„Zvyšovanie kondície našich hasičov“

„Zvyšovanie kondície našich hasičov“

Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja sa v roku 2022 podarilo vybudovať WORKOUTOVÉ IHRISKO, ktoré bude slúžiť na zvyšovanie kondície našich hasičov.

Zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia vo výške 3000,- EUR z programu Regionálne dotácie z vlastných zdrojov ŽSK.

Workoutové ihrisko sa nachádza vedľa detského ihriska. Je verejne prístupné, takže si môže ktokoľvek zacvičiť. Zároveň všetkých žiadame, aby sa správali ohľaduplne.  

Vybudovanie workoutového ihriska sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore Obce Korňa a sme za to veľmi vďační - ďakujeme.

 

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“