Hasiace prístroje a výcvik členov zásahovej jednotky DHZO Korňa

Hasiace prístroje a výcvik členov zásahovej jednotky DHZO Korňa

Na konci mesiaca október členovia zásahovej hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru Korňa sa zúčastnili na

odbornej príprave zameranej na použitie prenosných hasiacich prístrojov s praktickým výcvikom. Hasiacich prístrojov je viacero druhov a je pre nás dôležité vedieť ich použiť s dôrazom na ich určenie hasenia jednotlivých horľavých látok. No a práve na toto bol tento výcvik zameraný aj teóriou aj prakticky. Členovia pocítili „na vlasnej koži“ silu horľavých kvapalín a ich správanie počas horenia.

Výcviku sa zúčastnilo 15 členov z toho aj zástupkyne nežného pohlavia, nakoľko v našom Dobrovoľnom hasičskom zbore tvoria jeho neoddeliteľnú časť.  Za aktívnu účasť chcem poďakovať všetkým zúčastneným za obetovaný čas a ochotu sa vzdelávať.