Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

Zásahy DHZ Korňa za rok 2020 = 75 zásahov

 

 

 

Počet

 

 

 

Požiare

 

8

Technické zásahy (bez r. 3 až 11)

 

41

Dopravné nehody

 

9

Povodne

 

4

Ekologické zásahy

 

0

Práca na vode

 

0

Živelné pohromy

 

1

Plané poplachy

 

0

Cvičenia

 

1

Zdravotné zásahy

 

8

Iné udalosti

 

3

Spolu

 

75