Aktuality

Aktuality

Technický zásah / Uviaznutá poľská dodávka na Bobku

Dňa 23.3.2017 na základe výzvy OS KR HaZZ V Žiline vykonal výjazd DHZO Korňa (TA Nissan Navara) k vytiahnutiu vozidla do hraničnej oblasti SR/ČR v lokalite vrchu Bobek, následne po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o vodiča a dodávku (PL) a vozidlu hrozí pri vyťahovaní prevrátenie.

Obec Korňa odpredá 9 miestne vozidlo MB Sprinter DHZ Korňa

Obec Korňa odpredá dodávkové vozidlo MB Sprinter za zostatkovú cenu

Kurz IC RRT pre členov DHZ Korňa

V dňoch 24 až 26.3.2017 sa členovia DHZ Korňa zúčastnili druhého stupňa vzdelávania IC RRT teda Kurz rýchleho nasadenia. Tento kurz sa konal pod štítmi našich slovenských Tatier.

Kurz prvej pomoci aj pre členov DHZ Korňa

V mesiaci február sa uskutočnil kurz prvej pomoci aj pre našich členov DHZ Korňa pod patronátom Asociácie Samaritánov SR v Tatrách. Po teoretickej časti nasledoval aj záživnejší praktický výcvik pod dozorom profesionálov.

X