Deň matiek v Korni a deň rodiny v Žiline aj s DHZ Korňa

Deň matiek v Korni a deň rodiny v Žiline aj s DHZ Korňa

V Nedeľu 14.5.2023 pre tých, ktorí prijali pozvanie p. starostky obce Korňa Ing. Marianny Bebčákovej v spolupráci s Farnosťou obce Korňa – čakalo po slávnostnej sv. omši milé vystúpenie od DFS Lipovienka zo ZŠ Korňa.

Po sv.omši sa postarali dievčatá z obecného úradu a členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru Korňa o drobné občerstvenie. No ženy potešil, aj živý kvet a úprimný úsmev darovaný z lásky k dňu matiek. Druhá skupina našich členov Dobrovoľného zboru Korňa ráno vyrazila na základe spolupráce s Rozvojovou Agentúrou ŽSK – sekcia pre mládež a Žilinským samosprávnym krajom na DEŇ RODINY, ktorá sa konal v krásnom prostredí Budatínskeho hradu. Počas akcie sme zabezpečovali protipožiarnu a zách. hliadku + na našom stanovisku si deti i dospelí vyskúšali poskytnutie prvej pomoci a aj možnosti hasenia, typy požiarov, spôsoby ohlásenia požiaru a aj pospájanie armatúr a hadíc. Ďalej nás zaujal aj bohatý program, šikovné deti a milý rodičia. Na akcii sme stretli aj našich občanov i kolegov.

Ďakujeme usporiadateľom za pozvanie na tieto super akcie a ďakujeme aj naším zúčastneným členom.