Krásne Veľkonočné sviatky

Krásne Veľkonočné sviatky

Krásne milosti plné Veľkonočné sviatky Vám praje Dobrovoľný Hasičský zbor Korňa. 

PS: Veľa vody, korbáčov a nech Vám to "dobre šibe"