Oslava 70 teho založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni

Oslava 70 teho založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni

V sobotu 10.2.2024 sa uskutočnila v penzióne Kriváň „Slávnostná výročná členská schôdza k výročiu 70 teho založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni“.

Akcie sa zúčastnilo viac ako 130 ľudí, po príhovore predsedu DHZ Miroslava Smažáka, slávnostné gratulácie predniesli vzácni hostia: podpredseda ŽSK ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Ing. Peter Weber, starostka obce Korňa a poslankyňa ŽSK Ing. Marianna Bebčáková – ktorá aj darovala pamätnú stuhu na historickú zástavu,

 prezident DPO SR Bc. Jozef SMOLINSKÝ, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline plk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Ing. Martin Šenfeld, MBA, Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Zita Ondrašinová, predseda Územnej organizácie DPO SR v Čadci člen snemu DPO SR podpredseda KV DPO Žilina Miroslav Koza, tajomník  Územnej organizácie DPO SR v Čadci Marta Balošáková, správca farnosti Korňa vdp.farár Mgr. Richard Folučka, zástupca starostky obce Korňa Bohumil Jaroš, za Okresné riadieľstvo HaZZ v Čadci por. Ing. Lívia Mesarošová, za oddelenie požiarnej prevencie P HaZZ pplk., Ing., Dušan Macášek, PhD, predseda TJ Kysučan Korňa, poslanec OZ Ing. Peter Veselka, poslanec OZ Andrej Staník,  zástupcovia partnerských organizácií DHZ Turzovka, Klokočov, Makov, Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov, Stará Bystrica, český kolegovia SDH Staré Hamry, poľský kolegovia OSP Zakliczyn odovzdali pozdrav netradične cez online priestor. Následne veliteľ DHZ Rastislav Fatura predstavil sedemdesiatročnú históriu Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a najväčšie zásahy našich dobrovoľných hasičov. Počas večera bolo ocenených viacero členov  a to aj medailou „IN MEMORIAM“ – zlatý kríž za zásluhy, ktoré prebrali rodinný príslušníci, medailou ZA POMOC A ROZVOJ DHZ KORŇA pre bývalých členov a podporovateľov, ďalej k tomu 70 temu výročiu bola udelená aktívnym členom pamätná medaila, ďalej bola udelená mediala za zásluhy pre plk. Ing. Stanislav Zdařil KR HaZZ v Žiline a Bc. Jozef Smolinský prezident DPO SR a ocenenie za celoživotnú pomoc pre Miroslav Smažák a Ladislav Fatura. Z rúk prezidenta DPO SR boli vybraní členovia mimoriadne povýšený za ich odhodlanie, prácu a obetu v prospech DHZ Korňa a DPO SR. Pri tomto jubileu bola vydaná aj kronika, ktorú dostal každý zúčastnený, ktorá ostane pre našich nasledovníkov. Celá akcia sa niesla v príjemnej atmosféra, za čo ďakujeme vydavateľstvu, majiteľke penzióna, speváčkam, hudobnej produkcii a zvuku. Veliteľ ďakuje predsedovi za venované namaľované prekvapenie. Na záver ďakujem, že som mohol byť súčasťou Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a mal som možnosť spracovať pár vstupov v histórii DHZ Korňa. Vyslovujem moju obrovskú vďaku pre všetkých našich členov-členky, mladších, starších, najstarších, či už tých čo sú v hasičskom nebi, alebo tých čou už sú mimo obec pracovne, či rodinne. Každý z nich si zasluhuje poďakovanie nakoľko obetovali svoj život, svoj voľný čas, svoje knou-how, svoje financie, svoje zdravie, svoje mozole, svoje múdrosti, svoje šikovne vytvorené diela pre činnosť a podporu Dobrovoľného hasičského zboru Korňa. Obrovské ďakujem patrí aj našim vzácnym hosťom a podporovateľom, že prijali naše pozvanie, spolu v priateľskom kruhu sme sa porozprávali a pospomínali.