Zásahy za rok 2013

 

č.z

Popis

1

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval tesne po polnoci dňa 1.1.2013 - presnejšie poskytnutie prvej pomoci pri zranení ruky - spôsobených zábavnou trhavinou (tržné poškodenia palcov a dlane). Následne toto zranenie bolo odstúpené posádke Rýchlej zdravotnej pomoci Falc Turzovka. Použité prostriedky lekárnička (1+2).

Čas činnosti od 00,08 hod. do 00,30 hod.

2

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval ďalej tesne po polnoci dňa 1.1.2013 - presnejšie poskytnutie prvej pomoci pri zranení ruky - spôsobených zábavnou trhavinou (tržné poškodenia palcov a dlane). Následne toto zranenie bolo odstúpené posádke Rýchlej zdravotnej pomoci Falc Turzovka. Čas činnosti od 00,30 hod. do 01,10 hod.
Použité prostriedky DHZ Nissan Navara (1+4) a lekárnička.

3

Technický zásah / skrížené vozidlo

Dňa 5.1.2013 o 13,32 hod bolo nahlásené občanmi uviaznuté osobné motorové vozidlo bez zranenie na ceste na pútnické miesto Živčáková. Na miesto zásahu vyrazili DHZ/OHZ Korňa (Nissan Navara 1+4, štvorkolka 1+1). Počas jazdy na miesto boli použité aj snežné reťaze, po príchode na miesto, bolo prieskumom zistené, že OMV Renault je v strede kopca zľadovatenej vozovky, vozidlo sme zabezpečili upínacími pásmi. Ďalej na vozovku bol nasypaný štrk a vozidlo bolo bezpečne bez poškodenia spustené na zjazdnú vozovku.

Čas činnosti od 13,35 hod. do 14,50 hod.

4

Technický zásah / vozidlo mimo cesty

Dňa 6.1.2013 o 13,04 hod. bol vykonaný výjazd v našej obci Korňa k dopravnej nehode OMV na ceste smer Živčáková. Po príjazde sme podsypali štrk pod vozidlo a na zľadovatelú vozovku a následne vozidlo bez poškodenia plynule presunuli - až na zjazdnú cestu. Zásahu sa zúčastnili 6 členovia OHZ/DHZ Korňa (Nissan Navara + štvorkolka), HaZZ HS Turzovka (MB Vario 1+2). Čas činnosti od 13,04 hod. do 14,30 hod.

5

Technický zásah / uviaznuté vozidlo

Dňa 19.1.2013 osobne ohlásili členky DHZ Korňa uviazdnuté vozidlo tvoriace prekážku na ceste do Zátoky, nakoľko v ten čas boli vykonávali členovia DHZ / OHZ hospodárske práce v hasičskej zbrojnici, bezodkladne vykonali výjazd s technikou Nissan Navara (1+3) so snežnými reťazami, následne bolo osobné motorové vozidlo Suzuki vytiahnuté bez poškodenia.

Čas činnosti od 14,50 hod. do 15,15 hod.

6.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 29.1.2013 nás občan obce Korňa požiadal o zavolanie Rýchlej lekárskej pomoci k manželke, následne sme žiadosť o pomoc oznámili na tiesňovú linku 155, následne sme prieskumom zistili, že v RD je majiteľka exit - už cca 3 hod., čo potvrdil aj zasahujúci lekár RLP, zasahovali 2 členovia OHZ/DHZ Korňa.

7.

Technická pomoc

Dňa 2.2.2013 sa naši 5 OHZ/DHZ Korňa členovia zúčastnili na zabezpečení závodov na snežných skútroch SNOW KROOS v obci Klokočov, počas akcie spolupracovali s políciou, záchrannou službou, starostom obce a usporiadateľmi.

8.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 09.02. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh tohto turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 21 poranení ( prevažne drobné tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Na turnaj sa zúčastnili mládežníci zo štyroch krajín. Domáce Slovensko zastupovali FK Čadca a MŠK Žilina, Poliakov reprezentoval Ruch Chorzów, Čechov Slávia Praha a Sigma Olomouc, Kecskeméty LC zastupoval našich južných susedov.

Zúčastnených 5 členov OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Peter Tomašík, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Gabika Ďurkáčová

9.

Technický zásah / poskytnutie pomoci

Dňa 2.3.2013 v doobedňajších hodinách sme transportovali nemobilnú osobu do jej rodinného domu v časti Vyšná Korňa – nakoľko ju doviezli rodinní príslušníci z NsP Čadca. Ťažko dostupnú zasneženú miestnu komunikáciu rozoral obecný traktor a následne sme ju terénnym vozidlom Nissan Navara DHZ Korňa + snežné reťaze vyviezli k rodinnému domu, kde sme ju pomocou transportných nosidiel transportovali dovnútra. Zásahu sa zúčastnili traja členovia DHZ/OHZ Korňa. (Andrej Nehera, Marek Škulavík, Rastislav Fatura)

10.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 2.3. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh tohto turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 5 poranení ( prevažne drobné tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 4 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Michal Tremboš, Dávid Dubač, Rastislav Fatura

11.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 9.03. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 2 poranenia (tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Milan Škulavík

12.

Technický zásah / uviaznuté vozidlo

Dňa 10.03.2013 sme boli požiadaný občanom obce pri pomoci uviaznutého vozidla v katastri obce Korňa časť U Chylov, zásah vykonali 6 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s vozidlom Nissan Navara vybavenými snežnými reťazami, uviaznuté vozidlo bolo vyslobodené bez poškodenia. Zúčastnení členovia OHZ/DHZ Korňa: Andrej Nehera, Tomáš Smreček, Michal Tremboš, Marek a Milan Škulavík, Štefan Janešík

13.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 10.03. 2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 7 poranení ( 1 úraz palca na nohe a tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Mário Paluch veliteľ hliadky, Dávid Dubač,

14.

Technický zásah / transport nadrozmerného pacienta

Dňa 19.3.2013 o 8,10 hod. po prevzatí správy od OD OR HaZZ Čadca ‑ vykonal výjazd Dobrovoľný hasičský zbor /OHZ Korňa v našej obci k výpomoci RZP a HaZZ. Po príchode na miesto bolo prieskumom zistené, že nadrozmerná pacientka je v opatere RZP, následne bola pacientka transportovaná pomocou transportných nosidiel do vozidla RZP, ktorá ju previezla do NsP Čadca. Transport sťažovali úzke chodby z 2.NP rodinného domu.

Zúčastnení 4 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Mário Paluch, Michal Tremboš, Miroslav Smažák + vozidlo Nissan Navara

15.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 22.3.2013 sme boli požiadaný cez OS OD OR HaZZ Čadca k transportu nadrozmerného pacienta v obci Korňa č.627, Zúčastnení 7 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Milan Škulavík, Andrej Nehera, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Jaroslav Chylík, Rastislav Fatura + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

16.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 27.3.2013 o 8,20 hod. sme boli požiadaný občanmi obce Korňa k transportu nadrozmerného pacienta na vyšetrenie v obci Korňa č.627, Zúčastnení 6 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Marek Škulavík, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Peter Tomašik, Dávid Dubač + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

17.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 27.3.2013 o 11,55 hod. sme boli požiadaný občanmi obce Korňa k transportu nadrozmerného pacienta z vyšetrenia v obci Korňa č.627, Zúčastnení 7 členovia OHZ/DHZ Korňa: Patrik Vyrobík, Marek Škulavík, Michal Tremboš, Miroslav Smažák, Peter Tomašik, Dávid Dubač, Mário Paľuch + vozidlo MB Sprinter + transportné korýtko.

18.

Technický zásah / kalamita – sneh

Dňa 1.4.2013 od 18,27 hod. sme zmierňovali následky snehovej kalamity, zúčastnilo sa 5 členov OHZ/DHZ Korňa: Tomáš Smreček, Michal Tremboš, Marek Škulavík, Milan Škulavík, Rastislav Fatura

19.

Technický zásah / čerpanie záplavovej vody

Dňa 13.4.2013 o 20,10 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa požiadaný o pomoc pri vyčerpaní vody v zaplavenej pivnici rodinného domu v obci Korňa, časť Vyšná Korňa, voda bola odčerpávaná elektrickým kalovým čerpadlom + 2 členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ukončenie zásahu o 23,20 hod.

20.

Technický zásah / čerpanie záplavovej vody

Následne na druhý deň 14.4.2013 o 7,30 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa opätovne požiadaný o pomoc pri vyčerpaní vody v zaplavenej pivnici rodinného domu v obci Korňa, časť Vyšná Korňa, voda bola následne odčerpávaná elektrickým kalovým čerpadlom + 2 členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ukončenie zásahu o 11,00 hod.

21.

Technický zásah / povodňové práce

Dňa 12.5.2013 o 9,20 hod. boli naši členovia OHZ/DHZ Korňa požiadaný o pomoc pri likvidácii následkov povodne. Udalosť ohlásil obyvateľ obce Korňa. Záplavová voda zatopila pivničné priestory RD (časť Vyšná Korňa), voda bola odčerpaná kalovým čerpadlo a následne vysokotlakým čerpadlom bol prečistený odvodný kanál s pivníc RD. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov zásahovej jednotky OHZ/DHZ Korňa s vozidlom Nissan Navara.

22.

Zásah / Taktické cvičenie v Korni

V dňoch 25 a 26.5.2013 sa konalo taktické cvičenie pre DHZ/OHZ Korňa, Klokočov, Zákopčie Tarabov, Nesluša, Kysucký Lieskovec, Rudina, Turzovka, Snežnica, Nesluša, Ochodnica, Dolný Vadičov a Staškov v rámci základnej prípravy členov obecných hasičských zborov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v spolupráci s OR HaZZ Čadca a Odbornou školou DPO Martin.

Cvičenie bolo zamerané najmä na koordináciu a zjednotenie postupu pri požiaroch lesných porastoch, čerpanie a dopĺňanie vody, dopravu vody na veľké vzdialenosti, likvidácia požiaru za pomoci CAS 32 T 148, CAS Iveco Daily, PS 12, plávajúcich čerpadiel s vodou a následne aj s použitím ťažkej po prípade strednej peny. Čerpanie vody s veľkým prevýšením a znečistenej vody. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. Použitie vecných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé obecné hasičské zbory vo výbave.

Akcie sa zúčastnilo cvičenia 57 dobrovoľných obecných hasičov.

23.

Zásah / Taktické cvičenie

Členovia zásahovej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru Korňa sa zúčastnili medzinárodného cvičenia FTX 2013, ktoré sa konalo v obci Plaveč od 30.5 do 1.6.2013(okres Stará Ľubovňa). V rámci nadviazanej spolupráce s Asociáciou Samaritánov SR sme vykonali výjazd na toto súčinnostné cvičenie na východe Slovenska. Cvičenie bolo rozdelené na štyri dni a okrem DHZ Korňa sa ho zúčastnili aj Samaritáni zo Slovenska a Rakúska, príslušníci HaZZ, Polícia, Kynologická záchranná brigáda Bratislava, odbor CO a prednosta obvodného úradu Stará Ľubovňa a starosta obce Plaveč.

Zúčastnení 7 členovia: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Dávid Dubač, Tomáš Smreček, Peter Tomašik

24.

Zvolanie do pohotovosti na zbrojnicu / povodňové práce pre BA

V pondelok 3.6.2013 o 17.46 hod sme boli oslovený našou spolupracujúcou organizáciu ASSR MUDr. Marcelom Sedlačkom so žiadosťou - akú techniku poskytneme v prípade potreby pre územia poskytnuté záplavami. Následne ešte v ten deň od 18.09 hod. je súhlas starostu obce Korňa a vedenia DHZ Korňa v prípade potreby na výpomoc pre oblasti postihnuté záplavami, čo bolo nahlásené aj na DPO SR BA, KR HaZZ, OR HaZZ, NOS ZS OHZ SR.

Boli vyčlenené kalové čerpadlá, hadice, elektrocentrála, plávajúce čerpadlo a poľná kuchyňa. Zúčastnení 7 členovia: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Dávid Dubač, Monika Dubačová, Pavol Papik

25.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Dňa 8.6.2013 Dobrovoľný hasičský zbor poskytol protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá počas celej akcie dohliadala na priebeh detského turnaja vo Futbalovej Aréne Korňa, počas tejto činnosti sme ešte popri tom ošetrili 4 poranenia detí (tržné rany, odreniny, natiahnutie svalstva). Zúčastnení 2 členovia OHZ/DHZ Korňa: Monika Dubačová, Marek Škulavík

26.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 16.7.2013 o 18,55 hod. bol vykonaný výjazd vozidlom Nissan Navara 1+4 k likvidácii bodavého hmyzu v obci Korňa, časť U Žilov, spoločne s jednotkou HaZZ bolo hniezdo bodavého hmyzu zlikvidované.

27.

Technický zásah / znášanie tela EXIT

Dňa 19.7.2013 o 16,45 hod. bol vykonaný výjazd na pokyn starostu v obci Korňa do osadu U Šulca k pomoci zneseniu tela nebohého p.Pozlátku, výjazd vykonali 7 členovia OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara a Lada Niva, ďalej na ťažko dostupné miesto sme vyviezli terénnym vozidlom Lada Niva lekára LSPP a ďalej sme telo nebohého zviezli k vozidlu pohrebnej služby.

28.

Zdravotnícka pomoc / poskytnutie pomoci

Pri záchrane 15 ročnej dievčiny zasahoval vrtuľník a dobrovoľní hasiči z Korne

V piatok 2.8.2013 popoludní sme dostali hlásenie od našej členky Dobrovoľného hasičského zboru J.Ďurkáčovej, ktorá sa spoločne so svojimi kamarátkami vybrala na zber lesných plodov a túru na kopec Živčáková (katastrálne územie na rozmedzí obce Korňa a mesta Turzovka). Presnejšie, že jej pätnásťročnú kamarátku poštípal neznámy hmyz. Následne túto udalosť nahlásili aj na tiesňovú linku 155, oni na miesto vyslali posádku Žilinskej Vrtuľníkovej Záchrannej zdravotnej služby.

V čase o 12,25 hod. na miesto vyrazili aj piati členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa s terénnym vozidlom Nissan Navara, vyzbrojenými transportnými nosidlami. Lokalizácia miesta zásahu bola zhoršená, no po priamom telefonickom rozhovore s kamarátkami postihnutej sa podarilo miesto zásahu nájsť, v tom čase nad miestom zásahu krúžil vrtuľník záchrannej zdravotnej služby s ktorého sa zlanil doktor a stabilizoval pacientku, následne sa za pomoci členov DHZ Korňa preniesli pacientku na miesto odkiaľ bola pacientka a lekár vyzdvihnutí vrtuľníkom VZZS a transportovaná do zdravotníckeho zariadenia.

Po úspešnom zásahu poďakoval otec zasahujúcim záchranárom a hasičom. Po jeho otázke k nám „že čo som dlžný“ sme s úsmevom a dobrým pocitom odpovedali „nie je zač“ nakoľko sa riadime mottom dobrovoľného hasičstva BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC.

29.

