Súťaže

Súťaže

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa v Severoslovenskej hasičskej lige 2010

Image
Zrealizovanie myšlienky založiť SSHL bolo v novembri 2006. Vo februári 2007 bola vykonaná registrácia na MV SR a záštitu nad ligou zobral predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár. Medzi zakladateľov tejto ligy patrí aj DHZ Korňa, ktorý je aj jeho súčasťou počas všetkých štyroch ročníkov. V tomto 4. ročníku obec Korňa reprezentovalo družstvo mužov a žien.

Hasiči z Korne na dvojdňovke na Liptove + video

Image
Dňa 7. 8. 2010 o 14 hodine v Liptovskej Teplej sa zahájilo 8. kolo Severoslovenskej hasičskej ligy. Zmerať sily si prišlo 37 hasičských družstiev, z toho 27 družstiev bolo účastníkov Severoslovenskej hasičskej ligy v kategóriach muži a ženy. Ostatných 9 družstiev súťažilo v kategórii „široké hadice“.

Súťaž Kľačany - aktuálne + video

Image
Dňa 4.9.2010 sme sa zúčastnili na hasičskej súťaži v Turčianskych Kľačanoch - muži dosiahli 2.miesto. Celkové umiestnenie SSHL 2010 muži 3.miesto, ženy 2.miesto.......... ĎAKUJEME :_)

Rekordných 57 hasičských družstiev na 5.kole VŠEVED FIRE ATACK 2010 Severoslovenskej hasičskej ligy


Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s partnermi súťaže a sponzormi usporiadali v Nedeľu 25.7.2010 v obci Korňa hasičskú súťaž zaradenú do Severoslovenskej hasičskej ligy pod záštitou predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Hasičská súťaž v Korni má dlhoročnú tradíciu, ktorú potvrdzuje aj zvyšujúci sa počet súťažných družstiev.
X