Štatistika Dobrovoľného hasičského zboru Korňa za rok 2023

Štatistika Dobrovoľného hasičského zboru Korňa za rok 2023

Skončil sa rok 2023 a prinášame Vám štatistiku Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, kde sme počas  2023 vykonali 76 zásahov z toho:

7 x požiar, 10 x technický zásah, 4 x dopravná nehoda, 1 x povodne, 3 x živelné pohromy, 19 x cvičenie, 11 x zdravotnícky zásah, 21 x iný zásah.

Spoločne sme na zásahoch, cvičeniach, asistenciách zasahovali spolu 2 469 hodín zdarma.

 

Počas roka 2023  sme vykonávali aj brigádnickú činnosť napr. na údržbe techniky, hasičskej zbrojnice, vyzbroja, výstroja, či pomoc pri výstavbe hasičského cvičiska, tam sme spoločne odpracovali 1 723 brigádnických hodín zdarma.

 

Ďalej sme sa venovali tréningom, zvyšovaniu svoje fyzickej kondícii a súťažiam a to v kategóriách požiarneho útoku detí, dorastu, mládeže a špecial disciplíne TFA železný hasič. Počas roku 2023 sa členovia stretli 54 krát na týchto športových akciách.

 

V dolných foto uvidíte TOP 10 v jednotlivých kategóriách – no úprimne ďakujeme každému za jeho pomoc zdarma – bez nároku na odmenu – úprimne ďakujeme...