Darujte nám 2 % aj v roku 2024

Darujte nám 2 % aj v roku 2024

Sme úspešne zaregistrovaný poberateľ 2% z dane a tým Vás chceme poprosiť o ich poskytnutie pre naše občianske združenie

"Dobrovoľný hasičský zbor Korňa", IČO: 00177474/3009, adresa Korňa, 023 21 Korňa

 

Postup je veľmi jednoduchý

- buď oslovíte Vašu účtovníčku vo firme, závode a poviete jej že chcete darovať 2% pre nás

- alebo si od zamestnávateľa vyžiadate potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane a to doručíte nám či poštou, alebo osobne 

- alebo ak si podnikateľ, či živnostník stačí to oznámiť čím skôr svojmu účtovnému oddeleniu a oni pri podaní daňového priznania nás uvedú ako poberateľa 2%

 

Všetkým veľmi ďakujeme 

                                        Dobrovoľní hasiči z Korne