Technický zásah / čerpanie znečistenej vody zo studne

Dňa 2.9.2013 o 17,58 hod. sme vykonali výjazd v obci Korňa U Jančíkov k čerpaní znečistenej studni po lokálnej prietrži. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara. Pomocou kalového čerpadla, elektrocentrály a vysokotlakého čerpadla bola studňa vyčistená a vodovod sfunkčnený.

30.

Technický zásah /transport nadrozmerného pacienta

Dňa 3.9.2013 o 18.57 hod. sme vykonali výjazd k výpomoci RZP zneseniu pacienta, po príjazde do udanej osady sme vozidlá odstavili a ďalej sme spoločne s príslušníkmi HaZZ vyzbrojenými transportnými nosidlami pokračovali pešo k rodinnému domu postihnutého (cca 450 m). Po príchode do RD 217 sme prieskumom zistili, že už na mieste je posádka RZP, ktorá stabilizovala pacienta. Následne sme pacienta (Jozef Nekoranec, bytom Korňa 217, nar 26.2.1955) preložili na transportné nosidlá a odniesli k vozidlu RZP, ktoré ho transportovalo do NsP Čadca.

Zasahovali: RZP Falc, OHZ Korňa (Nissan Navara 1+3), HaZZ HS Turzovka (AHZS MB Vario 1+3)

31.

Technický zásah /transport pacienta

Dňa 5.9.2013 Dobrovoľný hasičský zbor zasahoval pri transporte a naložení pacienta v obci Korňa (časť U Malikov), zásahu sa zúčastnil aj HaZZ HS Turzovka a OHZ/DHZ Korňa s technikou Nissan Navara 1+4.

32.

Zásah / Taktické cvičenie

Dňa 7.9.2013 (čas výjazdu 7,00 hod) sme sa zúčastnili hasičského cvičenie zameraného na lesné požiare a poskytnutie predlekárskej pomoci. V katastri obce Radôstka bol likvidovaný simulovaný požiar lesného porastu, doprava vody bola zabezpečené kyvadlovo a následne hadicovým vedením so zapojenými čerpadlami za sebou. OHZ/DHZ Korňa sa zúčastnila s technikou Lada Niva, Nissan Navara s čerpadlami (1+8), čas ukončenia 20,00 hod.

33.

Požiar drevenice / výpomoc do obce Makov

Dňa 18.10.2013 o 22.24 hod. vyrazila OHZ/DHZ Korňa (CAS 32 T148 1+2, Nissan 1+4 ) na výpomoc k požiari dreveného rodinného domu do obce Makov, časť Kršlisko. Zásah komplikoval ťažko zjazdný a premočený terén – no naša CAS 32 T148 to zvládla, ďalej na mieste zasahoval HaZZ HS Turzovka + HS Čadca, OHZ Makov, OHZ Vysoká nad Kysucou, OHZ Turzovka a HZB Žilina. Samotná likvidácia požiaru trvala až do skorých ranných hodín, z horiasej drevenice stihol vyskočiť jeden majiteľ – no bohužiaľ jeho brat a družka to nestihli a stali saobeťami tohto požiaru.

Škoda bola vyčíslená na 22 000€, uchránené hodnoty 20 000 €. K zraneniu hasičov a k poškodeniu hasičskej techniky nedošlo.

 

Požiar

Dňa 1.11.2013 Dobrovoľný hasičský zbor Korňa zasahoval v spolupráci s HaZZ HS Turzovka pri ohlásenom požiari na cintoríne v Korni. Pred príchodom hasičských jednotiek začínajúci požiar na hroboch uhasili dvaja duchaprítomný chalani s použitím do vedier a vody zo studne. Následne miesto požiaru bolo obhliadnuté a hasičské jednotky sa vrátili na základňu.

Zúčastnený za DHZ Korňa (Nissan Navara + R.Fatura, A.Nehera, T.Smreček, G.Ďurkáčová, P.Tomašik, D.Dubač, G.Staniková)