Slávnostná sv. omša k sviatku sv.Floriána

Slávnostná sv. omša k sviatku sv.Floriána

V piatok 5.5.2023 podvečer sa konala sv.omša pri príležitosti sviatku sv.Floriána vo farskom kostole v Korni. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a starostka obce Ing. Bebčáková, ktorá je taktiež našou aktívnou členkou sa

vydali v sprievode na čele so zástavou a sochou sv.Floriána do kostola. Počas sv. omše sme si vypočuli povzbudivé slová p. farára Mgr. Folučka, v ktorej spomenul obetavosť a ochotu pomôcť blížnemu svojmu. Veď predsa naše motto je: Bohu cťou – národu prácou – blížnemu pomocou.

Ďakujeme všetkým za podporu a účasť...