Súťaže

Súťaže

Schody 2020 aj s DHZ Korňa

Schody 2020 aj s DHZ Korňa

V piatok 21.8.2020 sa konal v Bratislave už 21.ročník hasičskej súťaže „ Memoriál Vladimíra Rúžičku 2020 “ – hasiči si takto pripomínajú kolegu, ktorý v roku 1997, vo veku 30 rokov zahynul pri výkone povolania. Akciu už tradične zorganizovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s ich športovým klubom.  Tento rok  prvýkrát súťažiaci zdolali takmer dve desiatky poschodí v budove INCHEBY.  Po prvý krát sa tejto medzinárodnej súťaže zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.

Pozvánka na súťaž do Korne 2018

Srdečne Vás pozývame k nám na hasičskú súťaž do Korne - v Sobotu 28.7.2018

Pozývame Vás na hasičskú suťaž do Korne 2019

XXXII. Ročník hasičskej súťaže „ O pohár starostu obce a DHZ Korňa “ a zároveň aj IX. ročník hasičskej súťaže vzájomnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry

Postrehy z hasičskej súťaže XXX. Ročník hasičskej súťaže „ O pohár starostu obce a DHZ Korňa “

V nedeľu 23.7.2017 sa v obci Korňa konal, už XXX. ročník tohto zaujímavého podujatia. Po úvodnom hlásení veliteľa DHZ Rastislava Faturu, zazneli štátne hymny Slovenskej a Českej republiky, premiérovo zaznela aj štátna hymna Bulharska, nakoľko tento ročník nás navštívila aj delegácia Bulharských hasičov a zástupcovia ich ministerstva vnútra.
X