Náš zdravotnícky hasičský tím testuje antigénovými testami

Naši členovia, už od samotného začiatku pomáhajú pri zmierňovaní následkov pandémie COVID 19. Následne prišla výzva od p. starostky z našej obce Korňa, ďalej Základnej školy v Korni od riaditeľky ZŠ na antigénové testovanie. Táto výzva u nás bola prijatá pozitívne u našich členov, ktorí sú zdravotníci a profíci vo svojom fachu, tým myslím MUDr. Mišku, či profesionálnych hasičských zdravotníkov Bc. Filipa, Bc. Jána., ktorí patria medzi naj. v zdravotnej záchrannej službe.

Prvé celoplošné testovanie pod patronátom príslušníkov ozbrojených síl SR ktoré bolo pre nás veľmi užitočné a dôležité, kde ešte chcem poďakovať vojenskému zdravotníkovi (už teraz priženenému do Korne) a jeho ďaľším dvom kolegom zo Žiliny za pomoc a spoluprácu, ďalej nemôžem zabudnúť na super spoluprácu z našimi zdravotnými sestrami a dobrovoľníkmi  z našej obce, ktoré - keď sme im volali a poprosili o pomoc neodmietli a pomohli obci, super ďakujeme a sľub sme splnili, žiadna z Vás sa pri tejto rizikovej práci nenakazila, ba spoznala náš humor a hasičský kolektív.

Druhé celoplošné testovanie v našej obci pod vedením starostky obce Ing. Bebčákovej bola ostrá skúška, kde už čisto náš zdravotnícky tím a druhý dezinfekčný tím zarezávali naplno, veru klobúk dole pre všetkými čo sa tohto zúčastnili a ako koľvek pomohli.

Tretia skúška prišla narýchlo, ale zvládli sme ju s prehľadom, presnejšie sa jednalo o otestovanie učiteľov, rodičov a žiakov v našej Základnej škole Korňa. Táto dnešná doba COVIDu, je už pre každého ťažká a flustrujúca ....., no pevne verím, že aj náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa ju zdolá v zdraví, spoločne s našimi členmi a podporovateľmi, ešte raz ďakujeme všetkým za pomoc a dôveru.