Dobrovoľný hasičský zbor Korňa bol súčasťou  dobrovoľníckej rodiny v Žilinskom kraji aj v roku 2023

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa bol súčasťou dobrovoľníckej rodiny v Žilinskom kraji aj v roku 2023

Hneď na úvod tohto článku chcem úprimne poďakovať všetkých našim aktívnym členom za rok 2023, čo bez nároku na odmenu či iný benefit –

obetuvávajú svoj voľný čas, svoju časť života pre pomoc iným. Pre pomoc a záchranu života, zdravia, majetku a životného prostredia, či záchranu zvierat, ďalej na školeniach a výchove nových nasledovníkov. V mesiaci december, v ktorom je aj 5. decembra medzinárodný deň dobrovoľníkov sme sa  zúčastnili na veľmi krásnych akciách venovaných dobrovoľníckej činnosti:

 

Prezentácia DHZ Korňa na konferencii ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO, ktorá sa konala 6.12.2023 v priestoroch Veľkej dvorany v meste Ružomberok, akcia pod gesciou Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja. Na akcii Katarína, Natália a Júlia odprezentovali činnosť nášho Dobrovoľného hasičského zboru, následne večer sa konal galavečer, kde  si žilinskí dobrovoľníci v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku slávnostne prevzali ocenenie Srdce na dlani 2023 vo viacerých kategóriách. Dobrovoľný hasičský zbor Korňa nominoval svojho aktívneho predsedu p. Miroslava Smažáka v kategórii „Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii“ a obdržal pamätný list s poďakovaním za jeho celoživotnú aktivitu v našom Dobrovoľnom hasičskom zbore – sme radi za jeho aktívnu pomoc a prajeme mu do ďalšej činnosti veľa zdravia a pracovného elánu. Na ďalší deň v Žilinskom kraji boli udeľované ocenenia 30 osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou angažujú  za krajší život mladých ľudí a miestnych komunít. Oceňovalo sa v kategóriách TOP mládežník, TOP občan, TOP zástupca samosprávy, TOP organizácia  a  Top čin ľudskosti . Išlo o 8. ročník udelenia ocenení. Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej dňa 7. decembra 2023 ocenila 30 osobnosti Žilinského kraja. V kategórií TOP čin ľudskosti naša organizácia nominovala a následne aj ocenená aktívna členka nášho Dobrovoľného hasičského zboru Korňa Mgr. Katarína Hrošová Šuríková, ktorá je sa aktívne zúčastňuje zásahovej činnosti, edukačnej činnosti, propagácii a ako vyštudovaný zdravotník prezentuje našu činnosť v poskytovaní prvej pomoci.

Veľmi veľa si vážime všetkých našich členov, no každoročne postupne sa snažíme im poďakovať aj týmto spôsob a veríme, že v roku 2024 budú ďalší naši členovia aktívni na úseku dobrovoľníctva a my sa im budeme snažiť vytvoriť na to skvelé podmienky.

Ešte raz obrovské ďakujeme.....