Veselú Veľkú noc

Veselú Veľkú noc

Veselú Veľkú noc a požehnané Sviatky Vám praje Dobrovoľný hasičský zbor Korňa.