Pravidelná dezinfekcia Kysuckej Nemocnice v Čadci

Pravidelná dezinfekcia Kysuckej Nemocnice v Čadci

Naši členovia v rámci aktívnej spolupráce s Kysuckou Nemocnicou vykonávajú pravidelnú výpomoc pri jej dezinfekcii. V pravidelných intervaloch, už od samotného začiatku pandémie COVID 19 v roku 2020 na Slovensku. Spravidla v 6 členných skupinách, ktoré sú následne rozdelenené do dvoch družstiev

– kde prvá skupina vykonáva samotnú dezinfekciu, druhá skupina pripravuje dezinfekčnú látku a po skončení prác dezinfikuje zasahujúcich, použité náradie a vozidlo. Aj táto práca v boji proti tejto pandémii nás spája v silný, zodpovedný a zosúladený kolektív, no v pohľadoch na ľudí, ktorí sú na covidom lôžku je realitou a silným odkazom pre nás ostatných zdravých. V mene Dobrovoľného hasičského zboru Korňa chcem vysloviť poďakovanie p.riaditeľovi Kysuckej Nemocnice v Čadci Ing. Martinovi Šenfeldovi, MBA , jeho super kolektívu a v neposlednom rade našim zasahujúcim členom, ktorí túto činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu.