Svätá omša na deň sv. Floriána patróna aj hasičov 2024

Svätá omša na deň sv. Floriána patróna aj hasičov 2024

V sobotu 4.5.2024 sa na tento slávnostný deň sv. Floriána zišli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a spoločne v sprievode s hasičskou

technikou smerovali do kostola na svätú omšu. Počas omše celebrujúci farár vdp. Mgr. Richard Folučka predstavil život sv. Floriána a poďakoval aj členom Dobrovoľného hasičského zboru Korňa za ich činnosť a obetovaný čas v prospech svojich blížnych. Následne boli aj predstavené obetné dary, ktoré hasiči používajú aj pri svojej záslužnej činnosti. Na záver omše predseda a veliteľ poďakovali božím pastierom za spoluprácu počas 70 rokov od vzniku DHZ Korňa a odovzdali pamätné dary, kde nemohol chýbať aj hasiaci prístroj. Na záver chcem úprimne poďakovať našim obetavým členom za ich pomoc a ochotu pomáhať v znení: Bohu cťou, národu prácou, blížnemu pomocou.