Aktuality

Aktuality

Oslava 70 teho založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni

Oslava 70 teho založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni

V sobotu 10.2.2024 sa uskutočnila v penzióne Kriváň „Slávnostná výročná členská schôdza k výročiu 70 teho založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni“.

Darujte nám 2 % aj v roku 2024

Darujte nám 2 % aj v roku 2024

Sme úspešne zaregistrovaný poberateľ 2% z dane a tým Vás chceme poprosiť o ich poskytnutie pre naše občianske združenie

Darovanie najcennejšej tekutiny aj z Korne

Darovanie najcennejšej tekutiny aj z Korne

V piatok 16.2.2024 v spolupráci obce Korňa a Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a Kysuckej Nemocnice s poliklinikou v Čadci, sa stretli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa,

Zvyšovanie odborností členov DHZ Korňa – január 2024

Zvyšovanie odborností členov DHZ Korňa – január 2024

V sobotu 20.1.2024 sa konala prednáška + praktický výcvik zameraný „Prednemocničný manažment hypotermie pre členov Dobrovoľných hasičských jednotiek“ v časti na Hájniciach, ktorého sa zúčastnili aj naši členovia. Výcvik bol zameraný na prvú pomoc podchladeného pacienta a transport v nedostupnom teréne. Chceme poďakovať usporiadateľom Štefanovi Rocky Belkovi, DHZ Dolný Vadičov, DHZ Horný Vadičov, DHZ Kysucké Nové Mesto a DHZ Rudina za usporiadanie a spoluprácu pri takomto zvyšovaní odbornej spôsobilosti. Ďakujeme našim zúčastneným členom: Natálii, Veronike, Júlii, Vilovi a Igorovi za ich aktívnu účasť + fotografovi Miroslavovi Heltovi.

X