Spolupráca s KERIC a ich detským táborom

Spolupráca s KERIC a ich detským táborom

Počas týždňa sme privítali v našej hasičskej zbrojnici detský tábor, ktorý usporiadal KERIC. Keric je mimovládna nezisková mládežnícka organizácia,

ktorá sa venuje najmä deťom, no tie nás navštívili počas ich letného tábora. Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa im ochotne poukazovali techniku, hasičskú výzbroj, výstroj a oboznámili sa aj s poskytovaním prvej pomoci. Detičky a ich vedúci boli veľmi spokojný a to nás nabilo novou energiou v našej dobrovoľníckej práci, ďakujeme.