Posledná siréna, zahúkanie, pozdravenie, zbohom pre nášho zosnulého člena p. Jozefa Učníka st.,

Posledná siréna, zahúkanie, pozdravenie, zbohom pre nášho zosnulého člena p. Jozefa Učníka st.,

ktorý bol pri Dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa celý život ...

 Rozlúčkové slová od predsedu DHZ Korňa:

 Vážená smútiaca rodina, vážené smútiace zhromaždenie.

Slová, ktoré dnes zaznejú, nedokážu vyjadriť smútok, ktorý cítime. Veľká bolesť naplnila naše srdcia, keď sme sa dozvedeli, že náš najstarší člen a priateľ nás navždy opustil. Hoci si uvedomujeme, že smrť je súčasťou života, ťažko sa prijíma táto strata. Nemusíme byť spisovateľom či vedcom, aby sme povedali: „Jozef bol dobrý a obetavý človek“.

Dovoľte mi, aby som v mene Dobrovoľného hasičského zboru v Korni vyjadril úprimnú sústrasť a hlboký zármútok za našim členom Jozefom Učnikom. Pripadá mi ťažká úloha, rozlúčiť sa s ním a uzavrieť kapitolu jeho života. Života jedného skromného človeka, manžela, otca, deda, priateľa a dobrovoľného hasiča. Do zboru vstúpil v roku 1959. Hasičom bol celých 64 rokov, počas ktorých pomáhal na rôznych akciách poriadaných zborom. Ako vodič bol vždy nablízku pripravený pomôcť pri požiari alebo inej živelnej pohrome. Za jeho obetavú prácu mu boli udelené vyznamenania a diplomy za zásluhy, za vynikajúcu prácu, za mimoriadne zásahy, za vernosť 10, 20, 30, 50, 50 a 60 rokov.

S manželkou Annou vychovali štyri deti. Jozef, Miroslav a Janka šli v otcových stopách a tiež sa stali dobrovoľnými hasičmi.

Hoci už mal vyšší vek, vždy sa zaujímal o dianie v zbore.

Milý náš Jozef, ďakujeme Ti za všetku námahu, ktorú si vo svojom plnohodnotnom živote vynaložil pri uskutočňovaní našich cieľov s heslom: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“.

Lúčim sa s Tebou, milý Jozef v mene celého Dobrovoľného zboru Korňa.

Česť Tvojej pamiatke.  Odpočívaj v pokoji.