniky: CAS 32 T148 3 + 1, DA 12 A 31 3 + 1, OA ARO M461 1 + 1, PS 12, el. čerpadlo

Stav pri príjazde jednotky: Bolo zistené že sa jedná o plne rozvinutý požiar strechy a podstrešných priestorov budovy, takmer polovica strechy už bola požiarom úplne zničená. Na mieste zasahovala jednotka OR HaZZ Čadca HS Turzovka 1+1 jedným kombinovaným C vodným prúdom, vedením z vonka od dopravného vedenia od CAS 32 T148. V dome sa už nenachádzali žiadne osoby a stavba už bola odpojená od prívodu elektrickej energie.

Činnosť pri zásahu: Po oznámení príjazdu VZ bola prebratá manipulácia s už vytvoreným prúdom a boli vytvorené ďalšie dva útočné prúdy od dopravného vedenia. Bola pripravená CAS 32 T148 na dodávku vody po vyčerpaní nádrže prvého stroja a tiež bola vykonaná evakuácia nebezpečného (veľká PB bomba) a cenného materiálu z budovy. Na miesto udalosti sa následne dostavilo druhé družstvo DHZ Korňa s OA ARO M461 a DA 12 A31 (6 členov). Z dôvodu nedostatočnej kapacity miestneho vodného toku bolo VZ rozhodnuté že 4 členovia DHZ sa s DA 12 A31 presunú do nižšej časti obce a vytvoria s použitím PS 12 čerpacie stanovisko pre plnenie CAS, ktoré budú kyvadlovo dopravovať vodu na miesto požiaru. Ako najvhodnejšie miesto pre túto činnosť sa, z ohľadom na kapacitu zdroja a prístup techniky určilo cvičisko DHZ. Požiar sa podarilo lokalizovať až po príchode jednotky HaZZ z HS Čadca s CAS 32 T 815 a CAS K 25 LIAZ. Po lokalizácií požiaru bolo započaté dohasovanie lokálnych ohnísk horenia v stavebných konštrukciách a v materiáloch uložených v zasiahnutom priestore. Po úplnej likvidácií požiaru zostalo družstvo DHZ o sile 5 + 1 s CAS 32 T148 hliadkovať na požiarovisku do 1.30 hod.

Lokalizácia požiaru - čas: 22.45
Likvidácia požiaru - čas: 0.45

Mená zasahujúcich členov: Miroslav Smažák, Štefan Janešík, Jozef Jančik, Martin Tkáčik, Martin Staník, Jozef Sučik, Jozef Učník st., Jozef Učník ml., Miroslav Učník, Štefan Belko + Rastislav Fatura (HaZZ).

Telefonické zvolávanie členov DHZ: Ladislav Fatura, Marcela Faturová + Jozef Kontrik, starosta obce Korňa

Ďalšie zasahujúce jednotky: OR HaZZ Čadca HS Turzovka – CAS 32 T148, OR HaZZ Čadca HS Čadca – CAS 32 T148, CAS K 25 LIAZ

Ukončenie zásahu – dátum a čas: 17. 11. 2005 o 1.30 hod.


č. 11/05
Druh udalosti: požiar
Objekt: Obytný dom – drevenica, Korňa Zátoka - u Ďurkáčov
Dátum: 30. 12. 2005
Vyhlásenie poplachu – čas: 17. 23
Výjazd k udalosti – čas: 17.26 Príjazd k udalosti – čas: 17.32
Druh použitej techniky: CAS 32 T148 2 + 1, DA 12 A 31 6 + 1, OA ARO M461 1 + 2, el. čerpadlo

Stav pri príjazde jednotky: Jednotka DHZ Korňa dorazila na miesto požiaru ako prvá. Bolo zistené že sa jedná o plne rozvinutý požiar dvoch miestnosti v podkrovnej časti budovy a strešných konštrukcií nad týmito miestnosťami. Požiar sa rozširoval aj do ďalšej miestnosti. V budove sa už nenachádzali žiadne osoby. Stavba ešte nebola odpojená od prívodu elektrickej energie. Príjazd hasičskej techniky do blízkosti budovy bol znemožnený snehom, ktorého vrstva dosahovala výšku vyše 100 cm.

