Srdce na dlani aj v Dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa

Srdce na dlani aj v Dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa

V mene celého Dobrovoľného hasičského zboru Korňa ďakujeme za návrh na nomináciu, za podporu od obce a jej vedenia, ďakujeme porote za výber a najmä v neposlednom rade ďakujeme všetkým naším členom Dobrovoľného hasičského zboru Korňa za každú venovanú hodinu,

za každú podporu, za každé voľno v práci, za každú podanú pomocnú ruku - bez nároku na odmenu a prospech. Rok 2020, 2021 boli ťažké a náročné (najmä plošné testovania, dezinfekcie, transport pacientov, dopravné nehody, požiare), no úvod roku 2022 je šok, utrpenie, plač – ten sa však snažíme zmierniť a pomôcť v rámci našich možností, čo sme už dokázali na Slovensko / Ukrajinských hraniciach, kde sme od 28.2.2022 odpacovali spoločne 1152 hodín zdarma. Aj v týchto chvíľach doplňujeme počty dobrovoľníkov a prostriedky na ďaľšiu pomoc ľuďom v núdzi, ďakujeme mnohým čo našu akciu na východe Slovenska podporili...

Teraz už k samotnému vyhodnoteniu. V Stredu 23.3.2022 podvečer sa stretli nominovaní dobrovoľníci a dobrovoľníčky Žilinského kraja. Prevzali si krajské ocenenie Srdce na dlani 2021, ktoré v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum. Ocenenie je vyjadrením úcty a poďakovania ľuďom, ktorí prispievajú k lepšej spoločnosti a nezištne pomáhajú vo svojom okolí. Oceňovanie prebiehalo v desiatich kategóriách. Spomedzi 38 nominácií porota vybrala v každej kategórií jednotlivca, skupinu, subjekt či projekt, ktorý bol ocenený.

Krajské ocenenia Srdce na dlani 2021 v jednotlivých kategóriách získali:

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii - Skupina dobrovoľníčok - Matka a dieťa Turca, Martin

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí - Miroslava Dibalová, Čadca

Dobrovoľnícky projekt roka - Úsmev prosím, Andrea Kalužová, Dolný Kubín

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky - Rudolf Pado, OZ TATRY, Liptovský Mikuláš

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - Mária Ondráčková, Aliancia AFS, Martin

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou - Zuzana Žilinčíková, Rajec

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti - Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia - Young office - Stanica Žilina Zárečie

Škola priateľská k dobrovoľníctvu - Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva - Obecný úrad Zázrivá