Vyťažený júnový týždeň dobrovoľných hasičov z Korne

Vyťažený júnový týždeň dobrovoľných hasičov z Korne

Tento rok 2021 je pre náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa náročný a to znamená vysoké vyťaženie našich členov, ktorí bez nároku na mzdu pomáhajú pri rôznych typoch zásahov. Spomemiem napríklad aj tohto týždňovú silnú búrku, ktorá aj v našej obci napáchala škody (neprejazdné komunikácie, poškodené rozvody el. energie, poškodené verejné osvetlenia, rozhlas a iné).

Pár minút po tejto búrke nám boli hlásené udalosti, kde aj v tomto zlom počasí a pokročilej nočnej hodine naši členovia prišli do zbrojnice, vybavili sa osobnými ochrannými prostriedkami, motorovými pílami a vyrazili do terénu. Nasledujúci deň, už od rána prebrali štafetu vybraní zamestnanci obecného úradu, ktorí sú aj členmi DHZ Korňa a pokračovali v odstraňovaní následkov po búrke. Poobede, už druhá skupina našich členov vyrazila na výpomoc pri dezinfekcii Kyuckej nemocnice v Čadci. Najmä počas výkendov  na základe spoločnej spolupráce vypomáhame (tj. aj túto sobotu) pri očkovaní proti COVID 19 v Kysuckej Nemocnici v Čadci, ich úlohou je informovať prichádzajúcich občanov o spôsobe očkovania, pomoc pri vypísaní dotazníkov, usmernenie vstupu a dodržiavanie rozostupov.

Na záver chcem v mene celého DHZ Korňa poďakovať našim aktívnym členov za ochotu obetovať svoj čas a verím, že pomoc ktorú vykonávajú bez nároku na odmenu sa im počas ich života vráti a to napr. v dobrom pocite „pomoci-poďakovania“  - veď tento svet sa netočí pre peniaze a majetky, ako by si niektorí mohli mylne myslieť. Ešte raz ďakujeme...

Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa