Úspech detí na suťaži v Lietave

Úspech detí na suťaži v Lietave

V sobotu 11.6.2023 sme vyrazili na detskú hasičskú súťaž k naším kolegom do Lietavy, najskôr upršané počasie vystriedalo krásne slniečko, ktoré súťažiacim doprialo výborné výsledky.

V ťažkej konkurencii ligových detských družstiev naše družstvá chlapcov a dievčat podali vyrovnané výkony a dostali sa pod vytúžených 16 sekúnd. Napokon sa naše mladé dievčatá umiestnili na 3.mieste časom 15,55 sek. a chlapci na 4.mieste s časom 15,67 sek., napriek silnej konkurencii sme boli všetci spokojní. Týmto chcem poďakovať trénerom detí a to Anabelke a Milanovi za venovanie sa tým našim najmenším, ďalej aj vodičom Petrovi, Tomášovi a Veronike za ochotu pomôcť.