FIRECO 2017 aj s DHZ Korňa

V dňoch 4 až 6 mája sa uskutočnil, už 13. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky v Trenčíne. Aj do tohto ročníka sa aktívne zapojil náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa a prezentoval svoju činnosť a novú zásahovú výstroj zaobstaranú v rámci projektov.

Už s patričným predstihom 3. mája popoludní sa naši členovia pobalili, pripravili výzbroj a presunuli sa na výstavisko do Trenčína. Následne na vopred predurčené miesto rozložili stany a výzbroj. Počas celej výstavy návštevníkov sprevádzal bohatý program, ako napr.: prezentácia kuriozít, hasenie džberovou striekačkou, práca a činnosť kynológov, minikurzy prvej pomoci, konferencia na úseku ochrany pred požiarmi, hasičský šport, ukážky USAR týmu, ukážky záchrany osôb pomocou lezeckej – výškovej – leteckej techniky, ukážky a činnosť hasičskej techniky, ukážky hasenia požiarov v domácnostiach a my premiérovo sme pre divákov pripravili hasenie požiarov pomocou ručných hasiacich prístrojov, kde vybraní diváci si po preškolení a oblečení profesionálnych ochranných oblekov vyskúšali na vlastnej koži hasenie horiaceho fritovacieho hrnca. Počas našej činnosti na výstave nás navštívili aj významný hostia ako napr.: podpredseda vlády a minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák, prezident HaZZ generál JUDr. Alexander Nejedlý, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth a mnohí ďalší. V sobotu nás bol navštíviť aj náš starosta obce Korňa p. Štefan Belko, ktorému sa toto podujatie páčilo a spoločne sme prešli všetkých vystavujúcich. Je veľmi prospešné a zaujímavé sa tejto výstavy zúčastniť, nakoľko sa to jedná o jedinú hasičskú výstavu v tomto pojatí.

Na záver tejto vydarenej akcie by som chcel poďakovať starostovi obce p. Š. Belkovi a všetkým zúčastneným členom DHZ Korňa (Martinovi, Gabike, Milanovi, Timovi, Marcele, Palkovi) a nášmu veliteľovi R.Faturovi, ktorý sa podujal vypracovať projekt na dovybavenie hasičskou výzbrojou a výstrojou. Veď všetky veci budú slúžiť na ochranu životov našich spoluobčanov. Je to človek s oddanosťou, vernosťou myšlienky dobrovoľného hasičstva a nezištnej pomoci ľuďom v núdzi a ohrození. Za celý DHZ veľká vďaka.

Miroslav Smažák, predseda DHZ Korňa