Aktuality

Aktuality

Úspešný projekt od ŽSK pre dobrovoľných hasičov z Korne

Úspešný projekt od ŽSK pre dobrovoľných hasičov z Korne

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa získal v tomto roku dotáciu vo výške 2 876,- € od Žilinského samosprávneho kraja - na účel podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti zabezpečenia podmienok pre ochranu verejného zdravia na podporovanú činnosť s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie na ochranu verejného zdravia Korňa“.

Na akcii „Schody 2021“ nechýbal ani DHZ Korňa

Na akcii „Schody 2021“ nechýbal ani DHZ Korňa

V piatok 20.8.2021 sa konal v Bratislavskej Inchebe už 22.ročník hasičskej súťaže „ Memoriál Vladimíra Rúžičku 2021 “ – hasiči si takto pripomínajú kolegu, ktorý v roku 1997, vo veku 30 rokov zahynul pri výkone povolania. Akciu už tradične zorganizovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s ich športovým klubom. 

Prihlás sa k nám čo najskôr

Prihlás sa k nám čo najskôr

Poď medzi nás na hasičský krúžok, poplatky zaplatíme za teba, naučíme ťa - ako hasiť požiar, ako zavolať pomoc, ako zachrániť život, povozíš sa v hasičskom aute, vyskúšaš hasičský šport, zažiješ netradičné akcie, pred každým krúžkom ti pošleme sms aby si nič nezmeškal, príď skúsiť a uvidíš .

Vyťažený júnový týždeň dobrovoľných hasičov z Korne

Vyťažený júnový týždeň dobrovoľných hasičov z Korne

Tento rok 2021 je pre náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa náročný a to znamená vysoké vyťaženie našich členov, ktorí bez nároku na mzdu pomáhajú pri rôznych typoch zásahov. Spomemiem napríklad aj tohto týždňovú silnú búrku, ktorá aj v našej obci napáchala škody (neprejazdné komunikácie, poškodené rozvody el. energie, poškodené verejné osvetlenia, rozhlas a iné).

X