Činnosť pri zásahu: Bolo vytvorené dopravné vodné vedenie 7 ks hadíc B a súčasne bola vypnutá el. energia v budove. Následne boli vytvorené dva útočne C prúdy, nasadené z vonkajšej strany budovy do miest najintenzívnejšieho horenia. Po čiastočnom znížení intenzity horenia v podkroví bol jeden prúd vedený vnútorným schodiskom a druhý po nastavovacom rebríku do zasiahnutého priestoru a pokračovala lokalizácia požiaru. Keďže sa v blízkom okolí nenachádzal dostatočný zdroj vody, presunuli sa 2 členovia DHZ s DA 12 A31 do priestoru cvičiska DHZ kde vytvorili čerpacie stanovisko pre kyvadlovú dopravu vody. Zároveň bol povolaný traktor aby vytvoril prístup k čerp. stanovisku pre hasičské automobily. Požiar sa podarilo lokalizovať až po zabezpečení dostatočného množstva vody cisternami OR HaZZ Čadca z HS Turzovka (CAS 32 T148) a HS Čadca (CAS 32 T 815). Po lokalizácií požiaru bolo započaté dohasovanie lokálnych ohnísk horenia. Bolo nutné rozoberať podhľady v jednotlivých miestnostiach a tiež podlahu v miestnosti v ktorej požiar vznikol (prestup komínového telesa cez drevený strop), keďže sa prejavovali známky horenia vo vnútri týchto konštrukcií. Po likvidácií požiaru zostalo na požiarovisku hliadkovať družstvo DHZ Korňa 5+1 s CAS 32 T148.

Lokalizácia požiaru - čas: 19.30
Likvidácia požiaru - čas: 22.30

Mená zasahujúcich členov: Ladislav Fatura, Miroslav Smažák, Jozef Jančik, Ivan Vyrobik, Martin Tkáčik, Martin Staník, Jozef Učník st., Jozef Učník ml., Miroslav Učník, Stanislav Bohač, Štefan Belko, Andrej Nehera, Štefan Janešík.

Ďalšie zasahujúce hasičské jednotky: OR HaZZ Čadca HS Turzovka – CAS 32 T148 1+1, OR HaZZ Čadca HS Čadca – CAS 32 T 815 2+1

Zúčastnené služby a organizácie: SSE a.s. Žilina, Pohotovostná služba

Ukončenie zásahu – dátum a čas: 30. 12. 2005 o 23.30 hod.


č. 12/05
Druh udalosti: požiar
Objekt: Drevenica , Korňa Zátoka u Ďurkáčov
Dátum: 31. 12. 2006
Vyhlásenie poplachu – čas: 12.20
Spôsob: MT
Výjazd k udalosti – čas: 12.30
Príjazd k udalosti – čas: 12.38

Druh použitej techniky: OA ARO M461 1 + 2

Stručný popis objektu: Požiarovisko drevenice (EČ 11/2006 P)
Stav pri príjazde jednotky: slabé dymenie vychádzajúce z konštrukcie podlahy.
Činnosť pri zásahu: rozoberanie konštrukcie, hasenie zahorenia
Mená zasahujúcich členov: Ivan Vyrobik, Štefan Belko, Štefan Janešík, Ladislav Fatura
Ďalšie zasahujúce hasičské jednotky: OR HaZZ Čadca HS Turzovka – CAS MB Vario 1+1

Ukončenie zásahu – dátum a čas: 31.12. 2006 o 14.30 hod.

Zásahy za rok 2007

žiadny zásah

Zásahy za rok 2006

č. 1/06
Druh udalosti: Tech. zásah - spadnutý strom
Dátum: 4.1.2006 čas: 13.20
Objekt: rodinný dom + miestna komunikácia

Výjazd: 13.25

Použitá technika: ARO 461 1+2

Stav pri príjazde jednotky: Strom, ktorý spadol pod náporom snehu, zasiahol rodinný dom, pričom ho poškodil a znemožnil prejazd cez miestnu komunikáciu

Činnosť pri zásahu: postupné odstraňovanie stromu s použitím motorovej píly a sprejazdenie komunikácie

Mená zasahujúcich členov: Rastislav Fatura, Ján Chromik, Štefan Janešík
Ďalšie zasahujúce jednotky: OR HaZZ Čadca / HS Turzovka - MB Vario 1+1

Ukončenie zásahu: 15.15
X