Aktuality

Aktuality

Korňanská kvapka krvi

Korňanská kvapka krvi

Najkrajší darček čo môžeš darovať je kúsok z teba, preto naša p. starostka Marianka a členovia DHZ Korňa vymysleli "Korňanskú kvapku krvi". Skoro ráno 22.12.2020 sa členovia DHZ a občania presunuli po dvojiciach do areálu Kysuckej Nemocnice, kde sme podstúpili antigénové testovanie a všetci zdraví smer hematológia, tam už milé sestričky a p. doktorka mali celodenný zážitok s našimi hundrošmi...

Zároveň chceme poďakovať aj občanom p. Veselkovej, p. Kubačákovej so synom, p. Huríkovej a naším členom Marianke, Janke, Ľubke, Katke, Miške, Stanovi, Vladkovi, Rasťovi 1 a Rasťovi 2 - za pomoc pre ľudí, ktorí aj v tomto Vianočnom čase potrebujú životne dôležitú tekutinu .......

Dúfam, že sme pomohli a ďakujeme spoluprácu pánovi riaditeľovi Kysuckej Nemocnice počas celého roka ...

Ď A K U J E M E

Dobrovoľní hasiči z Korne pomáhajú dezinfikovať a dovážajú lieky rizikovým skupinám a ľuďom v karanténe

Dobrovoľní hasiči z Korne pomáhajú dezinfikovať a dovážajú lieky rizikovým skupinám a ľuďom v karanténe

Na základe žiadostí od starostky obce Korňa Ing. Mariany Bebčákovej sme začali dezinfikovať verejné priestory a autobusové zastávky. Naši členovia vystrojení ochrannými prostriedkami doporučenými na ochranu proti výrusu COVIT 19 a dezinfekčným roztokom za pomoci tlakového postrekovača postupne vykonali dezinfekciu. Nakoľko sa jedná o prvý zásah tohto druhu v našej hasičskej jednotke – všetci prítomní boli o postupe vopored preškolení veliteľom jednotky.

Ďaľšou úlohou, ktorú si táto doba vyžaduje – je dovoz liekov a farmaceutologických prípravkov pre starších, chorých a občanov v karanténe. V spolupráci s obcou a lekárňou Paracelsus zabezpečujeme požiadavky občanov, vyzdvihnutie a následná distribúcia na adresu, aj v týchto prípadoch sú naši členovia DHZ Korňa vystrojený ochrannými prostriedkami. Ďakujeme našim členom, že sa podujali na tieto špeciálne činnosti. 

Sanitné vozidlo na poskytovanie prvej pomoci v DHZ Korňa

Sanitné vozidlo na poskytovanie prvej pomoci v DHZ Korňa

Na základe dobrej spolupráce nášho Dobrovoľného Hasičského Zboru Korňa s Kysuckou Nemocnicou a riaditeľom Ing. Martinom Šenfeldom, MBA sme dostali do zapožičania vozidlo záchrannej služby, nakoľko už v tomto období Kysucká Nemocnica nieje prevádzkovateľom zdravotnej záchrannej služby.

Nakoľko počas nášho pôsobenia ako FIRST RESPODENT (jednotka vybavená automatickým externým defibrilátorom) sa zúčastňujeme zásahov s poskytovaním prvej pomoci (najmä pri zástave krvného obehu a transportu pacientov z ťažko dostupných miest) bude toto vozidlo na podvozku WV Transporter s pohonom všetkých kolies pre nás užitočné. Sanitné vozidlo má možnosť prevozu ležiaceho pacienta, po prípade sediaceho. Ďalej sme vozidlo vystrojili výzbrojou na poskytovanie prvej pomoci (AED, kyslík, odsávačka, ošetrenie zlomenín, zastavenie krvácania a pod.). Toto vozidlo nemá nahrádzať vozidlá zdravotnej záchrannej služby, no v prípade nedostupnosti profesionálnych záchranárskych posádok, môže nás vyslať operačné stredisko na poskytnutie prvej pomoci.

Časť členov nášho dobrovoľného hasičského zboru má už teraz absolvovaný kurz prvej pomoci a veľkou pomocou sú pre nás aj členovia, ktorí pracujú ako profesionálni zdravotnícki záchranári. Stáva sa, že pri veľkých hromadných nešťastiach má takéto vozidlo využitie aj na transport ľahko zranených pacientov. Toto vozidlo plánujeme využiť napr. na výcvik, technické zásahy, pátracie akcie so zložkami IZS ako tylová podpora a prípadné poskytnutie prvej pomoci.

 

Na záver chceme úprimne podakovať riaditeľovi Kysuckej Nemocnice Ing. Martinovi Šenfeldovi, MBA za požičanie vozidla.

Poďakovanie veliteľa za rok 2020

Drahí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, kolegovia, p. starostka, obecné zastupiteľstvo, riaditelia jednotlivých organizácií (ZŠ, MŠ), riaditeľ HaZZ, príslušníci HaZZ a ich nadriadení, príslušníci Polície, príslušníci Ozbrojených síl SR, zamestnanci OU, členovia ostatných DHZ a občianskych združení na úseku ochrany pred požiarmi, zdravotnícky záchranári, dobrovoľní záchranári, riaditeľ Kysuckej Nemocnice, lekári, sestričky, členovia ASSR, členovia SČK, priatelia, podporovatelia, a sponzori
X