Aktuality

Aktuality

Poďakovanie veliteľa za rok 2020

Drahí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, kolegovia, p. starostka, obecné zastupiteľstvo, riaditelia jednotlivých organizácií (ZŠ, MŠ), riaditeľ HaZZ, príslušníci HaZZ a ich nadriadení, príslušníci Polície, príslušníci Ozbrojených síl SR, zamestnanci OU, členovia ostatných DHZ a občianskych združení na úseku ochrany pred požiarmi, zdravotnícky záchranári, dobrovoľní záchranári, riaditeľ Kysuckej Nemocnice, lekári, sestričky, členovia ASSR, členovia SČK, priatelia, podporovatelia, a sponzori

Hasičský Camp 2020 DHZ Korňa

Počas letných prázdnin usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa hasičský camp, jednalo sa už o druhý ročník. Hlavnou myšlienkou vedenia DHZ Korňa, bola trvalá udržateľnosť a kontakt aj s tými mladými hasičmi počas prázdnin, odovzdanie skúseností a poznatkov o hasičskej technike, výzbroji, postupoch pri požiaroch, poskytovaní prvej pomoci a týmovej spolupráci.

Príhovor predsedu Dobrovoľného hasičského zboru Korňa

Ani v tomto náročnom období pandémie COVID 19 sa život dobrovoľných hasičov nezastavil preukázali ste obrovskú spolupatričnosť s postihnutými ľuďmi pomoc v obci a lásky k svojmu blížnemu, začo Vám všetkým patrí obrovské poďakovanie. Štastné a pokojné Vianoce veľa lásky úsmevu a porozumenia v novom roku splnenia túžob očakávaní a hlavne veľa zdravia praje predseda DHZ Korňa Miroslav Smažák.

Výzva prijatá a úloha splnená (7.8.2020)

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa obdržal prosbu od starostu kysuckej obce a rodičov, či by sme boli ochotní vykonať prevoz malého Dominika (vek 5 rokov) do Mníchového Hradišťa CZ. Malý Dominik si na výlete na Slovensku zlomil nohu, ošetrenie a pár dní strávil v Kysuckej Nemocnici v Čadci. Po konzultácii s rodičmi a odsúhlasení, že chlapec bude transportovaný po ležiačky v opatere mamy (prítomnosť lekára, ani záchranára nebola potrebná, no v prípade potreby by sme vedeli poskytnúť zdravotníckeho záchranára) sme v piatok o 13:00 hod.
X