Deň rodiny 2024 v Skalitom

Deň rodiny 2024 v Skalitom

V Nedeľu 26.5.2024 sme prijali pozvanie a prezentovali sme našu činnosť na akcii „Deň rodiny v obci Skalité“.

Naši členovia predviedli a následne aj lektorovali postupy pri poskytovaní prvej pomoci aj pomocou automatického externého defibrilátora, transport zranených, hasičskú vystroj a ďalšie život zachraňujúce úkony. Na tejto akcii boli aj ďalšie zložky Integrovaného záchranného systému a organizácie. Ďakujeme našim členom za aktívnu účasť a krásnu prezentáciu našej činnosti.