Nezabúdame a spomíname na Vás..........

Nezabúdame a spomíname na Vás..........

Náš čas pre Váš život – to presne vystihuje obetovaný čas v prospech druhých......,

preto nezabúdame a spomíname na našich, už zosnulých členov - aj v tomto čase pri sviatku všetkých svätých a pamiatke zosnulých, ktorí obetovali svoju značnú časť života pre: Dobrovoľný hasičský zbor Korňa, pre nás, pre našich nasledovníkov, pre zachovanie tejto dobrovoľnej činnosti v prospech svojich blížnych.

 Preto sa v nedeľu poobede sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a vyrazili na miestny cintorín, kde položili venček, zapálili sviečku a zaspomínali na časy minulé. Na časy, kde ešte spoločne jazdili na Tatre 805, či Avii, keď sa ešte ručne štartovali PS 8, keď ešte svoje stroje roztláčali. Doba sa modernizuje a aj naša technika nabrala šmrc, začo sme vďační, no nesmieme zabudnúť na našich členov. Každoročne si tento sviatok Všetkých svätých a pamiatku zosnulých pripomíname a pri jednotlivých hroboch si spomenieme, posmejeme sa či pustíme aj slzu... Na svete je ešte veľa dobrých ľudí a časť z nich je aj u nás a zato sme veľmi vďační – veru hasičská rodina nezabúda..... a dúfame, že aj naši nástupcovia budú pokračovať v znení hesla: Bohu cťou / národu prácou / blížnemu pomocou.