II. kolo "Korňanskej kvapky krvi" bolo úspešné

II. kolo "Korňanskej kvapky krvi" bolo úspešné

V piatok 30.4.2021 sa uskutočnila, už druhá "Korňanská kvapka krvi".  Organizátori : obec Korňa a Dobrovoľný hasičský zbor Korňa chcú pomôcť pri nedostatku tejto životodárnej tekutiny v našom regióne. 

Akcie sa zúčastnili aj starostka obce Korňa Ing. Mariana Bebčáková, občania obce, zamestnanci obce a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.

Ďakujeme :-)

Na foto aspoň časť zúčastnených