Súťaže

Súťaže

Pozvánka na hasičskú súťaž 2012


Srdečne Vás pozývame na XXV. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ Korňa“ a zároveň sa bude konať II. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry, ktorá sa uskutoční dňa 22.7.2012 od 11.00 hod. v areáli DHZ Korňa.

56 hasičských družstiev u nás v Korni + video


V nedeľu 24.7.2011 od 11.00 hod. v areáli DHZ Korňa sa konala aktivita č.9 „I. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry“ v rámci mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Tejto prestížnej súťaže sa okrem domácich piatich družstiev zúčastnili aj hasiči družobnej obce Staré Hamry.

Súťaž v Korni aj v roku 2012

Image
Aj v roku 2012 usporiadame hasičskú súťaž v požiarnom útoku, ktorá sa bude konať v areáli DHZ Korňa 22.7.2012. Povrch u základne pevný, od rozdeľovača k terčom umelá tráva, časomiera digitálna na dva časy.

Výsledky z našej domácej súťaže

Prinášame výsledky I. ročníka hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry, ktorá sa uskutočnila dňa 24.7.2011 od 11.00 hod. v areáli DHZ Korňa - aktivita č.9, zúčastnilo sa jej 56 hasičských družstiev, ďakujeme aj celému usporiadateľskému kolektívu za podporu pri organizácii.

X