Výpomoc pri váľaní mája - tylové zabezpečenie

Výpomoc pri váľaní mája - tylové zabezpečenie

V sobotu 4.6.2022 sme v poobedňajších hodinách vypomáhali pri zabezpečení akcie " Váľanie mája" 
spoločne s p. starostkou Ing. Mariannou Bebčákovou, zamestnancami obce a ZŠ Korňa.
 
Ďakujeme za spoluprácu
 
Pri akcia v rámci zaškolenia, použité tylové zabezpečenie DHZ Korňa