1 – 3 – 3 naše úspechy v Sobotu 24.6.2023

1 – 3 – 3 naše úspechy v Sobotu 24.6.2023

V Sobotu dňa 24.6.2023 sa krúžok mladých hasičov pod vedením Milana a Anabelky zúčastnil detskej hasičskej súťaži v susednej obci Podvysoká.

Ako prvé štartovali naše žiačky a trať zdolali perfektným časom 17:00 sek + náš rýchlejší čas 16:88 sek. bol odmenený ako najrýchlejšia prúdarka z nášho družstva, za tento výkon získali 1.miesto. Chlapci v tvrdšej konkurencii zdolali trať za 16:33 sek. a týmto dosiahli na 3.miesto, kde od 2.miesta ich delila 0:01 sek. a 0:07 sek. od prvého miesta. Ako je vidieť konkurencia je silná a rozdiely sú v stotinách sekundy. Srdečne gratulujeme a ďakujeme trénerom, rodičom a podporovateľom za podporu.

Súťažná Sobota pokračovala aj na druhej strane hranice v ČR v obci Prasklice, kde náš tým TFA Korňa reprezentovali ďalší naši členovia, tam vo svojej kategórii získal 3.miesto Ján Bebčák a ukázal konkurencii, že tvrdá zimná príprava prináša vytúžené ovocie. Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme Jankovi k meninám a aj jeho kolegom za reprezentáciu DHZ Korňa a obce Korňa.

Na záver sa tešíme na Vás a pozývame Vás na súťaž do našej Korne v sobotu 26.8.2023.