Súťaže

Súťaže

Súťaž v Klokočove SSHL (video)


Dňa 3.7.20111 sme sa zúčastnili SSHL v Klokočove. Dievčatám sa darilo viac a dosiahli 2.miesto a chlapi 6. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu. V celom článku videá...

Boli sme na SSHL V T.Kľačanoch


Dňa 11.6.2011 sme sa zúčastnili 1.kola SSHL, ktoré sa konalo v Turčianksych Kľačanoch. Chalani skončili na 7. mieste v tvrdej konkurencii časom Ľ. 15,82 / P 15,271. Dievčatá skončili na 2. mieste časom Ľ 19,527 / P 21,296. V mene výboru DHZ ďakujeme reprezentantom.

Hasičská súťaž v Korni 24.7.2011 - pozvánka

Srdečne Vás pozývame na hasičskú súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 24.7.2011 od 11.00 hod. v areáli DHZ Korňa a zároveň sa bude konať aj 5.kolo VŠEVED FIRE ATTACK 2011 Severoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku „O pohár predsedu ŽSK“ a XXIV. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ Korňa“

Na okresnej súťaži dve prvenstvá (videá)


Dňa 28.5.2011 sa uskutočnilo okresné kolo usporiadané OV DPO Čadca v obci Čierne, na tejto súťaži sa DHZ Korňa zúčastnilo s mužstvom mužov a žien. Súťažilo sa v dvoch disciplínach (požiarny útok a štafeta), kde sme vyhrali obidve disciplíny a obidve družstvá vyhrali aj v celkovom umiestnení.
X