Týždeň dobrovoľníctva 2024

Týždeň dobrovoľníctva 2024

V piatok 24.5.2024 sa aj náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zapojil do „Týždňa dobrovoľníctva 2024“ a to svojou brigádnickou aktivitou na novovznikajúcom

športovom areáli, ktorý bude slúžiť aj pre potreby nášho DHZ. Počas brigády sme pokosili areál, či už traktorovou kosačkou alebo ručnými vyžínačmi, ďalej dosypávali zeminu, vyberali kamene, pohrabali a označili umiestnenie jednotlivých prekážok a pomôcok. Chceme poďakovať našim dobrovoľníkom za ich ochotu priložiť ruku k dielu bez nároku na odmenu, ďalej ďakujeme za bezplatné zapožičanie traktorovej kosy, vyžínačov a náradia. Akcie sa zúčastnilo počas dňa 15 našich členov DHZ Korňa.