Zvyšovanie odborností členov DHZ Korňa – január 2024

Zvyšovanie odborností členov DHZ Korňa – január 2024

V sobotu 20.1.2024 sa konala prednáška + praktický výcvik zameraný „Prednemocničný manažment hypotermie pre členov Dobrovoľných hasičských jednotiek“ v časti na Hájniciach, ktorého sa zúčastnili aj naši členovia. Výcvik bol zameraný na prvú pomoc podchladeného pacienta a transport v nedostupnom teréne. Chceme poďakovať usporiadateľom Štefanovi Rocky Belkovi, DHZ Dolný Vadičov, DHZ Horný Vadičov, DHZ Kysucké Nové Mesto a DHZ Rudina za usporiadanie a spoluprácu pri takomto zvyšovaní odbornej spôsobilosti. Ďakujeme našim zúčastneným členom: Natálii, Veronike, Júlii, Vilovi a Igorovi za ich aktívnu účasť + fotografovi Miroslavovi Heltovi.