Pozdravili sme Českú partnerskú organizáciu v Starých Hamroch

Pozdravili sme Českú partnerskú organizáciu v Starých Hamroch

V sobotu 14.1.2023 sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa spoločne s pani starostkou obce Korňa navštívili našu družobnú organizáciu Sbor Dobrovolních hasičú v Starých Hamroch.

Naša spolupráca trvá viac ako 10 rokov a sme na ňu pyšný a hrdý. Počas diskusie pani starostka obce Korňa Ing. Mariana Bebčáková poďakovala za pozvanie a zvítala sa so svojou susednou starostkou obce Staré Hamry Bc. Evou Tořovou. Následne veliteľ DHZ Korňa Rastislav Fatura poďakoval za dlhoročnú spoluprácu a pomoc pri spoločnom zásahu na Slovensko / Ukrajinských hraniciach, kde spoločne pôsobili počas masívneho prílevu vojnových utečencov na začiatku roka 2022. Následne si spoločne pozreli ich zásahovú techniku a hasičskú zbrojnicu. Veríme, že sa onedlho uvidíme u nás v Korni.